Наказ від 08.09.2000 № 191 Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 191 від 08.09.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 листопада 2000 р.
                   за N 776/4997

    Про затвердження Правил розрахунків двоставкового
       тарифу на теплову енергію та гарячу воду

   На виконання Указу Президента України від 19.08.97 N 853/97
 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері
природних монополій" та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17.01.2000 N 30-р Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Правила розрахунку двоставкового тарифу на
теплову енергію та гарячу воду додаються).
   2. Управлінню  економічного  аналізу  та  методологічного
забезпечення  реформування  житлово-комунального  господарства
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Правил розрахунків двоставкового
тарифу на теплову енергію та гарячу воду".
   3. Розповсюдження цих Правил, згідно з умовами договору між
Держбудом  України  та  Проблемним  інститутом  нетрадиційних
енерготехнологій та інжинірингу, доручити цьому інституту.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови М.В.Руля.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                       Затверджено
                    Наказ Державного комітету
                    будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
                    08.09.2000 N 191
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 2000 р.
                   за N 776/4997
               Правила
         розрахунку двоставкового тарифу
        на теплову енергію та гарячу воду
           1. Загальні положення
   1.1. Правила розроблені відповідно до  Указу  Президента
України від 19.08.97 N 853/97  "Про заходи щодо
реалізації державної політики у сфері природних  монополій",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р
 та Інструкції з планування, обліку і калькулювання
собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального  господарства,   затвердженої   наказом
Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 N 24 ,
зареєстрованої в Мін'юсті України 19.05.97 за N 183/1987 (далі за
текстом - Інструкція).
   Дія цих  Правил  поширюється  на  всі  теплопостачальні
організації комунальної енергетики незалежно від їх відомчої
належності та форми власності, а також на споживачів.
   1.2. Рішення про перехід до розрахунків між споживачами та
теплопостачальними  організаціями  за  двоставковими  тарифами
приймається місцевими органами виконавчої влади та самоврядування.
   1.3. Правила  розрахунку двоставкового тарифу на спожиту
теплову енергію та гарячу воду визначають порядок розрахунку
вартості виробництва, транспортування та розподілення теплової
енергії та гарячої води, яка забезпечує рентабельну діяльність
теплопостачальних організацій при стимулюванні процесу економії
теплової енергії та гарячої води споживачем.
   1.4. Двоставковий  тариф  -  це  тариф  на  послуги
теплопостачання, який складається з річної вартості обслуговування
одиниці приєднаного теплового навантаження та вартості одиниці
спожитої теплової енергії. Інші терміни й визначення встановлені
діючими Правилами користування теплової енергією, затвердженими
наказом Міненерго та Держбуду України від 28.10.99 N 307/262
, зареєстрованими в Мін'юсті України 30.11.99 за
N 825/4118.
   1.5. Приєднане теплове навантаження визначається технічними
умовами на приєднання споживача та обумовлюються договором між
теплопостачальною організацією та споживачем про використання
теплової енергії та гарячої води, а кількість спожитої теплової
енергії обчислюється теплолічильником або при його відсутності за
розрахунком згідно з Правилами користування тепловою енергією
.
   1.6. Вихідні дані для розрахунків витрат на виробництво,
транспортування та розподіл теплової енергії щорічно (або при
зміні вихідних даних) повинні бути  підтверджені  незалежною
установою,  яка  атестована на право проведення енергетичних
обстежень відповідно до діючого  законодавства  уповноваженим
органом державної влади у сфері енергозбереження.
           2. Нормативні посилання
   У цих Правилах використовуються посилання на такі нормативні
акти:
   - Інструкція  з  планування,  обліку  і  калькулювання
собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального   господарства,   затверджена   наказом
Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 N 24 ,
зареєстрована в Мін'юсті України 19.05.97 за N 183/1987.
   - КТМ 204 України 246-99 "Галузева методика нормування витрат
палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями
теплового господарства", затверджена наказом Держбуду України від
17.12.98 N 290.
   - КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню
витрат  палива та теплової енергії на опалення житлових та
громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні", затверджені Держжитлокомунгоспом України 14.12.93.
   - МУ 34-70-080-84 "Методические указания по  определению
тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях", затверджені
Головним технічним управлінням експлуатації енергосистем Міненерго
СРСР 20.09.84.
   - Правила користування теплової енергією, затверджені наказом
Міненерго та Держбуду України від 28.10.99 N 307/262,
зареєстровані в Мін'юсті України 30.11.99 за N 825/4118.
        3. Структура двоставкового тарифу
   3.1. Плата за одиницю приєднаного теплового навантаження
включає в себе умовно-постійну частину витрат теплопостачальної
організації на виробництво, транспортування  та  розподілення
теплової енергії. Плата за фактичний об'єм спожитої теплової
енергії компенсує умовно-змінну частину витрат теплопостачальної
організації.
