ДСТУ OIML R 34:2014 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIML R 34:1979, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
КЛАСИ ТОЧНОСТІ
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(OIMLR 34:1979, IDT)

ДСТУ OIML R 34:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Малецька, канд. техн. наук; Б. Марков, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Масло; М. Москаленко; А. Ніколенко; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 02 грудня 2014 р. № 1428 з 2015-06-01

3 Національний стандарт.відповідає OIML R 34:1979 Accuracy classes of measuring instruments (Класи точності засобів вимірювальної техніки)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

2 Методи нормування максимальних похибок

3 Класи точності та відповідні максимальні похибки

4 Позначення та маркування

Графічне подання максимальної похибки, нормованої відповідно до формул (1)-(5)

Термінологія. Визначення та скорочені форми термінів, використані у стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML R 34:1979 Accuracy classes of measuring instruments (Класи точності засобів вимірювальної техніки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- слова «Цей документ» замінено на «Цей стандарт».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
КЛАСИ ТОЧНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

МЕТРОЛОГИЯ
КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

METROLOGY
ACCURACY CLASSES OF MEASURING INSTRUMENTS

Чинний від 2015-06-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

1.1.1 У цьому стандарті встановлено принципи класифікації засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) відповідно до їхньої точності.

1.1.2 ЗВТ, на які поширюється цей стандарт:

- матеріальні міри;

- засоби вимірювань;

- вимірювальні перетворювачі, якщо ці ЗВТ призначено для застосування за умов, коли похибки через інерцію менші за встановлені максимальні похибки.

1.1.3 Вимоги цього стандарту не обов’язкові для нуль-індикаторів або устатковання, спеціально розробленого для вимірювання за значною кількістю зчитуваних показів та визначення результатів вимірювань як арифметичного середнього кількох спостережень.

Вимоги цього стандарту також не поширюються на ЗВТ, призначені для відтворення, перетворення та вимірювання величин, пов’язаних одночасно з кількома параметрами, якщо для цих ЗВТ установлено різні максимальні похибки для цих параметрів (наприклад, вимірювальні генератори осцилографа з випромінювальними катодами).

1.2 Принципи класифікації за точністю

1.2.1 ЗВТ класифікують за точністю через установлення класів, які характеризують різні рівні точності ЗВТ із тої самої категорії.

Для кожного класу точності одної категорії ЗВТ має бути встановлено параметри та характеристики, які визначають специфічні метрологічні властивості та можуть спричинити похибки вимірювань, виконувані цими ЗВТ

Для кожної категорії ЗВТ має бути встановлено певну кількість класів точності, відображаючи ті рівні метрологічних властивостей, які відповідають установленим вимогам науки й технології.

1.2.2 Параметри та характеристики ЗВТ, застосовувані під час класифікування ЗВТ за його точністю:

- основна похибка;

- додаткова похибка, спричинювана змінами впливних величин, які зумовлюють зміни показів ЗВТ, зміни величини, відтворюваної матеріальними мірами, або зміни метрологічних характеристик вимірювальних перетворювачів;

- нестабільність із часом;

- похибка гістерезису;

- інші властивості, що впливають на точність ЗВТ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online