ДСТУ 3858-99 Ізолятори фарфорові тарілчасті для контактної мережі електрифікованих залізниць. Загальні технічні умови (ГОСТ 12670-99). З Поправкою (ІПС № 9-2001)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ФАРФОРОВІ ТАРІЛЧАСТІ
ДЛЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3858-99 (ГОСТ 12670-99)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Науково-дослідним інститутом високих напруг Міненерго України, ТКУ 74, «Ізолятори»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 19 березня 1999 р. № 120

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 8 жовтня 1999 р. № 263

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ІЕС 383-1:1993 «Изоляторы для воздушных линий с номинальным напряжением свыше 1000 В. Часть 1. Керамические и стеклянные изоляторы для систем переменного тока. Терминология. Методы испытаний и критерии приемки» в частині методів випробувань.

4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 12670-88

5 РОЗРОБНИКИ: Ю. М. Шумі лов, д-р техн. наук; Р. О. Соломатова

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри та розміри

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.2 Вимоги призначення

4.3 Вимоги надійності

4.4 Вимоги до складових частин ізолятора

4.5 Конструктивні вимоги

4.6 Комплектність

4.7 Маркування та пакування

5 Правила приймання

5.1 Загальні вимоги

5.2 Приймально-здавальні випробування

5.3 Періодичні випробування

5.4 Типові випробування

6 Методи випробувань

6.1 Загальні вимоги до випробувань

6.2 Загальні вимоги до електричних випробувань

6.3 Випробування з визначення рівня радіозавад

6.4 Випробування витримуваною напругою промислової частоти під дощем

6.5 Випробування витримуваною імпульсною напругою

6.6 Випробування пробійною напругою промислової частоти

6.7 Випробування безперервним потоком іскор

6.8 Випробування імпульсною напругою з крутим фронтом хвилі

6.9 Випробування механічною силою протягом 1 хв

6.10 Випробування електромеханічною руйнівною силою під час розтягування

6.11 Випробування механічною руйнівною силою під час стиснення

6.12 Випробування механічною руйнівною силою під час згинання

6.13 Випробування на термомеханічну міцність

6.14 Випробування на термостійкість

6.15 Перевіряння фарфору на відсутність відкритої пористості

6.16 Перевіряння розмірів, маси та довжини шляху спливу

6.17 Перевіряння якості поверхні ізоляційної деталі

6.18 Перевіряння товщини та якості поверхні цинкового покриття

6.19 Перевіряння запірних властивостей замка

6.20 Контроль маркування та пакування

7 Транспортування та зберігання

8 Вказівки щодо експлуатації

9 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ФАРФОРОВІ ТАРІЛЧАСТІ
ДЛЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Загальні технічні умови

ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ
ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Общие технические условия

PORCELAIN DICK INSULATORS FOR CONTACT NET
OF ELECTRIFIED RAILWAYS
General specification

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на фарфорові тарілчасті ізолятори, які призначені для ізоляції та кріплення проводів контактної мережі змінного струму напругою 27,5 кВ частотою до 100 Гц і постійного струму напругою понад 1000 В електрифікованих залізниць.

Ізолятори експлуатуються в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний

ГОСТ 12253-88 Замки сферических шарнирных соединений линейной арматуры и изолято­ров. Технические условия

ГОСТ 13873-81 Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20419-83 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке

ГОСТ 23706-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6 . Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости

ГОСТ 26196-84 Изоляторы. Методы измерений индустриальных радиопомех

ГОСТ 27396-93 (МЭК 120-84) Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online