ДСТУ EN 1790:2021 Матеріали дорожньої розмітки. Попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки (EN 1790:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали дорожньої розмітки
ПОПЕРЕДНЬО
СФОРМОВАНІ ВИРОБИ
ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

ДСТУ EN 1790:2021
(EN 1790:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 16 лютого 2021 р. № 55 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1790:2013 «Road marking materials — Preformed road markings» (Матеріали дорожньої розмітки. Попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Стрічки, попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки із пластику холодного нанесення та із пластику гарячого нанесення без використання матеріалів для нанесення на поверхню

4.2 Попередньо сформований виріб для дорожньої розмітки із пластику гарячого нанесення з використанням матеріалів для нанесення на поверхню

4.3 Довговічність

5 Методи випробування

5.1 Підготування

5.2 Методи випробування стрічок, попередньо сформованих виробів для дорожньої розмітки із пластику холодного нанесення та із пластику гарячого нанесення без використання матеріалів для нанесення на поверхню

5.3 Метод випробування попередньо сформованих виробів для дорожньої розмітки із пластику гарячого нанесення з використанням матеріалів для нанесення на поверхню

5.4 Довговічність

6 Оцінка відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Первинні типові випробування та типові випробування

6.3 Контроль виробництва на підприємстві (КВП)

7 Маркування та етикетування

Додаток А (обов’язковий) Ідентифікація попередньо сформованих виробів для дорожньої розмітки

Додаток В (обов'язковий) Метод випробування на вміст золи

Додаток С (обов’язковий) Термогравіметричний аналіз (TGA)

Додаток D (обов’язковий) FT-IR-спектроскопія залишку TGA

Додаток Е (обов’язковий) Метод випробування на АТР FT-IR-спектроскопії клейового шару

Додаток F (обов’язковий) Попередньо сформований самоклейкий виріб для дорожньої розмітки. Метод випробування для визначення маси на одиницю площі клею

Додаток ZA (довідковий) Положення цього стандарту, що стосуються положень Директиви ЄС щодо будівельних матеріалів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1790:2021 (EN 1790:2013, IDT) «Матеріали дорожньої роз мітки. Попередньо сформовані вироби для дорожньої розмітки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1790:2013 (версія en) «Road marking materials — Preformed road markings». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 1790:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання», у додатку F та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
ПОПЕРЕДНЬО СФОРМОВАНІ ВИРОБИ
ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

ROAD MARKING MATERIALS
PREFORMED ROAD MARKINGS

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює будівельні вироби, які можуть бути білого та жовтого кольорів, знімними або незнімними, попередньо сформованими виробами для дорожньої розмітки, у вигляді стрічки, пластику холодного нанесення, пластику гарячого нанесення з або без використання матеріалів для нанесення на поверхню, що використовують для постійної та/або тимчасової дорожньої розмітки на ділянках із транспортним рухом. Інші вироби і кольори, що призначені для дорожньої розмітки, цей стандарт не охоплює.

Цей стандарт установлює специфікації для оцінки відповідності білих і жовтих, знімних або незнімних, попередньо сформованих виробів для дорожньої розмітки у вигляді стрічки, пластику холодного нанесення, пластику гарячого нанесення з або без використання матеріалів для нанесення на поверхню, що використовують для постійної та/або тимчасової дорожньої розмітки на ділянках із транспортним рухом, охоплюючи тип випробування і контроль виробництва на підприємстві.

Цей стандарт містить додаток ZA для стрічок, дорожньої розмітки із пластику холодного нанесення та пластику гарячого нанесення з або без використання матеріалів для нанесення на по верхню, з пунктами, що стосуються положень Директиви ЄС щодо будівельних матеріалів для постійної дорожньої розмітки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1436:2007 + А1:2008 Road marking materials — Road marking performance for road users

EN 1824:2011 Road marking materials — Road trials

prEN 1871:2008 Road marking materials — Paint, cold plastic and thermoplastic marking materials — Physical properties

EN 12802 Road marking materials — Laboratory methods for identification

EN 13197:2011 Road marking materials — Wear simulator Turntable

EN 13212:2011 Road marking materials — Requirements for factory production control

EN 13459 Road marking materials — Sampling from storage and testing

EN ISO 4892-3 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3: Fluores (ISO 4892-3)

EN ISO 11358 Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — General principles (ISO 11358).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1436:2007 + А1:2008 Матеріали дорожньої розмітки. Експлуатаційні властивості матеріалів для розмітки

EN 1824:2011 Матеріали дорожньої розмітки. Дорожні випробування

prEN 1871:2008 Матеріали дорожньої розмітки. Фарба, пластики холодного та гарячого нанесення. Фізичні властивості

EN 12802 Матеріали дорожньої розмітки. Лабораторні методи ідентифікації

EN 13197:2011 Матеріали дорожньої розмітки. Поворотний стенд для випробування на зношення

EN 13212:2011 Матеріали дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві

EN 13459 Матеріали дорожньої розмітки. Відбирання проб для зберігання та випробування

EN ISO 4892-3 Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні лампи (ISO 4892-3)

EN ISO 11358 Пластмаси. Термогравіметрія (TG) полімерів. Загальні принципи (ISO 11358).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online