ДСТУ EN 50085-2-2:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних кор...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ КОРОБІВ
І СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ КАБЕЛЬНИХ
КОРОБІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
УСТАНОВОК
Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних
коробів і систем спеціальних кабельних коробів,
призначених для монтування під підлогою,
у підлозі або на ній
(EN 50085-2-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 50085-2-2:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК123) і Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП УНДІРТ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Баляр; І. Биліна; О. Гофайзен, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Дітрих; Н. Ічаджик; О. Мазуркевич; М. Михайлов, канд. техн. наук; І. Патюкова; В. Пилявський; О. Удала

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04 серпня 2015 р. № 88 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50085-2-2:2008 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 2-2. Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor (Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50085-2-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 50085-2-2:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні вимоги для випробувань

6 Класифікація

7 Марковання та документація

8 Розміри

9 Конструювання

10 Механічні властивості

11 Електричні характеристики

12 Теплові характеристики

13 Пожежна небезпека

14 Зовнішні впливи

15 Електромагнітна сумісність

Додаток А Типи систем кабельних коробів (СКК) і систем спеціальних кабельних коробів (ССКК)

Додаток В А-відхили

Додаток С ІК-код систем СКК ІССКК

Додаток АА Випробування механічного навантаження

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50085-2-2:2008 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor (Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «частина 2-2» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 50085-2-2:2008, у цей стандарт внесено інформацію, що безпосередньо стосується стандарту, й оформлено в структурному елементі «Передмова до EN 50085-2-2:2008»;

— до розділу «Нормативні посилання» і до «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділені в тексті рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 12620, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ Б EN 12620:2013 Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002 + А1:2008, IDT).

ПЕРЕДМОВА до EN 50085-2-2:2008

Цей стандарт треба застосовувати разом з EN 50085-1 :2005 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги.

Цей стандарт доповнює або модифікує відповідні розділи EN 50085-1:2005. Якщо окремий розділ або підрозділ не згадано у частині 2, то треба застосовувати цей розділ або підрозділ частини 1, якщо це є доцільним. Якщо в частині 2 визначено «доповнення» або «заміна», то відповідний текст із частини 1 має бути відповідно змінено.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ КОРОБІВ І СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ
КАБЕЛЬНИХ КОРОБІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК
Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів
і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування
під підлогою, у підлозі або на ній

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Часть 2-2. Дополнительные требования к системам кабельных коробов
и системам специальных кабельных коробов, предназначенных для монтирования
под полом, в полу или на нем

CABLE TRUNKING SYSTEMSAND CABLE DUCTING SYSTEMS FOR
ELECTRICAL INSTALLATIONS
Part 2-2. Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems
intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Заміна:

Цей стандарт установлює вимоги та випробування для систем кабельних коробів (СКК) і систем спеціальних кабельних коробів (ССКК), призначених для розміщення, і якщо потрібно, для електричного захисного розділення ізольованих провідників, кабелів і, можливо, іншого електричного устатковання в електричних установках та/чи комунікаційних системах. Максимальна напруга цих установок становить 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

Ці системи призначено для монтування під підлогою, у підлозі або на ній.

Цей стандарт не поширюється на системи СКК / ССКК, що призначені для кріплення до стіни або установлення на підлозі.

Цей стандарт не поширюється на кабельні трубопровідні системи, системи кабельних лотків, кабельних лотків сходового типу, системи шинопроводів або устатковання, охоплені іншими стандартами.

Цей стандарт треба застосовувати разом з EN 50085-1:2005 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги, посилання на який є в цьому стандарті як на частину 1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей розділ частини 1 застосовують з урахуванням наведеного нижче.

Додати такі нормативні посилання:

EN 60068-2-60:1996 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ke: Flowing mixed gas corrosion test (IEC 60068-2-60:1995

EN 60068-2-75:1997 Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests (IEC 60068-2-75:1997).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60068-2-60:1996 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Ке. Випробування на корозію потоком змішаного газу (ІЕС 60068-2-60:1995)

EN 60068-2-75:1997 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-75. Випробування. Випробування Eh. Випробування на удар (ІЕС 60068-2-75:1997).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online