ДСТУ 3024-95 Ізолятори полімерні стрижньові для контактних мереж електрифікованих залізниць. Загальні технічні умови (ГОСТ 30284-97). З Поправкою (ІПС № 2-2006)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ПОЛІМЕРНІ СТРИЖНЬОВІ
ДЛЯ КОНТАКТНИХ МЕРЕЖ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3024—95
(ГОСТ 30284—97)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Науково-дослідним інститутом високих напруг Міністерства енергетики та електрифікації України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 23 лютого 1995 р. № 58

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 16 березня 1998 р. № 165

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: Ю. М. Шумілов, д-р. техн. наук, М. К. Ларіонцев, Р. О. Соломатова, Ю. М. Яшин, В. М. Соломатов

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація та позначення

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.2 Вимоги до складових частин і матеріалів

4.3 Комплектність

4.4 Маркування та пакування

5 Правила приймання

5.1 Приймально-здавальні випробування

5.2 Періодичні випробування

5.3 Типові випробування

6 Методи випробувань

6.1 Загальні вимоги до випробувань

6.2 Загальні вимоги до електричних випробувань

6.3 Випробування напругою промислової частоти в сухому стані та під дощем

6.4 Випробування імпульсною грозовою напругою

6.5 Випробування на визначення рівня радіозавад

6.6 Випробування ізоляторів у забрудненому та зволоженому стані

6.7 Випробування на визначення трекінг-ерозійної стійкості ізоляторів

6.8 Випробування імпульсною напругою з крутим фронтом

6.9 Випробування механічною руйнівною силою в разі розтягання та згинання

6.10 Випробування на термомеханічну стійкість

6.11 Випробування механічною розтягувальною силою протягом 1 хв

6.12 Перевірка товщини та якості цинкового покриття

6.13 Перевірка розмірів і маси ізоляторів

6.14 Перевірка якості поверхні ізоляційних деталей ізоляторів

6.15 Перевірка на відповідність вимогам надійності

6.16 Контроль маркування та пакування

7 Транспортування та зберігання

8 Вказівки з експлуатації

9 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ПОЛІМЕРНІ СТРИЖНЬОВІ
ДЛЯ КОНТАКТНИХ МЕРЕЖ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Загальні технічні умови

ИЗОЛЯТОРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Общие технические условия

POLIMERIC ROD INSULATORS
FOR CONTACT NET OF ELECTRIFIED
RAILWAYS
General specifications

Чинний від 1999-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на полімерні стрижньові ізолятори, призначені для ізоляції та кріплення проводів контактних мереж і для використання в ізолювальних вузлах, підвісках, роз подільних пристроях та перетворювальних підстанціях електрифікованих залізниць постійного струму напругою 3,3 кВ і змінного струму частотою 50 Гц напругою 27,5 кВ.

Ізолятори експлуатуються за температури навколишнього повітря від 50 до мінус 60 °С в районах з I-VII ступенем забруднення атмосфери згідно з ПУЭ.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 2.601—68 ЕСКД Эксплуатационные документы

ГОСТ 1033—79 Смазка, солидол жировой. Технические условия

ГОСТ 1516.2—76 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряже ния 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие техни ческие условия

ГОСТ 6267—74 Смазка ЦИАТИМ—201. Технические условия

ГОСТ 10390—86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внеш ней изоляции в загрязненном состоянии

ГОСТ 13276—79 Арматура линейная. Общие технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17512—82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 18620—86 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 23706—79 Омметры. Общие технические условия

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортиро ванию, временной противокоррозионной защите и упаковке

ГОСТ 26196—84 Изоляторы. Методы измерения индустриальных радиопомех Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 7.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online