ДСТУ 8671:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Методи лабораторної діагностики
лейкозу великої рогатої худоби

ДСТУ 8671:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної політики України (ДНКІБШМ), Технічний комітет стандартизації «Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними» (ТК 149)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 11 серпня 2016 р. № 238 з 2017-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби

VETERINARY MEDICINE
Methods of Enzootic Bovine Leukosis laboratory diagnostics

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до методів діагностики лейкозу великої рогатої худоби, порядок виконання робіт у лабораторіях.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено у розділі 6, а вимоги щодо охорони довкілля — у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2424-94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні вимоги

ДСТУ 4759:2007 Мікробіологія ветеринарної медицини. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7003:2009 Ветеринарна вірусологія. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7058:2009 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Антиген для серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії. Технічні умови

ДСТУ 7059:2009 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Агаро-сольова суміш для серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії. Технічні умови

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ 8145:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів

ГОСТ 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия (Рукавички хірургічні гумові. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 177-88 Перекись водорода. Технические условия (Пероксид водню. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови )

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання фарфорові лабораторні. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия (Реактиви. Сіль динатрієва етилендіамін-N, N, N',N'-тетраоцтової кислоти, 2-водна (трилон Б). Технічні умови)

ГОСТ 11086-76 Гипохлорид натрия. Технические условия (Гіпохлорид натрію. Технічні умови)

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУМ-60 и РУ-60МУ. Технические условия (Респіратори фільтрувальні газопилозахисні РУМ-60 і РУ-60МУ. Технічні умови)

ГОСТ 18704-78 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 21241-77 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 22379-77 Изделия ватно-марлевые медицинские. Технические условия (Вироби ватно-марлеві медичні. Технічні умови)

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские, инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний (Шприци медичні, ін’єкційні багаторазового застосування. Загальні технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские. Технические условия (Убори неголовні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия (Халати медичні жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 25194-81 Халаты медицинские мужские. Технические условия (Халати медичні чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29228-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без установленого часу очікування)

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online