ДСТУ ISO 11816-2:2005 (IDF 155-2:2003) Молоко та молочні продукти. Визначення активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру (ISO 11816-2:2003, IDF 155-2:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО
ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Визначення активності лужної фосфатази
Частина 2. Флюорометричний метод для сиру
(ISO 11816-2:2003, IDT; IDF 155-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11816-2:2005
(IDF 155-2:2003)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (TIMM УААН)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Кігель, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Боднарчук; В. Малова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11816-2:2003/IDF 155-2:2003 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity — Part 2: Fluorometric method for cheese (Молоко та молочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування дослідної проби

9 Випробовування

10 Обчислювання та опрацьовування результатів

11 Точність

12 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11816-2:2003/IDF 155-2:2003 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity — Part 2: Fluorometric method for cheese (Молоко та мо лочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— долучено «Зміст»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», і одиниці об’єму «мл» і «л» замінено на «см3» і «дм3» (система SI);

— до розділів 2, 5, 6, 7 і «Бібліографії» долучено «Національне пояснення» і «Національну примітку», виділені рамкою;

— до стандарту долучено національний додаток НА щодо чинних в Україні нормативних документів, посилання на які подано в тексті цього стандарту;

— вилучено «Передмову» і «Вступ» як такі, що не містять суттєвої для цього стандарту інформації.

Додаток НА — довідковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Визначення активності лужної фосфатази
Частина 2. Флюорометричний метод для сиру

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Определение активности щелочной фосфатазы
Часть 2. Флюорометрический метод для сыра

MILK AND MILK PRODUCTS
Determination of alkaline phosphatase activity
Part 2. Fluorometric method for cheese

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює флюорометричний метод визначання лужної фосфатази в сирі.

Цей метод також використовують для аналізування м’яких і напівтвердих сирів, виготовлених із сирого або спастеризованого молока, з поверхневою пліснявою, але не з пліснявою всередині продукту (наприклад, сири з блакитною пліснявою) та для перевіряння належної пастеризації сировини для сиру.

У великих твердих сирах температура в сирній масі є відносно сталою тривалий час внаслідок теплової обробки за температури понад 50 °С. У центральних шарах таких сирів відбувається посилення інактивації фосфатази. Оскільки сири, виготовлені із сирого та спастеризованого молока, мають між собою відмінності, цей метод потребує специфічної техніки відбирання проб (див. розділ 7).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на наведений нижче нормативний документ. У разі датованих по силань застосовують тільки ті, які вказані у цьому стандарті. У разі недатованих посилань чинні останні редакції (разом зі змінами).

ISO 11816-1 Milk and milk products — Determination of alkaline phosphatase activity using a fluorometric method — Part 1: Milk and milk-based drinks.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11816-1 Молоко та молочні продукти. Визначання активності лужної фосфатази з використовуванням флюорометричного методу. Частина 1. Молоко та молочні напої.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи