ДСТУ ISO 21570:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO 21570:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти харчові
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ
ОРГАНІЗМІВ І ПРОДУКТІВ
З ЇХНІМ ВМІСТОМ
Кількісні методи на основі
аналізування нуклеїнової кислоти
(ISO 21570:2005, IDT)

ДСТУ ISO 21570:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Андріяш, Я. Блюм (співкерівник), Т. Бурикіна, Г. Заболотна, О. Линтвар, Б. Сорочинський, С. Шульга (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2008 р. № 508 з 2009-07-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 змінено назву

3 Національний стандарт відповідає ISO 21570:2005 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Quantitative nucleic acid based method (Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

4.1 Загальні положення

4.2 Ампліфікація, виявлення та підтвердження ПЛР продуктів

4.3 Кількісне визначення ПЛР продуктів

5 Реагенти

6 Прилади й обладнання

7 Методичні вказівки

7.1 Загальні положення

7.2 Стабільність цільової послідовності

7.3 Побудова калібрувальної кривої для аналізування

7.4 Коментарі до проведення кількісного визначення

7.5 Вимоги щодо забезпечення якості

8 Інтерпретування результатів

9 Оформлення результатів

10 Звіт про результати випробовування

Додаток А Таксон-специфічні методи

Додаток В Методи скринінгу

Додаток С Методи, специфічні щодо конструкції

Додаток D Методи, специфічні щодо події трансформації

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 21570:2005 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Quantitative nucleic acid based method (Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт встановлює вимоги щодо методики виявлення генетично модифікованих організмів та їхніх похідних, на основі кількісного аналізування нуклеїнових кислот.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вирази «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— «Національні примітки» та «Національне пояснення» в тексті стандарту виділено рамкою.

ВСТУП

Виявлення генетично модифікованих елементів, отриманих за рахунок генетичних модифікацій, здійснюють одночасним або поетапним виконанням таких дій. Після відбирання проб екстрагують нуклеїнову кислоту зі зразка для випробовування. Екстрагована нуклеїнова кислота може бути далі очищена одночасно або після процесу екстракції. Потім визначають кількість (за потреби), розчиняють (за потреби) та здійснюють різні аналітичні процедури (на зразок ПЛР). Ці дії докладно описано у цьому стандарті та в таких міжнародних стандартах:

ISO 21569 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти.

ISO 21570 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти.

Подальшу інформацію, що стосується визначень і загальних вимог, включаючи згадані раніше дії, узагальнено в ISO 24276 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять.

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) звертає увагу на той факт, що узгодженість з цим документом може також означати використання патенту стосовно технології ПЛР

ISO не несе відповідальності стосовно даних, справжності і сфери застосування цього патентного права.

ISO проінформовано, що Applied Biosystems, Roche Molecular Systems та Hoffman -La Roche от­римали патентні права, що стосуються технології ПЛР

Ці компанії переконали ISO, що вони бажають вести переговори стосовно ліцензії на недискри- мінаційних та обґрунтованих умовах з користувачами по всьому світу. У зв’язку з цим право влас­ності на ці патенти зареєстровано в ISO. Інформацію можна отримати від

Applied Biosystems

850 Lincoln Centre Drive

Foster City, CA 94404

USA

та

Roche Molecular Systems, Inc.

Licensing Department

1145 Atlantic Avenue

Alameda, CA 94501

USA

Звертаємо увагу на ймовірність того, що деяка частина цих документів може бути об’єктом інших патентних прав, відмінних від тих, що визначені вище. ISO не несе відповідальності за визначення таких патентних прав.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНО
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
І ПРОДУКТІВ З ЇХНІМ ВМІСТОМ
Кількісні методи на основі
аналізування нуклеїнової кислоти

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
И ПРОДУКТОВ С ИХ СОДЕРЖАНИЕМ
Количественные методы на основе
анализа нуклеиновой кислоты

FOODSTUFFS
METHODS OF ANALYSIS FOR THE DETECTION
OF GENETICALLY MODIFIED ORGANIZMS
AND DERIVED PRODUCTS
Quanitative nucleic acid based methods

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи кількісного виявлення генетично модифікованих організмів (ГМО) у харчових продуктах з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Цей стандарт подає загальні вимоги щодо особливості ампліфікації цільових послідовностей ДНК для визначення відносної кількості ДНК, що походить з ГМО, та підтвердження ідентичності ампліфікованої послідовності ДНК.

Цей стандарт запропоновано для харчових продуктів, але його також можна застосовувати для інших зразків, наприклад кормів та рослинних зразків.

Мета настанови, мінімальні вимоги та критерії роботи, описані в цьому стандарті, — забезпечення точних, повторюваних та відтворюваних результатів у різних лабораторіях.

Конкретні приклади та методи подано в додатках А, В, С, D.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні посилання є необхідними для застосування цього стандарту. Для посилань з датою ви­дання використовують лише зазначене видання. Для посилань, що не мають дати, використовують останнє видання, на яке є посилання (разом з будь-якими додатками).

ISO 21569:2005 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Qualitative nucleic acid based method

ISO 21571 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Nucleic acid extraction

ISO 24276 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — General requirements and definitions

ISO Guide 32 Calibration in analitical chemistry and use of certifiled reference materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 21569:2005 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (Чинний ДСТУ ISO 21569:2008)

ISO 21571 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти (Чинний ДСТУ ISO 21571:2008)

ISO 24276 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів та продуктів з їхнім вмістом. Загальні вимоги, терміни та визначення понять (Чинний ДСТУ ISO 24276:2008)

ISO Настанова 32 Калібрування в аналітичній хімії та використання сертифікованих еталонних матеріалів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи