ДСТУ ISO 14501/IDF 171:2009 Молоко та молочний порошок. Визначення вмісту афлатоксину М1. Очищення методом імуноафінної хроматографії та визначення методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 14501/I...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНИЙ ПОРОШОК
Визначення вмісту афлатоксину М1
Очищення методом імуноафінної хроматографії
та визначення методом високоефективної
рідинної хроматографії
(ISO 14501/IDF 171:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14501/IDF 171:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут біології тварин Української академії аграрних наук

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Ковальчук, канд. вет. наук; Й. Рівіс, д-р с.-г. наук; Р. Федорук, д-р вет. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 березня 2012 р. № 107 з 2011-01-01, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 23 червня 2009 р. № 228

3 Національний стандарт відповідає ISO 14501:1998 Milk and milk powder — Determination of aflatoxin M1 content — Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-perfomance liquid chromatograhy (Молоко та молочний порошок. Визначення вмісту афлатоксину М1. Очищення методом імуноафінної хроматографії та визначення методом високоефективної рідинної хроматографії)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Термін та визначення поняття

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Відбирання проб і готування зразків для випробовування

7 Випробовування

8 Обчислювання та опрацювання результатів

9 Відповідність

10 Протокол випробування

Додаток А Результати міжлабораторного випробування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 14501:1998 Milk and milk powder— Determination of aflatoxin M1 content — Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-perfomance liquid chromatograhy (Молоко та молочний порошок. Визначення вмісту афлатоксину М1. Очищення методом імуноафінної хроматографії та визначення методом високоефективної рідинної хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Термін та визначення поняття» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14501:1998;

— одиниці об’єму «ml», «І» та «μl» замінено на «см3», «дм3» та «мм3» згідно з вимогами ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні поняття, назви та позначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА МОЛОЧНИЙ ПОРОШОК
Визначення вмісту афлатоксину М1
Очищення методом імуноафінної хроматографії
та визначення методом високоефективної
рідинної хроматографії

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЙ ПОРОШОК
Определение содержания афлатоксина М1
Очистка методом иммуноафинной хроматографии
и определение методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии

MILK AND MILK POWDER
Determination of aflatoxin M1 content
Clean-up by immunoaffinity chromatography
and determination by high-perfomance
LIQUID chromatography

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту афлатоксину M1 у молоці та сухому молоці. Найнижчий рівень вірогідності становить 0,8 мг/кг для цільного сухого молока, що становить 0,008 мг/кг для відновленого рідкого молока.

ЗАСТОРОГА!

1 Метод, описаний у цьому стандарті, вимагає використання розчинів хлороформу та афлатоксину M1 Хлороформ є речовиною, що призводить до руйнування озону. Афлатоксини є канцерогенними для людини. Звертаємо увагу на звіт Міжнародного агентства ракових досліджень (ВООЗ) [4] та [5].

2 Лабораторію, в якій виконують аналізування, треба належним способом захищати від денного світла, також треба захищати від світла стандартні розчини афлатоксинів, наприклад алюмінієвою фольгою.

З Використання скляного посуду (пробірок, флаконів, колб, мензурок, шприців), не промитого кислотою для водних розчинів афлатоксину, може спричинити втрату афлатоксину. Крім цього, новий лабораторний посуд, який контактував з водними розчинами афлатоксину, треба опустити в розведену кислоту (наприклад, у сірчану кислоту, молярною концентрацією 2 моль/дм3) на кілька годин, потім добре промити дистильованою водою для видалення всіх залишків кислоти (перевірити, чи рівень pH перебуває у діапазоні від 6 до 8).

4 Використовують процедуру дезактивації для лабораторних відходів, таких як тверді складники, розчини в органічних розчинниках, скляний посуд, водні розчини та пролиті речовини. Процедуру дезактивації було розроблено та перевірено у програмі Міжнародного агентства ракових досліджень (ВООЗ) [4] та [5].

Цей метод також можна застосовувати для молока з низьким умістом жиру, збираного молока, сухого молока з низьким умістом жиру та збираного сухого молока.

2 ТЕРМІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Нижче наведено термін, ужитий у цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття:

2.1 Уміст афлатоксину M (aflatoxin M1 content)

Масова частка речовин, визначена за процедурою, описаною в цьому стандарті.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online