ДСТУ 3942-2000 Надійність техніки. Плани випробувань для контролю середнього наробітку до відмови (на відмову). Частина 2. Дифузійний розподіл (ГОСТ 27.506-2000)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки
ПЛАНИ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ СЕРЕДНЬОГО НАРОБІТКУ
ДО ВІДМОВИ (НА ВІДМОВУ)
Частина 2. Дифузійний розподіл

ДСТУ 3942-2000
(ГОСТ 27.506-2000)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО і ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд», ТК 68

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 2 лютого 2000 р. № 94

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 жовтня 2000 р. № 628

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ : В. П. Стрельніков, д-р техн. наук (керівник розробки); О. В. Федухін, канд. техн. наук; Б. В. Пранік, канд. техн. наук; О. Б. Кравченко; О. В. Бутенко; Н. В. Сеспедес-Гарсія; М. М. Амінєва

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення та скорочення

5 Основні положення

6 Вихідні дані для планування випробувань

7 Вибір плану випробувань

8 Одноступеневий контроль

9 Послідовний контроль

10 Контроль із використанням довірчих меж

Додаток А Визначення коефіцієнта варіації розподілу відмов

Додаток Б Таблиці для визначення показників надійності

Додаток В Пояснення до основних співвідношень (формул), що використані в цьому стандарті

Додаток Г Приклади використання методів контролю, встановлених цим стандартом

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ
ПЛАНИ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
СЕРЕДНЬОГО НАРОБІТІ ДО ВІДМОВИ (НА ВІДМОВУ)
Частина 2. Дифузійний розподіл

НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
ПЛАНЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СРЕДНЕЙ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА (НА ОТКАЗ)
Часть 2. Диффузионное распределение

DEPENDABILITY IN TECHNICS
COMPLIANCE TEST PLANS FOR MEAN TIME
TO FAILURE (BETWEEN FAILURES)
Part 2. Diffusion distribution

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на об’єкти, які не відновлюються (не ремонтуються) та які відновлюються (ремонтуються) і наробіток яких до відмови (на відмову) та між відмовами апроксимують дифузійними розподілами (DM- і DN-розподілами), і встановлює плани випробувань для контролю показників надійності типу «середній наробіток» (надалі — плани випробувань) та методи їх контролю.

Плани випробувань можна використовувати для контролю довговічності, терміну служби, терміну зберігання і часу відновлення об'єктів (виробів), якщо допустима апроксимація означених показників дифузійним розподілом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ГОСТ 27.402-95 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online