ДСТУ EN 934-5:2019 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування (EN 934-5:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНІВ
І БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
Частина 5. Добавки для торкрет-бетону
Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування

ДСТУ EN 934-5:2019
(EN 934-5:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні конструкції» (ТК 303), ТОВ «НВП «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 11 липня 2019 р. № 202 з 2020-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 934-5:2007 Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 5: Admixtures for sprayed concrete — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36 В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні визначення

3.2 Основні визначення

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Основні вимоги

5 Відбирання проб

6 Контроль відповідності

7 Оцінка відповідності

8 Маркування та етикетування

8.1 Загальні положення

8.2 Позначення добавок

8.3 Додаткова інформація

Додаток А (довідковий) Вміст і виділення небезпечних речовин

Додаток В (обов’язковий) Контрольний бетон для випробування регулятора консистенції

Додаток С (обов’язковий) Визначення міцності зчеплення

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються основних вимог чи інших положень Директиви ЄС стосовно будівельних виробів.

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та/чи міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 934-5:2019 (EN 934-5:2007, IDT) «Добавки для бетонів і будівель них розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 934-5:2007 (версія en) «Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 5: Admixtures for sprayed concrete — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 303 «Будівельні конструкції». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 934-5:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та/чи міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT) «Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення», ДСТУ ISO 80000- 2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT) «Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях».

Назви хімічних сполук наведено відповідно до ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви та символи».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНІВ І БУДІВЕЛЬНИХ
РОЗЧИНІВ Частина 5.
Добавки для торкрет-бетону
Визначення, вимоги, відповідність, маркування
та етикетування

ADMIXTURES FOR CONCRETE, MORTAR
AND GROUT
Part 5. Admixtures for sprayed concrete
Definitions, requirements, conformity, marking
and labelling

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає та встановлює вимоги та критерії відповідності добавок для торкрет-бетону.

Стандарт поширюється на такі добавки:

— добавки для прискорення тужавлення та нелужні добавки прискорення тужавлення;

— регулятори консистенції;

— добавки для поліпшення зчеплення.

Вимоги щодо практичного застосування добавок для виготовлення торкрет-бетону не є предметом цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 196-1 Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength

EN 196-3 Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting times and soundness

EN 197-1 Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

EN 480-1 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing

EN 480-2 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 2: Determination of setting time

EN 480-6 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 6: Infrared analysis

EN 480-8 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 8: Determination of the conventional dry material content

EN 480-10 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 10: Determination of water soluble chloride content

EN 480-12 Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 12: Determination of the alkali content of admixtures

EN 934-6:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of conformity

EN 1542:1999 Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test methods — Measurement of bond strength by pull-off

EN 12350-2 Testing fresh concrete — Part 2: Slump test

EN 12350-5 Testing fresh concrete — Part 5: Flow table test EN 12390-3 Testing hardened concrete — Part 3: Compressive strength of test specimens

EN ISO 1158 Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — Determination of chlorine content (ISO 1158:1998)

ISO 758 Liquid chemical products for industrial use — Determination of density at 20 degrees C

ISO 4316 Surface active agents — Determination of pH of aqueous solutions — Potentiometric method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

EN 197-1 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 480-1 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Частина 1. Бетон та контрольний розчин для випробувань

EN 480-2 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Частина 2. Визначення строків тужавлення

EN 480-6 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Частина 6. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії

EN 480-8 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування . Частина 8. Визначення вмісту сухого матеріалу

EN 480-10 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хлориду

EN 480-12 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробування. Частина 12. Визначення вмісту лугу в добавках

EN 934-6:2001 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 6. Відбирання проб, контроль та оцінка відповідності

EN 1542:1999 Вироби і системи для захисту і ремонту залізобетонних конструкцій. Методи випробування. Вимірювання міцності зчеплення з основою на відрив

EN 12350-2 Випробування бетонної суміші. Частина 2. Визначення осідання конуса

EN 12350-5 Випробування бетонної суміші. Частина 5. Визначення текучості

EN 12390-3 Випробування жорсткого бетону. Частина 3. Міцність зразків на стиск

EN ISO 1158 Пластмаси. Гомополімери і сополімери вінілхлориду. Визначення вмісту хлору (ISO 1158:1998)

ISO 758 Рідкі хімічні продукти для промислового використання. Визначення густини при 20 °С

ISO 4316 Поверхнево-активні речовини. Визначення pH водних розчинів. Потенціометричний метод.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online