ДСТУ ЕN 12606-1:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту парафінів. Частина 1. Метод дистиляції (ЕN 12606-1:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПАРАФІНІВ
Частина 1. Метод дистиляції

ДСТУ EN 12606-1:2019
(EN 12606-1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 жовтня 2019 р. № 325 з 2021–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 12606-1:2015 «Bitumen and bituminous binders — Determination of the paraffin wax content — Part 1: Method by distillation» (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту парафінів. Частина 1. Метод дистиляції) і внесений з дозволу CEN, avenue Marnix 17, B-1000, Brussels Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура

7 Відбирання проб та готування зразків до випробування

8 Виконання випробування

9 Обчислення

10 Вираження результатів

11 Точність

11.1 Збіжність

11.2 Відтворність

12 Протокол випробування

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12606-1:2019 (EN 12606-1:2015, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту парафінів. Частина 1. Метод дистиляції», прийнятий методом перевидання (перекладу), — ідентичний EN 12606-1:2015 «Bitumen and bituminous binders — Determination of the paraffin wax content — Part 1: Method by distillation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 12606-1:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті). Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПАРАФІНІВ
Частина 1. Метод дистиляції

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF THE PARAFFIN WAX CONTENT
Part 1. Method by distillation

Чинний від 2021–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту парафінів у бітумі та бітумних в’яжучих за методом DIN.

Цей метод не застосовують для водних бітумних емульсій, рідких або розріджених безводних бітумних в’яжучих та модифікованих бітумних в’яжучих незалежно від їхньої консистенції.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні наслідки через використовування небезпечних матеріалів й устатковання. Цей стандарт не розглядає всіх проблем, пов’язаних з його застосуванням. За практичне створення умов відповідної санітарії та безпеки й визначання заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповідають його користувачі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вказані нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише подані видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

ISO 383 Laboratory glassware — Interchangeable conical ground joints.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання органолептичних властивостей

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробовування

EN ISO 3696:1995 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987)

ISO 383 Скляний лабораторний посуд. Змінні конічні притерті перехідники.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online