ДСТУ OIML R 97:2014 Метрологія. Барометри. Загальні технічні умови (OIML R 97:1990, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
БАРОМЕТРИ
Загальні технічні умови
(OIMLR 97:1990, IDT)

ДСТУ OIML R 97:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації (ДП «Украгростандартсертифікація») Мінагрополітики України

Переклад і науково-технічне редагування: М. Винокуров, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); С. Любецький; А. Ніколенко; І. Пошкулат; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 з 2015-07-01

З Національний стандарт відповідає OIML R 97:1990 Barometers (Барометри)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Уведено вперше

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Термінологія

1 Сфера застосування

2 Одиниці фізичної величини

3 Застосовний діапазон тиску

4 Метрологічні вимоги

5 Технічні вимоги

6 Відлікові пристрої

7 Додаткове марковання

8 Метрологічне контролювання

Додаток А Методики калібрування й випробовування

Додаток В Перелік рекомендацій щодо інформації, яку зазначають на документах

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад OIML R 97:1990 Barometers (Барометри).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— у цьому стандарті «тре» було перекладено як «границя допустимої похибки», тому що в Україні це поняття вживане саме у такому значенні, але в міжнародній практиці «тре» визначено як «максимально допустима похибка»;

— познаки одиниць виміру відповідають багаточастинному стандарту ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Міжнародний стандарт OIML D 11: 2004, на який є посилання у цьому стандарті, впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Електронні засоби вимірювань. Загальні технічні вимоги. Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не впроваджено.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
БАРОМЕТРИ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

МЕТРОЛОГИЯ
БАРОМЕТРЫ
Общин технические условия

METROLOGY
BAROMETERS
Generad specifications

Чинний від 2005-07-01

0 ТЕРМІНОЛОГІЯ

Терміни, використовувані у цьому стандарті, відповідають International vocabulary of basic and general terms in metrology (Міжнародний словник основних і загальних термінів із метрології) (VIM — видання 1984 р.) та Vocabulary of legal metrology (Словник із законодавчої метрології) (VML — видання 1978 р.). Терміносполука «результат вимірювання» відповідає значенню тиску, отриманого після того, як покази барометра було відповідним чином скориговано для температури та сили тяжіння.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги, що застосовують до приладів для вимірювання зовнішнього атмосферного тиску, а також до їхнього калібрування, градуювання, первинної та періодичної повірок. Цей стандарт поширюється на такі типи барометрів:

a) ртутні барометри, що мають постійний опорний вакуум,

b) барометри, наприклад барометр-анероїд з еластичним чутливим елементом, постійним опорним вакуумом та індикацією, яка може бути або аналоговою з покажчиком і циферблатом, або цифровою.

1.2 Цей стандарт поширюється на барометри, використовувані для:

a) безпосереднього вимірювання тиску в лабораторіях, на промислових підприємствах і метеорологічних станціях;

b) калібрування засобів вимірювання статичного тиску низьких класів точності;

c) перевіряння та настроювання висотомірів.

1.3 Цей стандарт не поширюється на вимірювальні прилади найвищої точності, які використовують як державні або первинні еталони.

1.4 Цей стандарт поширюється на барометри, призначені для використовування в діапазоні тиску й температури, що зазвичай має бути на місцевостях на рівні моря або на помірних висотах (від мінус 200 м до 2000 м). Якщо цей стандарт будуть застосовувати для барометрів, використо- вуваних на великих висотах, глибинах або у спеціальних кліматичних умовах, то певні його положення потрібно змінити або долучити нові.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online