ДСТУ EN ISO 19085-2:2019 Верстати деревообробні. Безпека. Частина 2. Верстати горизонтальні круглопилкові для плит (EN ISO 19085-2:2017, IDT; ISO 19085-2:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати деревообробні
БЕЗПЕКА
Частина 2. Верстати горизонтальні
круглопилкові для плит

ДСТУ EN ISO 19085-2:2019
(EN ISO 19085-2:2017, IDT;
ISO 19085-2:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2019 р. № 484 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 19085-2:2017 Woodworking machines — Safety — Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2017) (Верстати деревообробні. Безпека. Частина 2. Верстати горизонтальні круглопилкові для плит) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 19085-2:2018 (EN ISO 19085-2:2017, IDT; ISO 19085-2:2017, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 19085-2:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Безпечність та надійність систем керування

5.2 Пристрої керування

5.3 Пуск

5.4 Безпечне зупинення

5.5 Функція гальмування інструментальних шпинделів

5.6 Вибір режиму

5.7 Змінення швидкості шпинделя

5.8 Збій енергопостачання

5.9 Ручне керування скиданням

5.10 Керування дозволом

5.11 Відстеження швидкості рухомих частин верстата

5.12 Витримування часу

6 Вимоги та заходи щодо безпеки для захисту від механічних небезпек

6.1 Стійкість

6.2 Ризик руйнування під час роботи

6.3 Конструкція інструментальної державки та інструмента

6.4 Гальмування

6.5 Засоби захисту

6.6 Убезпечення від доступу до рухомих частин

6.7 Небезпека удару

6.8 Затискні пристрої

6.9 Заходи проти викидання

6.10 Супорти та напрямні заготовки

7 Вимоги та заходи щодо захисту від інших небезпек

7.1 Загоряння

7.2 Шум

7.3 Утворення стружок і пилу

7.4 Електричні небезпеки

7.5 Ергономіка та маніпулювання

7.6 Освітлення

7.7 Пневматика

7.8 Гідравліка

7.9 Електромагнітна сумісність

7.10 Лазери

7.11 Статична електрика

7.12 Помилки приєднання

7.13 Вимкнення живлення

7.14 Технічне обслуговування

8 Інформація для користувача

8.1 Попереджувальні пристрої

8.2 Марковання

8.3 Інструкція з експлуатації

Додаток А (довідковий) Потрібний рівень функціонування

Додаток В (обов'язковий) Випробування функції гальмування

Додаток С (обов’язковий) Випробування стійкості для пересувних верстатів

Додаток D (обов'язковий) Випробування огорож на удар

Додаток Е (обов'язковий) Вимірювання поширення шуму для верстатів, на які не поширюється ISO 7960:1995

Додаток F (обов’язковий) Випробування жорсткості матеріалу секційної завіси безпеки

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN ISO 19085-2:2017 вимогам Директиви 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 19085-22019 (EN ISО 19085-2:2017, IDT; ISО 19085-22017, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 2. Верстати горизонтальні круглопилкові для плит», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 19085-2:2017 (ISO 19085-2:2017, IDT) (версія en) «Woodworking machines — Safety — Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 19085-2:2018 (EN ISO 19085-2:2017, IDT; ISO 19085-22017, IDT) «Деревообробні верстаті. Безпечність. Частина 2. Верстати горизонтальні круглопилкові для обрізання плит», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посипання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Європейську передмову» та «Передмову» до ISО 19085-22017 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— до стандарту долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ISO 14118:2000, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

EN 847-1:2013, посилання на який є в цьому стандарті, наразі не чинний, замість нього чинний EN 847-1:2017, який в Україні не прийнято як національний стандарт.

ВСТУП до ISO 19085-2:2017

Серія міжнародних стандартів ISО 19085 містить технічні вимоги щодо безпеки стосовно проектування і виготовлення деревообробних верстатів. Серія ISO 19085 стосується проектувальників, виробників, постачальників та імпортерів машин, наведених у розділі «Сфера застосування». Вона містить також перелік інформативних положень, які виробник повинен надати користувачам.

Цей стандарт є стандартом типу С. як наведено в ISO 12100.

Устатковання, якого він стосується, і небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, на які він поширюється, наведено в розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А або В, для машин, спроектованих і виготовлених згідно з вимогами цього стандарту типу С, вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів.

Повні вимоги для конкретного типу деревообробних верстатів — це вимоги, наведені в частині ISO 19085, яка стосується цього типу, разом з відповідними вимогами ISO 19085-1:2017, в обсязі, наведеному в розділі «Сфера застосування» відповідної частини ISO 19085.

