ДСТУ EN 1463-2:2021 Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань (EN 1463-2:2000, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали дорожньої розмітки
СВІТЛОПОВЕРТАЛЬНІ
ДОРОЖНІ КАТАФОТИ
Частина 2. Технічні характеристики
дорожніх випробувань

ДСТУ EN 1463-2:2021
(EN 1463-2:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 лютого 2021 р. № 55 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1463-2:2000 Road marking materials — Retroreflecting road studs — Part 2: Road test performance specifications (Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels. Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Тестові майданчики та умови їх випробування

4.2 Організація дорожніх випробувань

4.3 Застосування

5 Процедура проведення дорожніх випробувань

5.1 Загальні положення

5.2 Етап 1: обстеження в умовах денного освітлення

5.3 Етап 2: обстеження в нічних умовах

5.4 Етап 3: первинне оцінювання

5.5 Етап 4: вибір тестових катафотів для фотометричного випробування

5.6 Етап 5: вилучення вибраних катафотів

5.7 Фотометричне випробування

6 Ефективність для учасників дорожнього руху

Додаток А (довідковий) Приклад форми оцінки дорожніх випробувань (RTAF)

Додаток В (довідковий) Приклад протоколу випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1463-2:2021 (EN 1463-2:2000, IDT) «Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1463-2:2000 (версія en) «Road marking materials — Retroreflecting road studs — Part 2: Road test performance specifications».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 1463-2:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
СВІТЛОПОВЕРТАЛЬНІ ДОРОЖНІ КАТАФОТИ
Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань

ROAD MARKING MATERIALS
RETROREFLECTING ROAD STUDS
Part 2. Road test performance specifications

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод проведення дорожніх випробувань світлоповертальних дорожніх катафотів як для постійного, так і для тимчасового застосування. Установлює технічні характеристики для тестових майданчиків і схем застосування та надає рекомендації щодо оформлення результатів у формі протоколу випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 1463-1:1997 Road marking materials — Retroreflecting road studs — Part 1: Initial performance requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1463-1:1997 Матеріали дорожньої розмітки. Світлоповертальні дорожні катафоти. Частина 1. Початкові вимоги до виробу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online