ДСТУ ISO 7328:2005 Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7328:1999, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРОЗИВО НА МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ
ТА СУМІШІ ДЛЯ МОРОЗИВА
Гравіметричний метод визначення вмісту жиру
(контрольний метод)
(ISO 7328:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7328:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Єресько, д-р техн. наук; О. Козаченко; Н. Левитська; Н. Шульга, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 7328:1999 Milk-based edible ices and ice mixes — Determination of fat content — Gravimetric method (reference method) (Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Визначання вмісту жиру. Гравіметричний метод (контрольний метод))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування дослідної проби

9 Випробовування

10 Опрацьовування результатів

11 Точність

12 Протокол випробовування

Додаток А Примітки щодо методики

Додаток В Альтернативна методика з використовуванням пробірок для екстрагування жиру із сифоном або пристроєм для промивання

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, чинних в Україні, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7328:1999 Milk-based edible ices and ice mixes — Determination of fat content — Gravimetric method (reference method) (Морозиво на молочній ос нові та суміші для морозива. Визначання вмісту жиру. Гравіметричний метод (контрольний метод)).

Відповідальні за цей стандарт — Технологічний інститут молока та м’яса і ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту; — слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», одиниці об’єму «мл» і «л» замінено на «см3», «дм3» (система SI);

— до розділів 2, 5, 7 та «Бібліографії» долучено «Національне пояснення» і «Національну примітку», виділені рамкою;

— до стандарту долучено національний додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання у тексті цього стандарту.

Метод, установлений цим стандартом, рекомендовано використовувати як контрольний.

Додатки А, В, НА — довідкові.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРОЗИВО НА МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ
ТА СУМІШІ ДЛЯ МОРОЗИВА
Гравіметричний метод визначення вмісту жиру
(контрольний метод)

МОРОЖЕНОЕ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
И СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
Гравиметрический метод определения содержания жира
(контрольный метод)

MILK-BASED EDIBLE ICES AND ICE MIXES
Gravimetric method for the determination of fat content
(reference method)

Чинний від 2007-07-01

ЗАСТОРОГА! У цьому стандарті передбачено використання небезпечних матеріалів, операцій та устатковання. Цей стандарт не містить посилання щодо всіх питань безпеки, пов’язаних з його використовуванням. Відповідальність за дотримання безпеки, збереження здоров’я та визначення обмежень застосування несе користувач цього стандарту.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює контрольний метод визначання вмісту жиру для більшості видів морозива на молочній основі та сумішей для морозива.

Метод також застосовують до концентрованих та сухих сумішей для морозива.

Метод не застосовують до тих видів морозива на молочній основі та сумішей для морозива, в яких рівень емульгатора, стабілізатора, загущувана, яєчного жовтка, фруктів чи комбінацій цих складників не дає змогу застосувати метод Розе-Готліба. Для таких продуктів потрібно застосовувати метод, базований на принципі Вейбулла-Бернтропа (див. ISO 8262-2).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ містить положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до цього видання або його перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань застосовують найновіші видання. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3889 Milk and milk products — Determination of fat content — Mojonnier-type fat extraction flasks.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3889 Молоко та молочні продукти. Визначання вмісту жиру. Колби Можоньє для екстрагування жиру.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online