Постанова від 07.03.2001 № 214 Про внесення змін до Положення про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 7 березня 2001 р. N 214
                Київ
      Про внесення змін до Положення про порядок
       передачі у приватну власність громадян
        незавершених будівництвом будинків
             садибного типу
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Положення про порядок передачі у приватну власність
громадян  незавершених  будівництвом будинків садибного типу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 637 >> ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 65), зміни, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 березня 2001 р. N 214
               ЗМІНИ,
       що вносяться до Положення про порядок
       передачі у приватну власність громадян
        незавершених будівництвом будинків
          садибного типу
 
   1. Пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
   "1. Це Положення визначає порядок передачі обласними або
районними державними адміністраціями незавершених будівництвом
будинків садибного типу, що перебувають у державній власності, у
приватну власність громадян, які самостійно переселяються із
радіоактивно забруднених територій, перебувають на черзі для
отримання житла за направленнями на переселення, виданими у
встановленому порядку, а також особам, віднесеним до 1 або 2
категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов
(незалежно від місця перебування на черзі для отримання житла за
направленням на переселення або на квартирному  обліку  для
поліпшення житлових умов).
   2. Предметом передачі згідно з цим Положенням є незавершені
будівництвом  будинки  садибного  типу,  що  споруджувалися
(споруджуються) за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення для переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення та громадян, які переселяються із зони
гарантованого  добровільного  відселення  і  зони  посиленого
радіоекологічного контролю за направленнями, виданими згідно з
Порядком відселення та самостійного переселення  громадян  з
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 1992 р. N 706".
   2. Пункт 3 після слів "рішення обласної" доповнити словами
"або районної".
   3. Абзац другий пункту 4 після слова "зазначаються" доповнити
словами "за оцінкою бюро технічної інвентаризації".
   4. В абзаці першому пункту 8:
   слово "Держкоммістобудування" замінити словом "Держбудом";
   абзац після слів "подають обласній" доповнити словами "або
районній".
   5. Пункт 11 викласти у такій редакції:
   "11. Дія цього Положення не поширюється на порядок передачі у
приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків
садибного типу, які включені органами приватизації до переліку
об'єктів, що підлягають приватизації".

БУДСТАНДАРТ Online