ДСТУ 4164:2003 Напої лікеро-горілчані. Правила приймання і методи випробовування. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІ
Правила приймання і методи випробовування

ДСТУ 4164:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів

РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; В. Ковальчук, канд. техн. наук; З. Кравчук; Н. Булах

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 4828-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

5 Методи випробовування

5.1 Визначання повноти наливу

5.2 Визначання органолептичних показників

5.3 Визначання міцності лікеро-горілчаних напоїв ареометром

5.4 Методи визначання масової концентрації загального екстракту

5.5 Визначання масової концентрації кислот

5.6 Визначання масової частки діоксиду вуглецю

5.7 Визначання тиску діоксиду вуглецю в пляшках

6 Контроль результатів вимірювання під час виконання випробовувань лікеро-горілчаних напоїв

6.1 Оперативний контроль збіжності

6.2 Контроль відтворності

6.3 Контроль міри правильності

Додаток А Залежність масової концентрації загального екстракту від показів рефрактометра і відносної густини водного розчину екстракту

Додаток Б Поправки для рефрактометричного визначання загального екстракту від температури

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАПОЇ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІ
Правила приймання і методи випробовування

ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ
Правила приемки и методы испытаний

LIQUEUR-VODKA PRODUCTS
Acceptance rules and test methods

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, десертні та слабоалкогольні напої і встановлює правила приймання і методи випробовування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3297-95 Лікеро-горілчана промисловість. Терміни та визначення понять

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапо-ромеры. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления индикаторов

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 22524—77 Пикнометры стеклянные. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online