ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Терміни та визначення

ДСТУ 2609-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Терміни та визначення

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Термины и определения

ROAD FREIGHT TRANSPORTATION
Terms abd definition

Чинний від 01.07.95

Цей стандарт установлює основні положення, терміни і визначення в системі автомобільних вантажних перевезень.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для вживання у всіх видах документації і літератури, що входить у сферу дії стандартизації і використовує результати цієї діяльності.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Вживання термінів-синонімів стандартизованого терміна не дозволяється.

© Держстандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відпорений, тиражований
і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи в них похідні ознаки, які розкривають значення вживаних термінів, вказуючи на об’єкти, що входять в обсяг поняття, яке визначається. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст прийнятого в цьому стандарті визначення.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою - світлим, а синоніми - курсивом.

В додатку подані терміни та визначення загальновстановлених по­нять в галузі вантажних перевезень.

У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародник! державних стандартів.

У стандарті наведені алфавітні покажчики термінів і їхні іншомовні еквіваленти.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 вантажні автомобільні перевезення
Переміщення вантажів рухомим складом автомобільного транспорту

de

Guterkraftverkerhr

en

road freight transportation

fr

transports automobiles par camion

ru

грузовые автомобильные перевозки
Перемещение грузов подвижным составом автомобильного транспорта

2 ВИДИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

2 технологічні перевезення

de

Logistik

Перевезення вантажів автомобільним транспортом у межах одного виробничого об’єкта

en

process movements

fr

transports technologiques

ru

технологические перевозки
Перевозки грузов автомобильным транспортом в пределах одного производственного объекта

3 міські перевезення

de

Stadtverkehr

Перевезення різнорадних за структурою вантажів у межах міста

en

urban and suburban traffic

fr

transports urbains et transports de banlieues

ru

городские перевозки
Перевозка разнообразных по структуре грузов внутри города

4 міжміські перевезення вантажів

de

Fernguterverkerhr

en

interban freight traffic

Перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного пункту)

fr

transports interurbains des chargements

ru

междугородные перевозки грузов
Перевозки грузов, осуществляемые за пределами города (населенного пункта)

5 міжнародні перевезення вантажів

de

Grenzuberschreitender Guterverkehr

Перевезення вантажів, що здійснюються між державами

 

еn

international freight traffic

fr

transports internatioux des chargements

ru

международные перевозки грузов
Перевозки грузов, осуществляемые между государствами

6 пряма доставка вантажів

de

.ungerbrochene Laaungszusteliung

Доставка вантажів без перевантаження від пункту відправлення до пункту призначення одним типом рухомого складу

en

direct delivery of freight

fr

livraison directe des chargements

ru

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online