ДСТУ 2402-94 Прилади геодезичні. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ГЕОДЕЗИЧНІ
Терміни та визначення

ДСТУ 2402-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ЗМІСТ

Терміни та визначення

1. Види геодезичних приладів

Прилади для вимірювання кутів

Прилади для вимірювання довжин ліній

Прилади для вимірювання перевищень

Комбіновані геодезичні прилади

Інші геодезичні прилади

2. Основні вузли і приладдя геодезичних приладів

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Визначення деяких геометричних понять, що використовують в геодезичному приладобудуванні

Інформаційні дані

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ГЕОДЕЗИЧНІ
Терміни та визначення

ДСТУ 2402—94

ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
Термины и определения

GEODETIC INSTRUMENTE
Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять геодезичного приладобудування.

Стандарт не містить загальнотехнічної термінології (механіка, оптика, метрологія, тощо), як і термінології приладобудування суміжних галузей (картографії, астрометрії тощо).

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, їх короткі форми представлені абревіатурою - світлим, а синоніми - курсивом.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна, та позначені позначкою «Нд».

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні в документах зі стандартизації.

Якщо термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

Терміни та визначення загально-технічних понять, необхідні для розуміння тексту стандарту, подані в долиту.

У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведені абеткові покажчики термінів і їх іншомовних відповідників.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 геодезичний прилад

Прилад, призначений для використання в геодезії

de

еn

fr

ru

Geodätisches Gerät

geodetic instrument

appareil geodesique

геодезический прибор

Прибор, предназначенный для использования в геодезии

2 механічний геодезичний прилад

Геодезичний прилад, функціональна схема якого використовує механічні принципи

ru

(механический геодезический прибор

Геодезический прибор, функциональная схема которого использует механические принципы)

3 оптико-механічний геодезичний прилад

Геодезичний прилад, функціональна схема якого включає оптичні елементи

ru

(оптико-механический геодезический прибор

Геодезический прибор, функциональная схема которого включает оптические элементы)

4 електронний геодезичний прилад

Геодезичний прилад, функціональна схема якого включає електроніку

ru

(электронный геодезический прибор

Геодезичний прилад, функціональна схема якого включає електроніку

5 лазерний геодезичний прилад

Геодезичний прилад, випромінювачем якого є лазер.

ru

(лазерный геодезический прибор

Геодезический прибор, у которого излучателем служит лазер)

6 комбінований геодезичний прилад

Геодезичний прилад, що поєднує функції декількох приладів

ru

(комбинированный геодезический прибор

Геодезический прибор, сочетающий функции нескольких приборов)

1. ВИДИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

7 теодоліт

Геодезичний прилад, призначений для вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Примітка. За фізичною природою носіїв інформації розрізняють теодоліти механічні, оптичні, електронні

de

еn

fr

ru

Theodolit

theodolite

théodolite

теодолит

Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов

8 повторювальний теодоліт

Теодоліт, конструкція якого допускає обертання алідади як окремо від лімба, так і разом з ним

de

еn

fr

ru

Repetitionstheodolit

repeating theodolite

théodolite répétiteur

повторительный теодолит

Теодолит, конструкция которого допускает вращение алидады как отдельно от лимба, так и совместно с ним

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online