ДСТУ EN 12822:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання a-, b-, y-, d-токоферолів (EN 12822:2000, IDT). З поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти харчові
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІТАМІНУ Е
МЕТОДОМ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
ВИСОКОРОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
ВИМІРЮВАННЯ α-, β-, γ- і δ-ТОКОФЕРОЛІВ
(EN 12822:2000, IDT)

ДСТУ EN 12822:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук; Науково-методичний центр з проблем кормових ресурсів та кормовиробництва УААН

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 березня 2005 р. № 67 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12822:2000 Foodstuffs — Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography — Measurement of α-, β-, γ- and δ-tocopherols (Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання α-, β-, γ- і δ-токоферолів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип методу

4 Реактиви

5 Устатковання

6 Відбирання проб

7 Порядок досліджування

8 Розраховування результатів

9 Точність

10 Протокол випробовування

Додаток А Приклади хроматограм рідинного хроматографа високороздільної здатності

Додаток В Дані щодо точності

Додаток С Альтернативні системи рідинного хроматографа високороздільної здатності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12822:2000 Foodstuffs — Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography — Measurement of α-, β-, γ- and δ-tocopherols (Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання α-, β-, γ- і δ-токоферолів).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут кормів Української академії аграрних наук, на який покладено функції базової організації зі стандартизації в галузі «Виробництво та використання кормів». Стандарт містить вимоги до методики випробовування, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— міжнародні стандарти ISO 3696 та ISO 5555 в Україні прийнято як ДСТУ ISO 3696:2003, ДСТУ ISO 5555:2003 зі ступенем відповідності — ідентичний (IDT).

Додатки А, В, С — довідкові.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІТАМІНУ Е МЕТОДОМ
РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
ВИСОКОРОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
ВИМІРЮВАННЯ α-, β-, γ- І δ-ТОКОФЕРОЛІВ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА Е МЕТОДОМ
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
ВЫСОКОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЕ α-, β-, γ- И δ-ТОКОФЕРОЛОВ

FOODSTUFFS
DETERMINATION OF VITAMIN E
BY HIGH-PERFORMANCE
LIQUID CHROMATOGRAPHY
MEASUREMENT OF α-, β-, γ- AND δ-TOCOPHEROLS

Чинний від 2006-07-01

ВСТУП

Оскільки цей стандартний метод визначає вимірювання масової частки α-, β-, γ- і δ-токоферолів у продуктах харчування, то подано посилання на літературу для розраховування і вираження вмісту вітаміну Е в одиницях біологічної активності [1], [2], [3].

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод для визначення вітаміну Е в харчових продуктах методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Визначення вмісту вітаміну Е складається з вимірювання α-, β-, γ- і δ--токоферолів.

Активність вітаміну Е можна розрахувати із вмісту токоферолу, враховуючи відповідні поправки, подані у «Вступі».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Animal and vegetable fats and oils — Sampling (ISO 5555:1991).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696 Вода для лабораторного аналізування. Специфікація і випробовувальні методи (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Тваринні і рослинні жири та олії. Відбирання проб (ISO 5555:1991).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online