   3.2. Умовно-постійні  витрати  пов'язані  з  необхідністю
підтримання в робочому стані джерел теплової енергії та теплових
мереж, а також теплоспоживальних установок (ЦТП,  бойлерних,
абонентських вводів, внутрішньобудинкових систем) та включають
витрати за такими статтями:
   3.2.1. Сировина та матеріали для забезпечення технологічних
процесів. До цієї статті включено вартість води для заповнення та
підживлення систем теплопостачання, води для продувки котлів,
промивки фільтрів та інших технологічних потреб, хімреактивів для
обробки води, мастильних та прокладних матеріалів тощо.
   3.2.2. Паливо. До цієї статті включено вартість палива, яке
витрачається на компенсацію теплових втрат у магістральних та
розподільних мережах та на власні потреби котельні.
   3.2.3. Покупна теплова енергія для технологічних потреб. До
цієї статті включено вартість покупної теплової енергії, яка
витрачається на компенсацію теплових втрат у магістральних та
розподільних мережах.
   3.2.4. Електроенергія на технологічні потреби. До цієї статті
включено вартість електроенергії на внутрішні виробничі потреби та
транспортування теплоносія до  споживача  в  кількості,  яка
забезпечує відшкодування теплових втрат.
   3.2.5. Оплата праці, роботи та послуги виробничого характеру
сторонніх організацій, підготовка та освоєння нових потужностей,
експлуатація машин та обладнання, загальновиробничі  витрати,
загальногосподарські витрати, позавиробничі (комерційні) витрати,
зворотні відходи. Склад цих витрат наведено у  пп.3.10-3.19
Інструкції.
   3.2.6. Відрахування обов'язкових платежів (згідно з чинним
законодавством).
   3.3. До   умовно-постійної   частини   тарифу,   крім
умовно-постійних  витрат,  включено  частину  прибутку,  яка
спрямовується до фонду розвитку підприємства, а також відповідну
частину податку на додану вартість.
   3.4. Плата за фактичний об'єм спожитої теплової енергії
компенсує  умовно-змінну  частину  витрат  теплопостачальної
організації та містить у собі витрати за такими статтями:
   3.4.1. Паливо. (Вартість палива, витраченого на вироблення
спожитої теплової енергії).
   3.4.2. Покупна теплова енергія. (Вартість спожитої покупної
теплової енергії).
   3.4.3. Електроенергія. (Вартість електроенергії, витраченої
на транспортування спожитої теплової енергії).
   3.5. До умовно-змінної частини тарифу, крім умовно-змінних
витрат, включено частку прибутку, яка спрямовується до фонду
споживання підприємства, і відповідну частину податку на додану
вартість.
     4. Дані для розрахунку двоставкового тарифу на
             теплову енергію
   4.1. Вихідні дані
                           Таблиця 4.1
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Усього У тому числі
для населення для інших споживачів
1 Приєднане теплове навантаження споживачів МВт (Гкал/год)      
у т.ч. опалення та вентиляція МВт (Гкал/год)      
гаряче водопостачання МВт (Гкал/год)      
2 Корисно використана теплова енергія тис.МВт.год (тис.Гкал)      
у т.ч. опалення та вентиляція тис.МВт.год (тис.Гкал)      
гаряче водопостачання тис.МВт.год (тис.Гкал)      
3 Втрати тепла в теплових мережах тис.МВт.год (тис.Гкал)      
4 Витрати теплової енергії на власні потреби тис.МВт.год (тис.Гкал)      
5 Власне виробництво теплової енергії тис.МВт.год (тис.Гкал)      
6 Покупна теплова енергія тис.МВт.год (тис.Гкал)      
7 Витрати палива газ млн.м3      
мазут тис.т      
тверде паливо тис.т      
8 Витрати води тис.м3      
9 Витрати електроенергії тис.кВт.год      
   Перелічені в таблиці 4.1 вихідні дані визначаються таким
шляхом:
   1. Приєднане  теплове  навантаження  та  обсяг  корисно
використаної  теплової  енергії  визначається  договорами про
теплопостачання відповідно пункту 1.5 цих Правил.
   2. Втрати теплової енергії в теплових мережах визначаються на
підставі теплових випробувань (див. МУ 34-70-080-84 "Методические
указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых
тепловых сетях") або приймаються згідно з КТМ 204 України 244-94
"Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії
на опалення житлових та громадських  споруд,  а  також  на
господарсько-побутові потреби в Україні".
   3. Витрата теплової енергії на власні потреби визначається за
КТМ 204 України 246-99 "Галузева методика нормування витрат палива
на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового
господарства".
   4. Витрати палива на  виробництво  теплової  енергії  з
урахуванням ККД наявних котлів визначаються за КТМ 204 України
246-99 "Галузева методика нормування витрат палива на виробництво
та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства".
