ДСТУ EN 12850:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання рН бітумних емульсій (EN 12850:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧАННЯ pH БІТУМНИХ
ЕМУЛЬСІЙ

ДСТУ EN 12850:2020
(EN 12850:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 серпня 2020 р. № 191 з 2020-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12850:2009 Bitumen and bituminous binders — Determination of the pH value of bituminous emulsions (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання pH бітумних емульсій) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура та обладнання

7 Відбирання та готування проб

8 Проведення випробування

9 Подання результатів

10 Точність

11 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12850:2020 (EN 12850:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання pH бітумних емульсій», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12850:2009 (версія еп) «Bitumen and bituminous binders — Determination of the pH value of bituminous emulsions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 12850:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ISO 756-1, ISO 5272 та ISO 5280, які не прийнято в Україні як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В ’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧАННЯ pH БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

BITUMEN AND BITUMINOUS BIDERS
DETERMINATION OF THE pH VALUE
OF BITUMINOUS EMULSIONS

Чинний від 2020-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання pH бітумних емульсій.

Цей метод використовують для аніонних бітумних емульсій, катіонних бітумних емульсій та бітумних емульсій, вироблених з використанням неіоногенних поверхнево-активних речовин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

ISO 756-1 Propan-2-ol for industrial use — Methods of test — Part 1: General

ISO 1388-1 Ethanol for industrial use — Methods of test — Part 1: General

ISO 5272 Toluene for industrial use — Specifications

ISO 5280 Xylene for industrial use — Specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Готування проб для випробування

EN ISO 3696 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987)

ISO 756-1 Ізопропанол технічний. Методи випробування. Частина 1. Загальні положення

ISO 1388-1 Етанол технічний. Методи випробування. Частина 1. Загальні положення

ISO 5272 Толуол технічний. Технічні умови

ISO 5280 Ксилол технічний. Технічні умови.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online