ДСТУ EN 12697-28:2019 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу (EN 12...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Методи випробування гарячих
асфальтобетонних сумішей
Частина 28. Готування зразків для визначення
вмісту в’яжучого, вологості
та гранулометричного складу

ДСТУ EN 12697-28:2019
(ЕN 12697-28:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди», Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 червня 2019 р. № 146 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-28:2000 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading (Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science, 23, B-1040, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Устатковання

5 Готування лабораторних зразків з бітумомінеральних сумішей

5.1 Попередній огляд та зберігання

5.2 Попереднє оброблення лабораторних зразків, відібраних до та під час укладання

5.3 Попереднє оброблення лабораторних зразків, відібраних після укладання

5.4 Термічне оброблення до подрібнення лабораторного зразка

5.5 Подрібнення для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-28:2019 (EN 12697-28:2000, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу», прийнятий методом пере кладу, — ідентичний щодо EN 12697-28:2000 (версія еn) «Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12697-28:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— EN 58 прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Вiдбирання проб бітумних в’яжучих».

У цьому стандарті термін «bituminous mixtures» перекладено як «бітумомінеральні суміші» для узгодження з аналогічними чинними національними НД.

Європейські стандарти EN 932-1 та prEN 12697-36, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

EN 12697 складається з таких частин за загальною назвою «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей»:

Частина 1 Вміст розчинених в’яжучих.

Частина 2 Визначення гранулометричного складу.

Частина 3 Відновлення бітуму: роторний випарник.

Частина 4 Видалення бітуму. Розгонка на фракції.

Частина 5 Визначення максимальної щільності.

Частина 6 Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків гідростатичним методом.

Частина 7 Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків гамма-променями.

Частина 8 Визначення пористості асфальтобетонних зразків.

Частина 10 Ущільнюваність.

Частина 11 Визначення спорідненості між заповнювачем та бітумом.

Частина 12 Визначення водостійкості.

Частина 13 Вимірювання температури.

Частина 14 Визначення вмісту води.

Частина 15 Визначення сегрегації.

Частина 16 Стирання шипованими шинами.

Частина 17 Втрата частки зразка пористого асфальтобетону.

Частина 18 Стікання в’яжучого.

Частина 19 Проникність зразка.

Частина 20 Глибина вдавлювання кубічних чи циліндричних зразків.

Частина 21 Глибина вдавлювання плоских зразків.

Частина 22 Колієутворення.

Частина 23 Визначення непрямої міцності на розтяг за різних типів випробування.

Частина 24 Опір утомі.

Частина 25 Випробування на циклічний стиск.

Частина 26 Жорсткість.

Частина 27 Відбирання проб.

Частина 28 Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості іта гранулометричного складу.

Частина 29 Визначення розмірів бітумомінерального зразка.

Частина 30 Готування зразків ударним ущільнювачем.

Частина 31 Готування зразків, гіраторний ущільнювач.

Частина 32 Лабораторне ущільнення асфальтобетонних сумішей вібраційним ущільнювачем.

Частина 33 Готування зразка вальцевим ущільнювачем.

Частина 34 Випробування за Маршаллом.

Частина 35 Лабораторне змішування.

Частина 36 Визначення товщин асфальтового покриття.

Частина 37 Гарячий пісок для випробування на адгезивність попередньо вкритої в’яжучим матеріалом кам’яної крихти для НИА.

Частина 38 Загальне обладнання та атестація.

Частина 39 Визначення вмісту в’яжучого після випалювання.

Частина 40 Дренажна здатність у природних умовах.

Частина 41 Опір до протиожеледних рідин.

Частина 42 Кількість крупнозернистих сторонніх домішок у регенерованому асфальтобетоні.

Частина 43 Опір до дії палива.

Частина 44 Тріщиноутворення під час випробування на згин.

Частина 45 Випробування на стійкість до розтягування під час насичення (БАТВ).

Частина 46 Визначення низькотемпературної тріщиностійкості під час осьового розтягування

Частина 47 Визначення вмісту золи в натуральному асфальті.

Частина 48 Міжшарова адгезійна міцність.

Частина 49 Визначення тертя після полірування.

Частина 50 Зносостійкість верхнього шару асфальтового покриття.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Методи випробування гарячих
асфальтобетонних сумішей
Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого,
вологості та гранулометричного складу

BITUMINOUS MIXTURES
Test methods for hot mix asphalt
Part 28. Preparation of samples for determining binder content,
water content and grading

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи готування наважок до випробування щодо визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу бітумомінеральних сумішей за маси зразка, доставленого в лабораторію, що більша чи дорівнює масі чотирьох наважок.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань чи перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Sampling bituminous binders

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling.

prEN 12697-36:1996 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 36: Method for the determination of the thickness of a bituminous pavement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі

EN 932-1 Випробування на загальні властивості заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання зразків

ргЕN 12697-36 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 36. Визначення товщин асфальтобетонного покриття.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online