ДСТУ EN 1978:2010 Мідь та мідні сплави. Катоди мідні. Технічні умови (EN 1978:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІДЬ ТА МІДНІ СПЛАВИ
КАТОДИ МІДНІ
Технічні умови
(EN 1978:1998, IDT)

ДСТУ EN 1978:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Кожанов, канд. техн. наук; Л. Скрябіна, канд. техн. наук (науковий керівник); Д. Скрябін; Т. Петрова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 632 3 2012-07-01

3 Національний стандарт ідентичний EN 1978:1998 Copper and copper alloys — Copper cathodes (Мідь і мідні сплави. Катоди мідні) і його внесено з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Оформлення замовлення

6 Вимоги

7 Відбирання проб

8 Методи випробовування

9 Декларація про відповідність та документи контролювання

10 Маркування

Додаток А Методи відбирання проб від катодів та готування проб до аналізування за умови розбіжностей сторін

Додаток В Інформація щодо взаємозалежності електричного опору з електропровідністю

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1978:1998 Copper and copper alloys — Copper cathodes (Мідь і мідні сплави. Катоди мідні).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 11 «Кольорові метали і сплави».

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— стандарт доповнено видом стандарту згідно з вимогами національної стандартизації;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІДЬ ТА МІДНІ СПЛАВИ
КАТОДИ МІДНІ
Технічні умови

МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ
КАТОДЫ МЕДНЫЕ
Технические условия

COPPER AND COPPER ALLOYS
COPPER CATHODES
Specification

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт регламентує склад та вимоги до показників якості мідних катодів двох марок, що позначаються Cu-CATH-1 (CR001 А) та Си-САТН-2 (CR002A).

Додаток А встановлює методи відбирання проб катодів для використовування у разі розбіжностей між постачальником і покупцем.

Додаток В надає інформацію щодо зв’язку електричного питомого опору з електропровідністю міді.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів.

EN 1655 Copper and copper alloys — Declarations of conformity

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

IEC 468 Method of measurement of resistivity of metallic materials

ISO 1553 Unalloyed copper containing not less than 99,90 % of copper — Determination of copper content. Electrolytic method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1655 Мідь і мідні сплави. Декларації про відповідність (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 1655:2003)

EN 10204 Металеві вироби. Види документів контролю (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

ІЕС 468 Метод вимірювання питомого опору металевих матеріалів

ISO 1553 Нелегована мідь з вмістом міді не менше ніж 99,90 % міді. Визначання вмісту міді. Електролітичний метод.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи