Наказ від 24.12.2020 № 898 Про затвердження Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зб...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2020

м. Київ

N 898

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2021 р. за N 270/35892

Про затвердження Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", статті 15 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність", пункту 17 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004, з метою забезпечення належного зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання, що додається.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

Арсен АВАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Анатолій ХРОМОВ

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Володимир ЗАГОРОДНІЙ

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
24 грудня 2020 року N 898

ПЕРЕЛІК
видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання

I. Загальні положення

1. Цей Перелік визначає види та строки зберігання документів, що створюються під час проведення гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також підприємствами, установами та організаціями інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності та фізичними особами, які провадять гідрометеорологічну діяльність.

2. Цей Перелік не містить типової документації, строки зберігання якої визначаються Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884 (із змінами).

3. Цей Перелік використовується під час формування справ, підготовки номенклатури справ, а також під час роботи експертно-перевірної комісії галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ЕПК ГДА МГС) та експертних комісій підприємств, установ та організацій, що провадять гідрометеорологічну діяльність (далі - ЕК).

4. Цей Перелік установлює строки зберігання документів незалежно від виду матеріального носія інформації.

5. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, мінімальні.

Документи тимчасового строку зберігання не можуть бути знищені раніше встановлених для них строків зберігання. За потреби тимчасові строки зберігання конкретних видів документів може бути продовжено за рішенням ЕК.

II. Структура та порядок застосування Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання

1. Документи в цьому Переліку згруповано у двох розділах за виробничо-галузевим принципом:

документи спостережень за станом природного середовища;

документи польових гідрометеорологічних спостережень та експедиційних робіт.

2. До розділу I "Документи спостережень за станом природного середовища" включено загальні документи, документи метеорологічних, аерологічних, агрометеорологічних, гідрологічних, морських гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням природного середовища, синоптичної та авіаційної метеорології.

3. До розділу II "Документи польових гідрометеорологічних спостережень та експедиційних робіт" включено звіти та інші матеріали про проведені польові гідрометеорологічні спостереження та експедиційні роботи, які містять результати спостережень за станом природного середовища, технічні звіти спеціалізованих гідрометеорологічних і полярних станцій.

4. У цьому Переліку статтям присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа 1).

Деяким видам документів присвоєно літерно-цифровий індекс (наприклад, МП-1, СП-11, КМ-1), який зазначається у графі 2 у кінці назви виду документа. Літерно-цифровий індекс використовується з метою забезпечення оперативного опрацювання та узагальнення матеріалів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища для подальшого передавання їх на зберігання до галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ГДА МГС).

5. Усередині розділів види документів розміщено в такій послідовності: книжки, стрічки самописів, таблиці, щорічники.

6. У цьому Переліку строки зберігання документів визначено для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (графа 3), а також підприємств, установ та організацій інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, які провадять гідрометеорологічну діяльність, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (далі - НАФ) (графа 4).

7. Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи вносяться до НАФ і підлягають передаванню на довічне зберігання до ГДА МГС.

8. Відмітка "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк зберігання таких документів визначається ЕК, але він не може бути меншим одного року.

9. Примітки, що застосовуються в цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів. У примітках зазначено ознаки виокремлення конкретних документів, строки зберігання яких відрізняються від указаних у графах 3, 4. Примітки "Після складення таблиць", "Після складення щомісячника", "Після складення щорічника", "Після складення науково-технічного звіту", "Після закінчення журналу", "Після занесення даних до технічної справи", "Після занесення даних до матеріалів спостережень", "Після заміни новими" вказують на те, що обчислення строку, зазначеного у графах 3, 4 цього Переліку, здійснюється із зазначеного моменту.

Забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи їх цінності та погодження ЕПК ГДА МГС.

10. Позначка "ЕПК" поряд із строком зберігання документів у цьому Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів для підприємств, установ та організацій - джерел формування НАФ приймає ЕПК ГДА МГС.

11. Документи постійного зберігання передаються до ГДА МГС у вигляді оригіналів.

У разі відсутності оригіналів приймаються завірені в установленому порядку копії відповідних документів.

