ДСТУ EN 1431:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишкового в’яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції (EN 1431:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО
В’ЯЖУЧОГО ТА НАФТОВОГО
ЗАЛИШКУ ІЗ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ
МЕТОДОМ ДИСТИЛЯЦІЇ

ДСТУ EN 1431:2020
(EN 1431:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 березня 2020 р. № 57 з 2021-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1431:2018 Bitumen and bituminous binders — Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишкового в’яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура

7 Відбирання та підготування проб

8 Проведення випробування

9 Обчислення

10 Подання результатів

11 Точність

12 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Технічні характеристики термометрів

Додаток В (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1431:2020 (EN 1431:2018, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишкового в’яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1431:2018 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 1431:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародному нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО В’ЯЖУЧОГО
ТА НАФТОВОГО ЗАЛИШКУ ІЗ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ
МЕТОДОМ ДИСТИЛЯЦІЇ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF RESIDUAL BINDER
AND OIL DISTILLATE FROM BITUMEN EMULSIONS
BY DISTILLATION

Чинний від 2021-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод кількісного визначення залишкового в’яжучого та нафтового залишку із бітумних емульсій методом дистиляції.

Метод також може бути використано для отримання залишкового в’яжучого та нафтового дистиляту для подальших випробувань.

ЗАСТОРОГА! Під час проведення випробування згідно з цим стандартом можливе використання небезпечних речовин, операцій та обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за виявлення небезпеки й встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього стандарту несе його користувач.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 3: Chemical composition and form of products

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings

EN ISO 3838 Crude petroleum and liquid or solid petroleum products — Determination of density or relative density — Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838)

EN ISO 4788 Laboratory glassware — Graduated measuring cylinders (ISO 4788).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 573-3 Алюміній та алюмінієві сплави. Хімічний склад та форма кованих виробів. Частина 3. Хімічний склад та форма продукції

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

ISO 565 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

EN ISO 3838 Нафта сира та рідкі чи тверді нафтопродукти. Визначення щільності чи відносної щільності. Методи із застосуванням капілярного пікнометра з пробкою та градуйованого двокапілярного пікнометра

ISO 4788 Лабораторний посуд. Градуйовані вимірювальні циліндри.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online