ДСТУ OIML D 16:2008 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю (OIMLD 16:1986, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
(OIMLD 16:1986, IDT)

ДСТУ OIML D 16:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів («Укрметртестстандарт») Держспоживстандарту України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Величко, д-р техн. наук; М. Жалдак;

А. Ніколенко; Г. Примакова; С. Проненко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 16:1986 Principles of assurance of metrological control (Принципи забезпечення метрологічного контролю)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Глава І. Загальні положення

1.0 Вступ

1.1Терміни та визначення понять

1.2 Принципи метрологічного забезпечення

Глава II. Система метрологічного контролю

2.0 Виробництво та застосування засобів вимірювальної техніки

2.1 Застосовуваний метрологічний контроль

2.2 Джерела зниження точності вимірювального процесу

Глава III. Забезпечення вимірювання та метрологічного контролю

3.0 Загальні положення

3.1 Невизначеність вимірювання

3.2 Законодавчо регульований метрологічний контроль вимірювання

3.3 Значення забезпечення метрологічного контролю

3.4 Вибір елементів контролю

3.5 Чинники вибору виду метрологічного контролю

3.6 Короткий опис системного підходу до забезпечення метрологічного контролю

3.7 Застосування принципів забезпечення вимірювань до конкретних ситуацій

3.8 Метрологічний контроль фасованих товарів

Додаток А Приклад з дозатором бензину

Додаток В Приклад стаціонарного засобу зважування для вантажівок

Додаток С Приклад медичного термометра

Додаток D Приклад з розфасовуванням товарів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 16:1986 Principles of assurance of metrological control (Принципи забезпечення метрологічного контролю).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «міжнародний документ» замінено на стандарт;

— до назви стандарту долучено груповий складник «Метрологія»;

— до змісту долучено назви рисунків;

— до додатків долучено статус (довідковий);

— замінено цифрове позначення додатків на літерне;

— долучено національну примітку до розділу 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

МЕТРОЛОГИЯ
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

METROLOGY
PRINCIPLES OF ASSURANCE
OF METROLOGICAL CONTROL

Чинний від 2010-01-01

ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.0 Вступ

З початку своєї діяльності OIML працювала з метою гармонізації законів та положень метрології серед своїх членів. Зусилля фокусували на встановленні вимог до певних вимірювань або приладів. Ці дії становили і продовжують становити основне завдання OIML. Пов'язаним з цим завданням є забезпечення членів OIML настановами щодо способів забезпечення метрологічного контролю та методів перевірки ефективності такого контролю.

У цьому стандарті представлено та обговорено деякі підходи, оскільки існує багато способів досягнення ефективного метрологічного контролю. Визнаним фактом є те, що умови та вимоги відрізняються в різних країнах, і стратегія, ідеальна для однієї країни, може бути зовсім не застосовною для іншої.

Відповідно, стандарт надає настанови та інформацію, які можна адаптувати відповідно до умов будь-якої конкретної служби законодавчої метрології.

1.1 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни згідно з «Vocabulary of Legal Metrology» (VML) видання 1978 p. Визначення термінів, яких немає у VIML, наведено нижче. Терміни ужито за «International vocabulary of basic and general terms in metrology», що згадується як (VIM).

1.1.1 прилад (device)

Будь-який фізичний виріб, апарат або предмет, що застосовують для вимірювання. Прилад може бути активним або пасивним засобом вимірювальної техніки (як у VML 6.1) або еталоном

1.1.2 процес вимірювання (measurement process)

Вся інформація, обладнання та дії, що стосуються відповідного вимірювання.

 


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online