ДСТУ 4778:2007 Буряки цукрові. Методи визначення якості коренеплодів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУРЯКИ ЦУКРОВІ
Методи визначення якості коренеплодів

ДСТУ 4778:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: В. Борисюк; В. Захарова; В. Ковальчук (науковий керівник); К. Маковецький; Л. Чернявська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб коренеплодів та готування лабораторної проби бурякової кашки для аналізування

5 Визначання вмісту сухих речовин у коренеплодах

6 Методи визначання цукристості коренеплодів

7 Методи визначання основних мелясоутворювальних елементів у коренеплодах

8 Прогнозування показників технологічної якості коренеплодів цукрових буряків за вмістом в них цукрози, калію, натрію, а-амінного азоту та розчинної золи

Додаток А Готування реактивів для визначання цукристості коренеплодів

Додаток Б Визначання вмісту золи в буряках кондуктометричним методом за величини питомої електропровідності, приведеної до 20 °С за рівнянням у = 0,00084х + 0,278

Додаток В Визначання вмісту золи в буряках кондуктометричним методом за величини питомої електропровідності, приведеної до 20 °С за рівнянням у = 0,00157х + 0,41327

Додаток Г Бібліографія

ДСТУ 4778:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУРЯКИ ЦУКРОВІ
Методи визначення якості коренеплодів

СВЕКЛА САХАРНАЯ
Методы определения качеств корнеплодов

SUGAR ВЕЕТ
Methods of quality determining

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначання технологічної якості коренеплодів цукрових буряків. Застосування цього стандарту сприятиме об’єктивному оцінюванню бурякосировини та встановленню оптимального технологічного режиму їх переробляння, а також уніфікує методи визначання основних показників якості коренеплодів цукрових буряків. Цей стандарт поширюється на методи визначання якісних показників цукросировини на цукрових заводах та в науково-дослідних установах

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2567-94 Цукрове виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 4327:2004 Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови

ГОСТ 8.258-77 ГСИ. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки (ДСВ. Поляриметри і сахариметри. Методика повіряння)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Свинец уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Свинець оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 3758-75 Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия (Алюміній сірчанокислий 18-водний. Технічні умови)

ГОСТ 3759-75 Алюминий хлористый 6-водный. Технические условия (Алюміній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия (Калію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия (Тканини для сит із шовкових та синтетичних ниток. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода эдистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия. (Колби скляні з поградуйованою горловиною. Технічні умови)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия. (Тиглі, чашки, стакани, колби, лійки, пробірки і наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 20903-75 Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования (Кювети прямокутні кварцові для спектрофотометрів. Основні розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовувань)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Терези лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26726-85 Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция (Реактиви. Полуменево-фотометричний метод визначання домішок натрію, калію, кальцію і стронцію)

ГОСТ 26884-1986 Продукты сахарной промышленности. Термины и определения (Продукти цукрової промисловості. Терміни та визначення)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online