12. Для документів з тимчасовим строком зберігання обчислення строків зберігання здійснюється з 01 січня року, наступного за роком складення документів.

13. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності документів та застосуванням цього Переліку здійснюють ГДА МГС і Державна архівна служба України.

III. Основна частина Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання

Назва статті

Назва видів документів

Строки зберігання документів

Примітка

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють гідрометеорологічні спостереження та базові спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, що належать до сфери управління ДСНС

на підприємствах, в установах та організаціях інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, які провадять гідрометеорологічну діяльність

1

2

3

4

5

I. Документи спостережень за станом навколишнього природного середовища

1. Документи метеорологічних спостережень

1

Книжки для запису (КМ-1) метеорологічних спостережень

15 років ЕПК

15 років

 

2

Книжки для запису щогодинних метеорологічних спостережень (КМ-2М)

Постійно

 

 

3

Книжки для запису спостережень за температурою ґрунту (КМ-3)

3 роки1

3 роки

1Після складення таблиць ТМС-84

4

Книжки для запису інструментальних спостережень за обледенінням проводів (КМ-4)

3 роки1

3 роки

1Після складення щомісячника

5

Книжки для запису спостережень за сніговим покривом (крижаною кіркою) на ділянці під час ландшафтно-маршрутних снігозйомок (КМ-5)

1 рік1

 

1Після складення щорічника

6

Книжки для запису спостережень за сніговим покривом у балках, ярах (КМ-7)

1 рік1

 

1Після складення щорічника

7

Книжки для запису актинометричних спостережень (КМ-12)

3 роки1

3 роки

1Після складення таблиць ТМ-12

8

Книжки для запису градієнтних спостережень (КМ-16, КМ-16д)

3 роки1

 

1Після складення таблиць ТМ-16

9

Книжки для запису спостережень за загальним умістом атмосферного озону (О-2)

3 роки

3 роки

 

10

Стрічки тижневі барографа (ЛМ-1)

1 рік

 

 

11

Стрічки добові термографа, гігрографа (ЛМ-4, ЛМ-6)

1 рік1

1 рік

1Після складення таблиць ТМС-84

12

Стрічки самопису дощу (ЛМ-7)

3 роки1

3 роки

1Після складення таблиць ТМС-84

13

Стрічки геліографа (ЛМ-11, ЛМ-12, ЛМ-13)

1 рік1

1 рік

1Після складення таблиць ТМС-84

14

Стрічки актинометричних самописів усіх систем

3 роки

3 роки

 

15

Графіки порівняння показань гігрометра та психрометра (ТМ-9)

3 роки

 

 

16

Таблиці основних метеорологічних спостережень, у тому числі на технічних носіях інформації (ТМС-84)

Постійно

Постійно

 

17

Таблиці даних спостережень постів за опадами та атмосферними явищами на технічних носіях інформації (ТМП)

Постійно

Постійно

 

18

Таблиці строкових актинометричних спостережень (ТМ-12)

Постійно

 

 

19

Таблиці годинних і добових сум сонячної радіації (ТМ-13)

Постійно

 

 

20

Таблиці добових сум сонячної радіації по електролітичних інтеграторах (ТІ-1)

Постійно

 

 

21

Таблиці градієнтних спостережень (ТМ-16, ТМ-16р)

Постійно

 

 

22

Таблиці середньодобових даних загального вмісту атмосферного озону (О-3)

Постійно

Постійно

 

23

Щомісячні метеорологічні дані станцій по території України

Постійно

 

 

24

Щомісячні метеорологічні дані постів по території України

Постійно

 

 

25

Щорічні метеорологічні дані станцій по території України

Постійно

 

 

26

Щорічні метеорологічні дані постів по території України

Постійно

 

 

2. Документи аерологічних спостережень

27

Книжки для запису кулепілотних спостережень (КАЕ-1)

Доки не мине потреба

 

 

28

Діаграмні стрічки із записами сигналів радіозондів

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТАЕ-3

29

Таблиці температурно-вітрового зондування, у тому числі на технічних носіях інформації (ТАЕ-3)

