ДСТУ EN 12847:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування (EN 12847:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧАННЯ СХИЛЬНОСТІ
БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ
ДО РОЗШАРУВАННЯ

ДСТУ EN 12847:2020
(EN 12847:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 серпня 2020 р. № 191 з 2020-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12847:2009 Bitumen and bituminous binders — Determination of settling tendency of bituminous emulsions (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура

7 Відбирання та готування проб

8 Проведення випробування

9 Розрахунок

10 Подання результатів

11 Точність

12 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12847:2020 (EN 12847:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання схильності бітумних емульсій до розшарування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12847:2009 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Determination of settling tendency of bituminous emulsions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 12847:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серн стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на EN 1428 та EN 1431, які не прийнято в Україні як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧАННЯ СХИЛЬНОСТІ
БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ ДО РОЗШАРУВАННЯ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF SETTLING
TENDENCY OF BITUMINOUS EMULSIONS

Чинний від 2020-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання схильності бітумних емульсій до розшарування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1428 Bitumen and bituminous binders — Determination of water content in bitumen emulsions — Azeotropic distillation method

EN 1431 Bitumen and bituminous binders — Determination of recovered binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1428 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання вмісту води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції

EN 1431 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишкового в’яжучого та нафтового дистиляту з бітумних емульсій методом дистиляції

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Готування проб для випробування

EN ISO 3696 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online