ДСТУ 4169:2003 Стиснене повітря. Частина 1. Забруднювачі та класи чистоти (ISO 8573-1:2001, MOD). З поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ
Частина 1. Забрудники та класи чистоти
(ISO 8573-1:2001, MOD)

ДСТУ 4169:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації (ТК 45) «Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи і змащувальні системи», Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут промислових гідроприводів та гідроавтоматики у формі ТОВ (НДІ Гідропривод у формі ТОВ)

РОЗРОБНИКИ: О. Кудрявцев (керівник розробки), канд. техн. наук; О. Гольдшмідт; Г. Змієвський; В. Початовська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. № 100 з 01.01.2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 8573-1:2001 Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes (Стиснене повітря. Частина 1. Забрудники та класи чистоти), окрім додатків

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимірювання забрудників

5 Стандартна атмосфера

6 Забрудники

6.1 Загальні положення

6.2 Тверді частинки

6.3 Вода

6.4 Олива

6.5 Газоподібні забрудники

6.6 Мікробіологічні організми

7 Класи чистоти стисненого повітря

7.1 Класи за твердими частинками

7.2 Класи за вологістю та рідкою водою

7.3 Класи за оливою

7.4 Гази

7.5 Мікробіологічні організми

7.6 Умовна познака

Бібліографія

Додаток НА Додаткові класи чистоти стисненого повітря для застосування в Україні

Додаток НБ Класи чистоти стисненого повітря за додатковими показниками для застосування в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 8573-1:2001 Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes (Стиснене повітря. Частина 1. Забрудники та кпаси чистоти) з національними додатками.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 45 «Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи і змащувальні системи».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт доповнено національними додатками НА і НБ, що містять додаткові класи чистоти для застосування в Україні. Ці класи необхідні для зближення норм, установлених в ISO 8573-1 та у чинному міждержавному стандарті ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 8573» замінено на «цей стандарт»;

— додано структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографіі» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— з тексту стандарту вилучено попередній довідковий матеріал («Вступ», «Передмова»);

— у розділі 2 і «Бібліографіі» назви частин 5, 6 і 8 ISO 8573 змінено згідно з рішенням робочого органу ISO (відповідну зміну внесено до ISO 8573-1:2001);

— у другому абзаці розділу 4 уточнено назву методу для частини 8 ISO 8573: доповнено словами «за масовою концентрацією» (відповідну зміну внесено до ISO 8573-1:2001);

— у пункті 7.6 з пояснення до умовної познаки вилучено слова «виміряні згідно з ISO 8573-...», щоб уникнути повторення (відповідну зміну внесено до ISO 8573-1:2001).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ
Частина 1. Забрудники та класи чистоти

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
Часть 1. Загрязнители и классы чистоты

COMPRESSED AIR
Part 1. Contaminants and purity classes

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює класи чистоти стисненого повітря стосовно частинок, води та оливи, незалежно від джерела стисненого повітря.

Цей стандарт визначає також мікробіологічні та газоподібні забрудники.

Газоподібними забрудниками, вміщеними у цей стандарт, є оксид і діоксид вуглецю, сірчистий ангідрид, оксид і діоксид азоту та вуглеводні з атомами вуглецю у ряді від С1 до С5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасником угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосовування найостанніших видань нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань радять звертатися до найновішого видання нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 7183 Compressed air dryers — Specifications and testing

ISO 8573-2 Compressed air for general use — Part 2: Test methods for aerosol oil content

ISO 8573-3 Compressed air — Part 3: Test methods for measurement humidity

ISO 8573-4 Compressed air — Part 4: Test methods for solid particle content

ISO 8573-5 Compressed air — Part 5: Test methods for oil vapour and organic solvent content

ISO 8573-6 Compressed air — Part 6: Test methods for gaseous contaminant content

ISO 8573-7 Compressed air — Part 7: Test methods for viable micribiological contaminant content

ISO 8573-8 Compressed air — Part 8: Test methods for solid particle content by mass concentration

ISO 8573-9 Compressed air — Part 9: Test methods for liguid water content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7183 Осушники стисненого повітря. Технічні умови та методи випробовування

ISO 8573-2 Стиснене повітря для загального використовування. Частина 2. Методи визначання вмісту оливових аерозолів

ISO 8573-3 Стиснене повітря. Частина 3. Методи вимірювання вологості

ISO 8573-4 Стиснене повітря. Частина 4. Методи визначання вмісту твердих частинок

ISO 8573-5 Стиснене повітря — Частина 5. Методи визначання вмісту оливних парів та органічних розчинників

ISO 8573-6 Стиснене повітря. Частина 6. Методи визначення вмісту газоподібних забрудників

ISO 8573-7 Стиснене повітря. Частина 7. Методи визначення вмісту життєздатних мікробіологічних забрудників

ISO 8573-8 Стиснене повітря. Частина 8. Методи визначення вмісту твердих частинок за масовою концентрацією

ISO 8573-9 Стиснене повітря. Частина 9. Методи визначення вмісту рідкої води.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online