Постійно

 

 

30

Таблиці даних середнього вітру у вертикальних шарах атмосфери

Постійно

 

 

31

Таблиці середньомісячних даних радіозондових спостережень

Постійно

 

 

3. Документи синоптичної метеорології

32

Кільцеві та мікрокільцеві карти (Ф-106, Ф-206)

25 років ЕПК

 

 

33

Карти екстремальних температур і опадів по території України

Доки не мине потреба

 

 

34

Аерологічні діаграми

3 роки

 

 

35

Карти штормових оповіщень

Доки не мине потреба

 

 

36

Журнали фактичної погоди по пункту, області

3 роки

 

 

37

Журнали для запису прогнозів (МП-1)

1 рік

 

 

38

Журнали для запису попереджень про небезпечні явища погоди (МП-2)

1 рік

 

 

39

Журнали для запису вхідних телеграм (СП-11)

1 рік

 

 

40

Журнали для запису вихідних телеграм (СП-12)

1 рік

 

 

41

Журнали вхідних штормових телеграм (СП-13)

1 рік

 

 

42

Журнали оцінки прогнозів та штормових попереджень по місту, області, щодо забруднення міста

3 роки

 

 

43

Щоденні гідрометеорологічні бюлетені погоди (оперативні)

3 роки

 

 

4. Документи авіаційної метеорології

44

Щоденник погоди (АВ-6)

25 років ЕПК

 

 

45

Документи, за якими здійснюється метеорологічне обслуговування польотів:

 

 

 

а) прогнози по аеродрому

1 рік

 

 

б) штормові попередження по аеродрому та попередження про зсув вітру

1 рік

 

 

в) польотна документація (бланки з OPMET-даними та авіаційні карти погоди)

1 місяць

 

 

46

Журнали реєстрації про отримання метеорологічної інформації

Доки не мине потреба

 

 

47

Дані спостережень автоматизованих доплерівських метеорологічних радіолокаторів (Д) МРЛ

Доки не мине потреба

 

 

48

Карти радіолокаційних спостережень за даними метеорадіо-локаторів Д (МРЛ) (Ф-1, Ф-2)

25 років ЕПК

 

 

49

Стиковані карти-схеми спостережень за станом хмарності, осередками гроз і опадів за даними декількох метеорадіолокаторів (МРЛ)

10 років

 

 

50

Журнали оцінювання справджуваності прогнозів TAF, TREND, попереджень по аеродрому та про зсув вітру і оцінки передбаченості небезпечних для авіації явищ погоди

1 рік

 

 

51

Журнали фактичної погоди на аеродромі (у тому числі із записом інформації, виданої на запит диспетчерів управління повітряним рухом) за відсутності автоматизованих систем метеорологічних спостережень на аеродромі

5 років

 

 

52

Дані спостережень на технічних носіях інформації:

 

 

 

а) автоматизованої метеорологічної аеродромної станції (АМАС)

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

б) комплексної радіотехнічної аеродромної метеорологічної станції (КРАМС)

Постійно

Постійно

 

53

Спеціальні повідомлення, інформація у форматі AIRMET, SIGMET, AIREP SPECIAL

1 рік

 

 

54

Прогнози в зоні обслуговування в форматі GAMET

1 рік

 

 

55

Журнали запису бортової погоди

1 рік

 

 

5. Документи агрометеорологічних спостережень

56

Книжки для запису агрометеорологічних спостережень у вегетаційний період року (КСГ-1)

5 років1

 

1Після складення таблиць ТСГ-1 та щорічника

57

Книжки для запису агрометеорологічних спостережень осіньо-зимово-весняний період року (КСГ-2)

5 років1

 

1Після складення таблиць ТСГ-1 та щорічника

58

Книжки для запису польових визначень агрогідрологічних властивостей ґрунту: морфологічного опису, об'ємної маси, капілярної вологоємкості та найменшої вологоємкості (КСГ-4п)

Постійно

 

 

59

Книжки для запису лабораторно-вегетаційного визначення вологості сталого в'янення (КСГ-4л)