   5. Витрати води визначаються, виходячи з КТМ 204 України
244-94 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні".
   6. Витрати електроенергії обчислюються, виходячи з потужності
встановленого електрообладнання та часу його роботи.
   4.2. Кошторис витрат
                            Таблиця 4.2
N пп Найменування показників Вартість, тис.грн.
для населення для інших споживачів
усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина
1 Паливо            
2 Електроенергія            
3 Вода     х     х
4 Матеріали     х     х
5 Амортизація     х     х
6 Фонд оплати праці     х     х
7 Нарахування на ФОП     х     х
8 Інші витрати     х     х
9 Відшкодування за внутрішньо-будинкові системи     х х х х
10 Покупна теплова енергія            
11 Ремонт     х     х
12 Усього витрат            
13 Позабюджетні фонди            
14 Усього витрат            
   4.3. Розрахунок собівартості теплової енергії
   Розрахунок виконується  окремо  для  населення  та інших
споживачів.
                            Таблиця 4.3
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Для населення Для інших споживачів
усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина
1 Витрати на виробництво теплової енергії тис.грн.            
2 Приєднане теплове навантаження МВт (Гкал/год)     х     х
3 Кількість корисно використаної теплової енергії тис.МВт.год (тис.Гкал)   х     х  
4 Собівартість: річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження грн/МВт (грн./(Гкал/год) х   х х   х
плата за одиницю фактично спожитої теплової енергії грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х х   х х  
довідково: при одноставковому тарифі грн./(МВт.год) (грн./Гкал)   х х   х х
   Витрати на виробництво теплової енергії приймають за даними
ряд. 14 табл. 4.2.
   Приєднане теплове навантаження приймають за даними ряд. 1
табл. 4.1.
   Кількість корисно використаної теплової енергії приймають за
даними ряд. 2 табл. 4.1.
   4.4. Планований прибуток
   Розрахунок виконується  окремо  для  населення  та інших
споживачів (тис.грн.).
                            Таблиця 4.4
N зп Найменування показників Для населення Для інших споживачів
усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина
1 Фонд накопичення     х     х
2 Фонд споживання   х     х  
3 Усього прибуток   х х   х х
       5. Розрахунок тарифів на теплову енергію
   Розрахунок тарифів виконується окремо для населення та інших
споживачів.
                            Таблиця 5.1
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Тариф
умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього
1 Витрати тис.грн.      
2 Прибуток тис.грн.      
3 Загальна вартість теплової енергії тис.грн.      
4 Тариф без ПДВ: річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження грн./МВт (грн./(Гкал/год)   х х
плата за одиницю фактично спожитої теплової енергії грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х   х
довідково: при одноставковому тарифі грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х х  
5 ПДВ: річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження грн./МВт (грн./(Гкал/год)   х х
плата за одиницю фактично спожитої теплової енергії грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х   х
довідково: при одноставковому тарифі грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х х  
6 Тариф з ПДВ: річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження грн./МВт (грн./(Гкал/год)   х х
плата за одиницю фактично спожитої теплової енергії грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х   х
довідково: при одноставковому тарифі грн./(МВт.год) (грн./Гкал) х х  
   Умовно-постійна частина тарифу без ПДВ визначається діленням
умовно-постійної частини загальної вартості теплової енергії (ряд.
3 табл. 5.1) на величину приєднаного теплового навантаження всіх
споживачів (ряд. 1 табл. 4.1).
   Умовно-змінна частина тарифу без ПДВ визначається діленням
умовно-змінної частини загальної вартості теплової енергії (ряд. 3
табл. 5.1) на величину корисно використаної теплової енергії (ряд.
2 табл. 4.1).
     6. Структура двоставкового тарифу на гарячу воду
   6.1. Двоставковий тариф на відпущену гарячу воду складається:
   6.1.1. Для населення - з річної абонентської плати та плати
за одиницю фактично спожитої гарячої води,  кількість  якої
визначається  за  показаннями  водолічильника  або  при його
відсутності за розрахунком згідно з КТМ 204 України 244-94 "Норми
та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на
опалення  житлових  та  громадських  споруд,  а  також  на
господарсько-побутові потреби в Україні".
   6.1.2. Для решти споживачів - з річної плати за одиницю
приєднаного теплового навантаження системи гарячого водопостачання
та плати за одиницю фактично спожитої гарячої води, кількість якої
визначається  за  показаннями  водолічильника  або  при його
відсутності за розрахунком згідно з КТМ 204 України 244-94 "Норми
та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на
опалення  житлових  та  громадських  споруд,  а  також  на
господарсько-побутові потреби в Україні".
   6.2. Абонентська плата (для населення) або плата за одиницю
приєднаного теплового навантаження гарячого водопостачання (для
інших споживачів) включає в себе умовно-постійну частину витрат
теплопостачальної організації на виробництво, транспортування та
розподілення гарячої води.
