ДСТУ 4886.12:2007 Сіль кухонна. Визначення вмісту залізистосиньородистого калію

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ КУХОННА
Визначення вмісту
залізистосиньородистого калію

Відповідає офіційному тексту

 ДСТУ 4886.12:2007

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Вироби соляної промисловості» (ТК 58) і Український науково-дослідний інститут соляної промисловості (УкрНДІсіль)

РОЗРОБНИКИ: В. Касьяненко, канд. техн, наук; Т. Матвеева (науковий керівник); Л. Лебідь

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 341

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ КУХОННА
Визначення вмісту залізистосиньородистого калію

СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ
Определение содержания железистосинеродистого калия

SALT
Determination potassium ferricuianide

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кухонну сіль, оброблену протизлежувальною добавкою (залізистосиньородистим калієм), й установлює фотоколориметричні методи визначання її вмісту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4886.1:2007 Сіль кухонна. Правила відбирання і готування проб

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 Гирі. Загальні технічні умови

ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный двуводный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий однозаміщений двоводний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4205-77 Квасцы железо-аммонийные 12-водные. Технические условия (Галун залізо-амонієвий 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый. Технические условия (Калій залізистосиньо-родистий. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Сіль закису заліза й амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4478-78 Кислота сульфосалициловая. Технические условия (Кислота сульфосаліцилова. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні і терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 10651-75 Аммоний фосфорнокислый трехзамещенный. Технические условия (Амоній фосфорнокислий тризаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) (Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (ПосуД лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи