ДСТУ 8625:2016 Овочі. Методи фітопатологічного контролю в період зберігання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ
Методи фітопатологічного контролю
в період зберігання

ДСТУ 8625:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук (ЮБ НААН), Технічний комітет «Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал» (ТК 71)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29 березня 2016 р. № 89 з 2018-01-01

3 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Відбирання проб

6 Методи фітопатологічного контролю овочів у період зберігання

6.1 Макроскопічний метод

6.2 Мікроскопічний метод

6.3 Біологічний метод

6.4 Метод чистих культур

6.5 Метод вологих камер

6.6 Серологічний метод діагностики бактерій з використанням антисивороток

7 Опрацювання та оформлення результатів

8 Заходи за результатами контролю

9 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Діагностичні ознаки хвороб

Додаток Б Штучні поживні середовища

Додаток В Журнал результатів фітопатологічного контролю овочів

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ
Методи фітопатологічного контролю
в період зберігання

VEGETABLES
Methods of phytopathologic control
during storage

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на моркву (Daucus carota L.), буряк столовий (Beta vulgaris L), цибулю ріпчасту (Allium сера L.) (далі — овочі) та встановлює методи фітопатологічного контролю під час зберігання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2295-93 Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 3152-95 Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4756:2007 Захист рослин. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб (ISO 874-1980, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 Биологическая безопасность. Общие требования (Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Дистильована вода. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, стакани, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій марганцевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд й устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд й устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29224-91 (ИСО 386-77) Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы, устройство, конструирование и применение (Посуд лабораторний скляний. Термометри рідинні скляні лабораторні. Принцип, улаштування, конструювання та застосування) Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць

ДНАОП 2.0.00-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online