ДСТУ 4864:2007 Сировина крохмалевмісна для спиртового виробництва. Методи визначення вологості

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА КРОХМАЛЕВМІСНА ДЛЯ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Методи визначення вологості

ДСТУ 4864:2007

Відповідає офіційному тексту

З  питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод) (ТК 64)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Горшунов; Т. Дубінченко; С. Олійнічук, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Продан; Л. Ткаченко, канд. техн. наук; Л. Яриш

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Методи визначання вологості

6 Контролювання результатів визначення

7 Вимоги до оформлення результатів

8 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Похибка результатів визначення вологості

Додаток Б Код продукції (код ДКПП)

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА КРОХМАЛЕВМІСНА ДЛЯ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Методи визначення вологості

СЫРЬЕ КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕЕ ДЛЯ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Методы определения влажности

STARCH CONTAINING RAW MATERIALS FOR ALCOHOL PRODUCTION
Methods for determination of humidity

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на крохмалевмісну сировину, яку використовують для виробництва етилового спирту, біоетанолу, технічних рідин, та встановлює методи, правила і порядок визначання вологості крохмалевмісної сировини.

Стандарт охоплює визначання вологості крохмалевмісної сировини двома методами: експрес-методом за допомогою електровологомірів та повітряно-тепловим методом.

Методи, подані в цьому стандарті, дають змогу визначати вологість різних видів крохмалевмісної сировини.

Методи, визначені у стандарті, придатні для застосування всіма підприємствами України, які займаються зброджуванням крохмалевмісної сировини для її подальшого перероблення в етиловий спирт, біоетанол та технічні рідини.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни і визначення

ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004 Сита контрольні. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини. Технічні вимоги та випробування

ДСТУ 4863:2007 Сировина крохмалевмісна для спиртового виробництва. Правила приймання та методи відбирання проб

ГОСТ 8.434-81 ГСИ. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными влагомерами (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вологість зерна та продуктів його перероблення. Методика виконання вимірювань діелькометричними та резистивними вологомірами)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Общие технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные алектроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні і терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні епекгрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23936-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online