ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Розсадники
ПЛОДОВІ, ЯГІДНІ
ТА ВИНОГРАДНІ НАСАДЖЕННЯ
Проектування систем зрошування
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4930:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція, Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук, Інститут зрошуваного садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гудзій; І. Котова; М. Крамаренко (науковий керівник); А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; Л. Мельничук; В. Присяжнюк; М. Ромашенко, д-р техн. наук; В. Рульєв, д-р економ. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 лютого 2008 р. № 73

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до вишукувальних та передпроектних робіт

7 Проектування систем зрошування

8 Водозабезпеченість систем зрошування

9 Джерела зрошування

10 Водозабірні та очисні споруди

11 Способи зрошування

12 Проектні режими зрошування

13 Насосні станції

14 Напірні транспортувальні трубопроводи

15 Вимоги до проектування систем зрошування за способами поливання

16 Охорона довкілля

Додаток А Перелік вихідних даних, які надає замовник для проектування систем зрошування

Додаток Б Перелік показників фізико-хімічного складу ґрунтів для проектування систем зрошування

Додаток В Форма відомості аналізування води з джерела зрошування та ґрунтових вод

Додаток Г Методика розраховування параметрів гідравлічного удару в трубопроводах систем зрошування

Додаток Д Довідкові матеріали для проектування

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів у галузі сільськогосподарської меліорації і безпосередньо стосується одного з видів водної меліорації — зрошування.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 145 «Меліорація і водне господарство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не відміняє і не змінює будь-яких інших національних та міждержавних стандартів.

Стандарт розроблено вперше.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗСАДНИКИ
ПЛОДОВІ, ЯГІДНІ
ТА ВИНОГРАДНІ НАСАДЖЕННЯ
Проектування систем зрошування
Загальні технічні вимоги

РАССАДНИКИ
ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ,
ВИНОГРАДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Проектирование систем орошения
Общие технические требования

SEED-PLOTS
FRUIT TREES, BERRI
PLANTATIONS, VINEYARDS
Design of irrigation systems
General technical demands

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад, порядок та загальні технічні вимоги до розробляння проектної документації на будівництво систем зрошування розсадників, плодових, ягідних та виноградних насаджень в Україні. Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з проектування та експертизи проектів систем зрошування, усі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ БА.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ БА.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікацій обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ БА.2.5-6-96 Аератори трубчасті (труби дренажні фільтраційні) з пористого поліети ­ лену. Загальні технічні умови

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 2730-94 Єдина система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-1999) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-1999) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлен ­ ня відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ Зрошування. Дощувальні системи. Загальні технічні вимоги та методи випробування.

ДСТУ Зрошування. Системи краплинного зрошування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Зрошування. Фільтри з об’ємним фільтрувальним завантаженням для систем мікро-зрошування. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань

ДСТУ ISO 7714:2004 Іригаційне устаковання. Клапани дозувальні. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO 7749-1:2004 Іригаційне устатковання. Апарати дощувальні кругової дії. Частина 1. Вимоги до проектування та експлуатування

ДСТУ ISO 8026:2004 Іригаційне устатковання. Розбризкувані. Загальні вимоги та методи випробовувань

ДСТУ ISO/TR 8059:2004 Іригаційне устатковання. Системи іригаційні автоматичні. Гідравлічне управління

ДСТУ ISO 8779:2004 Труби поліетиленові (ПЕ) для поливальних трубопроводів. Технічні вимоги

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9260:2003 Устатковання іригаційне. Водовипуски. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ ISO 9261:2004 Іригаційне устатковання. Мережі трубопровідні з водовипускальними трубами

ДСТУ ISO 9625:2003 Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів

ДСТУ ISO 9911:2004 Іригаційне устатковання. Клапани пластмасові малорозмірні з ручним керуванням

ДСТУ ISO 9952:2003 Устатковання іригаційне. Клапани запірні

ДСТУ ISO 10522:2004 Іригаційне устатковання. Клапани-регулятори тиску прямої дії

ДСТУ ISO 11276:2001 Якість грунту. Визначання тиску порової води. Метод з використанням тензіометра

ДСТУ ISO 11419-2004 Іригаційне устатковання. Клапани впускання-випускання повітря поплавкового типу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online