Постійно

 

 

60

Книжки для запису лабораторних визначень агрогідрологічних властивостей ґрунту (КСГ-5)

Постійно

 

 

61

Таблиці метеорологічних і агрометеорологічних спостережень (ТСГ-1)

Постійно

 

 

62

Таблиці агрогідрологічних властивостей ґрунту (ТСГ-5)

Постійно

 

 

63

Таблиці вологості (у процентах від маси абсолютно сухого ґрунту) та запасів вологи в ґрунті (ТСГ-6)

Постійно

 

 

64

Зведені таблиці агрометеорологічних постів

Постійно

 

 

65

Агрометеорологічний щорічник по території України в розрізі областей на технічних носіях інформації

Постійно

 

 

66

Агрометеорологічні бюлетені за сільськогосподарський рік

10 років

 

 

6. Документи гідрологічних спостережень

67

Книжки для запису результатів гідрологічних спостережень (КГ-1М(н), КГ-1МО)

Постійно

Постійно

 

68

Книжки для запису результатів вимірювання витрат води млинком і глибинним поплавцем (КГ-3М(н))

Постійно

Постійно

 

69

Книжки для запису результатів вимірювання витрат води основним способом (КГ-4)

Постійно

 

 

70

Книжки для запису результатів вимірювання витрат води (млинком багатоточковим способом) та витрат завислих наносів (детальним способом) (КГ-5)

Постійно

 

 

71

Книжки для запису результатів вимірювання витрат завислих наносів (КГ-6М(н))

Постійно

 

 

72

Книжки для запису результатів вимірювання витрат води поверхневими поплавками (КГ-7М(н))

Постійно

 

 

73

Книжки для запису результатів польових хімічних аналізів води (КГ-9)

1 рік1

1 рік

1Після складення щорічника

74

Книжки для запису проб наносів (КГ-10)

5 років1

 

1Після складення щорічника

75

Книжки для запису (гідрометеорологічних) спостережень на гідрологічних (озерних) вертикалях (КГ-26М, КГ-26)

Постійно

Постійно

 

76

Книжки для запису результатів спостережень за висотою та періодом хвиль (КГ-27М, КГ-27)

Постійно

Постійно

 

77

Книжки для запису результатів спостережень на льодових профілях (КГ-28М, КГ-28)

Постійно

Постійно

 

78

Книжки для запису результатів спостережень за температурою поверхневого шару води на термічних профілях (КГ-29М, КГ-29)

Постійно

Постійно

 

79

Книжки для запису результатів спостережень на водовипарному майданчику (КГ-46М)

3 роки1

3 роки

1Після складення таблиць ТГ-46

80

Журнал обліку проб, які відправляються в лабораторію

1 рік 1

 

1Після закінчення журналу

81

Книжки для запису результатів зважування наносів і фільтрів (КГ-51)

1 рік 1

 

1Після складення щорічника

82

Журнал для запису результатів визначення об'ємної та питомої ваги і вмісту гігроскопічної вологи в донних відкладах

1 рік 1

 

1Після закінчення журналу

83

Журнал для запису результатів гранулометричних аналізів наносів ситами, фракціометром та піпеткою (КГ-54)

1 рік 1

 

1Після закінчення журналу

84

Книжки для запису результатів поперечних промірів русла (КГ-63)

5 років1

 

1Після складення щорічника

85

Книжки для запису результатів нівелювання водомірного поста (КГ-64)

3 роки1

3 роки

1Після занесення даних до технічної справи

86

Книжки для запису результатів спостережень за випаровуванням з ґрунту (КГ-79)

3 роки1

 

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

87

Книжки для запису результатів спостережень за глибиною промерзання та відтавання ґрунту (КГ-82)

3 роки1

3 роки

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

88

Книжки для запису результатів спостережень над рівнем і температурою ґрунтових вод (КГ-83М)

3 роки1

3 роки

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

89

Матеріали спостережень за випаровуванням з водної поверхні

Постійно

Постійно

 