   6.3. Умовно-постійні  витрати  пов'язані  з  необхідністю
підтримання в робочому стані системи гарячого водопостачання та
компенсації теплових втрат у подавальному та  циркуляційному
трубопроводах та в рушникосушарках і включають такі статті:
   6.3.1. Теплова енергія. При двоставковому тарифі вартість
теплової  енергії  складається з плати за приєднане теплове
навантаження систем гарячого водопостачання та плати за теплову
енергію,  що  витрачається  на компенсацію теплових втрат у
подавальному та циркуляційному трубопроводах систем  гарячого
водопостачання та рушникосушарках, обсяг якої дорівнює 20% від
запланованого відпуску на гаряче водопостачання.
   6.3.2. Електроенергія. Вартість електроенергії, витраченої на
транспортування гарячої води в циркуляційному контурі системи
гарячого водопостачання.
   6.3.3. Матеріали.  Вартість хімічних реагентів у системі
водопідготовки гарячої води.
   6.4. Плата за фактичний обсяг спожитої гарячої води компенсує
умовно-змінну частину витрат теплопостачальної організації та
містить у собі такі статті:
   6.4.1. Вода на гаряче водопостачання. Вартість холодної води,
що витрачається споживачем.
   6.4.2. Теплова енергія. При двоставковому тарифі вартість
теплової енергії для підігріву води, що споживається, становить
80%  від  загальної  вартості  теплової  енергії  на гаряче
водопостачання.
  7. Дані для розрахунку двоставкового тарифу на гарячу воду

  7.1. Вихідні дані
                           Таблиця 7.1
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Усього У тому числі
для населення для інших споживачів
1 Кількість квартир з ГВП шт.     х
2 Кількість мешканців чол.     х
3 Приєднане теплове навантаження ГВП МВт (Гкал/год)   х  
4 Планове споживання гарячої води тис.м3      
5 Витрати теплової енергії на ГВП тис.МВт.год (тис.Гкал)      
6 Витрати електроенергії тис.кВт.год      
   Перелічені в таблиці 7.1 вихідні дані визначаються таким
шляхом:
   1. Кількість квартир з гарячим водопостачанням, кількість
мешканців  та  приєднане  теплове  навантаження  на  гаряче
водопостачання визначаються згідно з договором (див. розділ 1).
   2. Планове споживання гарячої води та витрати  теплової
енергії  на підігрів води в системі гарячого водопостачання
визначаються, виходячи з КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки
по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові
потреби в Україні".
   3. Витрати електроенергії обчислюються, виходячи з потужності
циркуляційних насосів та часу їх роботи.
   7.2. Кошторис вартості
                           Таблиця 7.2
N зп Найменування показників Вартість, тис.грн.
для населення для інших споживачів
усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього умовно- постійна частина умовно- змінна частина
1 Теплова енергія            
2 Вода на ГВП   х     х  
3 Електроенергія     х     х
4 Матеріали     х     х
5 Усього вартість            
        8. Розрахунок тарифів на гарячу воду
   8.1. Разрахунок тарифів на гарячу воду для населення
                            Таблиця 8.1
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Тариф
умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього
1 Загальна вартість ГВП тис.грн.      
2 Тариф: річна плата за 1 квартиру грн./кварт.   х х
плата за одиницю фактично спожитої гарячої води грн./м3 х   х
довідково: при одноставковому тарифі грн./люд. х х  
   Річна плата  за  1  квартиру  визначається  діленням
умовно-постійної частини вартості гарячої води на  кількість
квартир (ряд. 1 табл. 7.1). Плата за одиницю фактично спожитої
гарячої води визначається діленням умовно-змінної частини вартості
гарячої води на планове споживання гарячої води (ряд. 4 табл.
7.1).
   8.2. Розрахунок тарифів на гарячу воду для інших споживачів
                            Таблиця 8.2
N зп Найменування показників Одиниці вимірювання Тариф
умовно- постійна частина умовно- змінна частина усього
1 Загальна вартість ГВП тис.грн.      
2 Тариф: річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження ГВП грн/МВт (грн./ (Гкал/год)   х х
плата за одиницю фактично спожитої гарячої води грн./м3 х   х
довідково: при одноставковому тарифі грн./м3 х х  
   Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження
гарячого водопостачання визначається діленням умовно-постійної
частини вартості гарячої води на приєднане теплове навантаження
(ряд. 3 табл. 7.1). Плата за одиницю фактично спожитої гарячої
води визначається діленням умовно-змінної частини вартості гарячої
води на планове споживання гарячої води (ряд. 4 табл. 7.1).

 Начальник Відділу стратегії розвитку
 комунальної теплоенергетики             Кремена С.В.

 Заступник директора ПІНЕІ                Ферт О.Р.

БУДСТАНДАРТ Online