За можливості, в інших частинах ISO 19085 (крім ISO 19085-1:2017) вимоги щодо безпеки мають посилання на відповідні частини ISO 19085-1:2017 для уникнення повторювань і для скорочення. Інші частини містять заміни і доповнення до загальних вимог, наведених в ISO 19085-1:2017.

Так, розділи 5. 6. 7 та 8 з їх підрозділами і додатками до цього стандарту можуть:

— відповідати в цілому,

— відповідати з доповненнями,

— вилучати в цілому, або

— заміняти специфічним текстом

відповідні підрозділи або додатки ISO 19085-1:2017.

Цей взаємозв'язок зазначено в першому параграфі кожного підрозділу або додатка безпосередньо після назви одним з таких затверджень:

— «Цей підрозділ ISO 19085-1:2017 застосовують»;

— «Цей підрозділ ISO 19085-1:2017 застосовують з наступними доповненнями» або «Цей підрозділ ISO 19085-1:2017 застосовують з наступними доповненнями, поділеними на наступні підрозділи»;

— «Цей підрозділ ISO 19085-1:2017 не застосовують»;

— «Цей підрозділ ISO 19085-12017 замінено наступним текстом» або «Цей підрозділ ISO 19085-12017 замінено наступним текстом, поділеним на наступні підрозділи».

Специфічні підрозділи і додатки у цій частині ISO 19085, які не мають відповідних у ISO 19085-12017, відзначено вступним реченням: «Підрозділ (або додаток) специфічний для цієї частини ISO 19085».

Розділи 1,2 та 4 замінюють відповідні розділи ISO 19085-1:2017, без відзначення, оскільки вони є характерними для кожної частини серії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ ДЕРЕВООБРОБНІ
БЕЗПЕКА
Частина 2. Верстати горизонтальні
круглопилкові для плит

WOODWORKING MACHINES
SAFETY
Part 2. Horizontal beam panel circular
sawing machines

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено вимоги та заходи щодо безпеки для горизонтальних круглопилкових верстатів для плит, з пиляльною кареткою на передній лінії різання, встановленою під супортом заготовки, з ручним та/або силовим завантаженням та ручним вивантаженням (далі — верстати).

У стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, перелічені в розділі 4, притаманні верстатам в умовах використання за призначенням, регулювання та технічного обслуговування, передбачених виробником, зокрема в разі їх логічно передбачуваного неправильного використання. Було розглянуто також етапи транспортування, складання, демонтування, виведення з експлуатації та утилізації.

Цей стандарт стосується також верстатів, опоряджених одним або кількома при строями/додатковими робочими вузлами, такими, які можуть спричинювати небезпеки:

— пристрій бічного затискання;

— пристрій силового вивантаження;

— вузол для надрізування;

— вузол для попереднього оброблення крайки;

— пристрій перевертання плити;

— передній обертовий стіл;

— виштовхувач;

— пневматичний затиск пиляльного леза;

— силовий пристрій завантаження плити;

— пристрій для обробляння канавок фрезерним інструментом;

— одна або кілька додаткових ліній різання всередині верстата для подовжнього та/або верхнього різання (перед поперечною лінією різання);

— вакуумний затиск заготовки як частина переднього обертового стола або пристрою завантаження плити.

Верстати призначені для роботи з плитами, зробленими з:

a) твердої деревини;

b) матеріалів із фізичними властивостями, подібними до деревини (див. 3.2 ISO 19085-1:2017);

c) гіпсу, деревини з гіпсовим покриттям;

d) суміші перелічених вище матеріалів; та

e) суміші матеріалів із серцевиною, наприклад, з полгуретану або мінерального матеріалу, ламінованого легким сплавом.

У цьому стандарті не розглянуто небезпеки, притаманні:

— специфічному устаткованню. яке відрізняється від переліченого;

— оброблюванню плит фрезерним інструментом для утворення канавок;

— силовому вивантаженню плит;

— задній частині натискної балки на передній лінії різання;

— комбінації одного верстата з будь-якою іншою машиною (у складі лінії).

Стандарт не поширюється на верстати, призначені для роботи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, або на верстати, виготовлені до дати його публікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14118:2000 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

ISO 19085-1:2017 Woodworking machines — Safety — Part-1: Common requirements

EN 847-1:2013 Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7960:1995 Шум, поширюваний повітрям, під час роботи верстатів. Умови експлуатації деревообробних верстатів

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризику та зменшення ризику

ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок

ISO 14118:2000 Безпечність машин. Убезпечення від неочікуваного пуску

ISO 19085-1:2017 Деревообробні верстати. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги

EN 847-1:2013 Інструмент деревообробний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Фрезерний інструмент, дискові пилки

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online