90

Книжки для запису результатів спостережень за станом поверхні водозбору (КГ-85)

3 роки1

 

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

91

Книжки для запису результатів спостережень за рівнем і температурою підземних вод (КГ-92)

3 роки1

3 роки

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

92

Книжки для запису результатів снігомірних зйомок по дистанційних рейках

Доки не мине потреба1

 

1Після занесення даних до матеріалів спостере-жень

93

Карти снігового покриву

Постійно

 

 

94

Книжки для запису маршрутних снігозйомок (КС-1)

Постійно

 

 

95

Книжки для запису результатів спостережень за температурою снігового покриву (КС-2)

Постійно

 

 

96

Книжки для запису спостережень за стратиграфією, температурою і фізико-механічними властивостями снігу (КС-3)

Постійно

 

 

97

Книжки для запису результатів візуальних спостережень про стан снігу в лавинних осередках і висоту його за рейками (КС-4)

Постійно

 

 

98

Книжки для запису характеристик лавин (КС-5)

Постійно

 

 

99

Стрічки самописів рівня води на ріках, на озерах і водосховищах (ЛГ-1)

5 років1

5 років

1Після складення таблиць ТГ-11

100

Ехолограми

3 роки

 

 

101

Таблиці гідрологічного щорічника:

 

 

 

а) таблиця "Оцінка надійності підрахунку витрат води"

Постійно

 

 

б) таблиця "Забори та скиди води по довжині річки"

Постійно

 

 

102

Таблиці "Щоденні рівні води" (ТГ-2)

5 років1

 

1Після складення щорічника

103

Таблиці "Щоденні витрати води" (ТГ-ЗМ)

5 років1

 

1Після складення щорічника

104

Таблиці "Виміряні витрати води" (ТГ-8)

Постійно

 

 

105

Допоміжні таблиці підрахунків стоку по коефіцієнтах (ТГ-9)

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

106

Таблиці процентів відхилення від кривої виміряних витрат води і перехідних коефіцієнтів

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

107

Таблиці "Координати y = f(x)" (ТГ-10)

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

108

Таблиці щогодинних рівнів води по самописцях (ТГ-11)

Постійно

 

 

109

Таблиці параметрів переходу від одиничної мутності до середньої

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

110

Таблиці "Виміряні витрати завислих, рухомих наносів" (ТГ-14)

Постійно

 

 

111

Таблиці обліку стоку води (ТГ-16)

Постійно

 

 

112

Таблиці мутності одиничних проб води (ТГ-21)

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

113

Таблиці середньої мутності ріки і мутності контрольних проб води (ТГ-22)

Доки не мине потреба1

 

1Після складення щорічника

114

Таблиці результатів спостережень за напрямком та швидкістю вітру (ТГ-26МВ)

Постійно

 

 

115

Таблиці результатів спостережень за висотою хвиль на водоймі по максимально-мінімальних віхах (ТГ-27М)

Постійно

 

 

116

Таблиці спостережень за випаровуванням з водної поверхні і вкладний лист до таблиці (ТГ-46, ТГ-46а)

Постійно

 

 

117

Таблиці гранулометричного складу і щільності наносів (ТГ-55М)

1 рік1

 

1Після складення щорічника

118

Таблиці результатів калібрування гідрометеорологічних приладів

До заміни новими

 

 

119

Журнали реєстрації видачі свідоцтв про калібрування засобів вимірювальної техніки

10 років

10 років

 

120

Журнали реєстрації протоколів калібрування

10 років1

10 років

1Після закінчення журналу

121

Свідоцтво про калібрування засобів вимірювальної техніки

10 років1

10 років

1Після заміни новими

122

Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші

Постійно

 

 

123

Матеріали спостережень сніголавинних станцій (технічний звіт)

Постійно

 

 

124

Матеріали спостережень за сніговим покривом та опадами в горах України

Постійно

 

 

125

Матеріали разових гідрографічних обстежень річок і струмків

Доки не мине потреба

 

 

126

Графічні та табличні додатки (криві витрат, комплексні графіки, суміщені гідрографи стоку, таблиці багаторічних характеристик рівня та витрат, картограми льодових утворень і явищ по берегових пунктах і інший табличний та графічний матеріал, який необхідний для складання довідників) до матеріалів Державного водного кадастру

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

127

Графічні додатки (топографічні схеми водозборів, ділянок, схеми розташування пунктів спостережень тощо) до матеріалів спостережень воднобалансових (стокових), болотних, сніголавинних, селестокових станцій

Доки не мине потреба

 

 

128

Паспортні дані постів (довідкові відомості і параметри контролю) для автоматизованої обробки даних гідрологічних спостережень

Доки не мине потреба

 

 

129

Щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші (у тому числі на технічних носіях інформації)

Постійно

 

 

7. Документи морських гідрометеорологічних спостережень

130

Книжки морських прибережних гідрологічних спостережень (КГМ-1, КГМ-1М)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-1М

131

Книжки прибережних льодових спостережень (КГМ-2)

25 років ЕПК1

 

1Після складення таблиць ТГМ-2М

132

Книжки профільних льодових спостережень (КГМ-3)

Постійно

 

 

133

Книжки для запису спостережень за напрямком, відстанню, розмірами і висотами хвиль, які вимірюються хвильоміром-перспектометром (КГМ-4)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-1М

134

Книжки рейдових гідрометеорологічних спостережень (КГМ-5)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-6

135

Книжки для запису глибоководних гідрометеорологічних спостережень (КГМ-6)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

136

Книжки для запису спостережень за течіями морським млинком (КГМ-7)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-16М

137

Книжки для запису результатів визначення солоності морської води (КГМ-9)

5 років1

 

1Після складення технічного звіту

138

Книжки для запису результатів визначення розчинного кисню в морській воді (КГМ-10)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

139

Книжки для запису результатів визначення активної реакції (pH) морської води (КГМ-11)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

140

Книжки для запису результатів лужності морської води (КГМ-12)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

141

Книжки для запису спостережень біогенних речовин у морській воді (КГМ-21)

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

142

Книжки із записами спостережень за течіями по самописцю БПВ (КГМ-22)

5 років1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

143

Стрічки самописів рівня моря (ЛГМ-1 ЛГМ-2, ЛГМ-4)

5 років1

 

1Після складення таблиць ТГМ-7

144

Таблиці прибережних гідрометеорологічних спостережень (ТГМ-1М)

Постійно

 

 

145

Таблиці прибережних спостережень за льодовим покривом (ТГМ-2М)

Постійно

 

 

146

Таблиці глибоководних гідрологічних і гідрохімічних спостережень по океанах і морях (у тому числі на технічних носіях інформації) (ТГМ-3М)

Постійно

 

 

147

Таблиці рейдових гідрометеорологічних спостережень (ТГМ-6)

Постійно

 

 

148

Таблиці щогодинних висот рівнів по мареографу (для морів без припливу) (ТГМ-7)

Постійно

 

 

149

Таблиці висот рівня при відгонах і нагонах (ТГМ-10)

Постійно

 

 

150

Таблиці спостережень за течіями (ТГМ-16, ТГМ-16М)

Постійно

 

 

151

Зведені таблиці льодових явищ "Відомості про основні елементи льодового режиму" (ТГМ-19)

Постійно

 

 

152

Журнал визначення забруднюючих речовин у морі

1 рік1

 

1Після складення таблиць ТГМ-3М

153

Щорічні дані про режим та ресурси вод морів та морських гирл річок (у тому числі на технічних носіях інформації)

Постійно

 

 

154

Журнал нівелювання пункту спостереження (КГМ-64)

25 років

 

 

155

Журнал прив'язки реперів пункту спостережень до мережі державного нівелювання (КГМ-65)

25 років

 

 

8. Документи спостережень за забрудненням природного середовища

156

Книжки для запису спостережень за забрудненням атмосфери (КЗА-1)

1 рік1

 

1 Після складення таблиць ТЗА-1М

157

Лабораторні журнали хімічного, гідробіологічного аналізів проб повітря, води, ґрунту, опадів

1 рік1

 

1Після складення щорічника

158

Хроматограми аналізу проб ґрунту і води

1 рік1

 

1Після складення щорічника

159

Таблиці спостережень за забрудненням повітря (ТЗА-1М)

Постійно

 

 

160

Таблиці спостережень за забрудненням повітря в районі промислових підприємств і окремих точках міста (ТЗА-2)

Постійно

Постійно

 

161

Таблиці спостережень при зборі атмосферних опадів для хімічного аналізу (ТСХО-1 ТСХО-2)

3 роки

 

 

162

Таблиці хімічного складу атмосферних опадів (ТХО-5)

Постійно

Постійно

 

163

Таблиці спостережень за величиною pH у пробах атмосферних опадів

Постійно

 

 

164

Таблиці вмісту бенз(а)пірену в повітрі

5 років1

 

1Після складення щорічника

165

Таблиці вмісту важких металів у повітрі

5 років1

 

1Після складення щорічника

166

Таблиці вмісту контрольованих речовин у ґрунті

5 років1

 

1Після складення щорічника

167

Таблиці результатів контролю забруднення снігового покриву

Постійно

 

 

168

Таблиці спостережень за забрудненням поверхневих вод суші (ГХЗ)

Доки не мине потреба

 

 

169

Журнали радіаційних спостережень (ЖРС)

Постійно

Постійно

 

170

Журнали реєстрації результатів аналізів проб радіоактивних аерозолів

Постійно

 

 

171

Журнали реєстрації результатів аналізів проб радіоактивних випадань

Постійно

 

 

172

Лабораторні журнали радіонуклідного аналізу проб повітря, води, ґрунту

1 рік1

 

1Після закінчення журналу

173

Картки первинної обробки проб фітопланктону, зоопланктону, макрозообентосу, фітобентосу, вищої водної рослинності (всіх форм) на технічних носіях інформації

Постійно

 

 

174

Забруднення морської води (вкладиші до таблиці глибоководних гідрологічних і гідрохімічних спостережень) (ТГМ-3М)

Постійно

 

 

175

Щомісячні бюлетені про стан забруднення повітря м. Києва та міст Київської області

Постійно

 

 

176

Щомісячні бюлетені про стан забруднення повітря в містах України

Доки не мине потреба

 

 

177

Щорічні дані про режим морів та морських гирл річок

Постійно

 

 

178

Щорічні дані про якість вод морів та морських гирл річок

Постійно

 

 

179

Щорічник стану гідробіоценозів поверхневих вод суші на території України

Постійно

 

 

180

Щорічні дані про якість поверхневих вод суші

Постійно

 

 

181

Щорічник стану забруднення атмосферного повітря на території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій

Постійно

 

 

182

Щорічник якості поверхневих вод на території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій

Постійно

 

 

183

Щорічник стану забруднення ґрунтів України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій

Постійно

 

 

184

Таблиці візуальних спостережень за забрудненням поверхні моря

Постійно

 

 

185

Таблиці спостережень за забрудненням повітря на станціях транскордонного переносу

Постійно

 

 

186

Таблиці "Радіоактивність випадань" (КАР-2)

Постійно

 

 

187

Таблиці "Радіоактивність повітря" (КАР-3)

Постійно

Постійно

 

188

Матеріали обстежень території України на радіоактивне забруднення

Постійно

 

 

189

Файли бази даних по радіоактивному забрудненню природного середовища

Постійно

 

 

190

Звіт "Радіоактивне забруднення території України" (щорічник)

Постійно

 

 

II. Документи польових гідрометеорологічних спостережень та експедиційних робіт

191

Матеріали проведених польових гідрометеорологічних спостережень за станом природного середовища

Постійно

 

 

192

Технічні звіти та матеріали спостережень спеціалізованих гідрометеорологічних станцій та постів юридичних і фізичних осіб, які провадять гідрометеорологічну діяльність

Постійно

Постійно

 

Т. в. о. генерального директора
Директорату цивільного захисту,
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ України

Василь СКАКУН

БУДСТАНДАРТ Online