ДСТУ ЕN 12899-2:2021 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС) (ЕN 12899-2:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 2. Тумби дорожні
сигнальні (ТДС)

ДСТУ ЕN 12899-2:2021
(ЕN 12899-2:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 105 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 12899-2:2007 Fixed, vertical road traffi c signs — Part 2: Transilluminated traffi c bollards (TTB) (Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС)) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12899-2:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

4.1 Конструкція

4.2 Фотометричні характеристики

4.3 Фізико-механічні характеристики

5 Методи випробування

5.1 Умови випробування

5.2 Зразки для випробування

5.3 Підготування випробувальних зразків та елементів

5.4 Кольоровість за денного освітлення та коефіцієнт яскравості. Матеріал без світлоповертальних властивостей

5.5 Кольоровість за денного освітлення та коефіцієнт яскравості. Матеріал світлоповертальний

5.6 Випробування на стійкість до статичних навантажень

6 Марковання, етикетування та інформація про виріб

6.1 Марковання та етикетування

6.2 Інформація про виріб

7 Оцінка відповідності

8 Небезпечні речовини

Додаток А (довідковий) Приклади типів ТДС

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, що стосуються положень Директиви Ради ЄС щодо будівельних виробів

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12899-2:2021 (EN 12899-2:2007, IDT) «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12899-2:2007 (версія en) «Fixed, vertical road traffi c signs — Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Серія стандартів EN 12899 «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні» складається з таких п’яти частин: Частина 1. Знаки стаціонарні. Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС). Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві. Частина 5. Початкові випробування типу виробу.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12899-2:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12899-2:2007

Цей стандарт розроблено для застосування в дорожньому господарстві. Його також можуть застосовувати приватні забудовники, які бажають використовувати напрямні пристрої, подібні до тих, що використовують на автомобільних дорогах та вулицях.

Цей стандарт можна використовувати під час проведення оцінки відповідності виробу.

Це випливає з вимог щодо ефективності та методів випробування, опублікованих у CEN, CENELEC, CIE та документах ISO разом зі стандартами організацій-членів CEN.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС)

FIXED, VERTICAL ROAD
TRAFFIC SIGNS
Part 2. Transilluminated traffic bollards (TTB)

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до тумб дорожніх сигнальних (TДС), охоплюючи їх кріплення, які можуть містити дорожні знаки (TДС типу 1), або застосовують як опору для дорожніх знаків (TДС типу 2), та які використовують у зонах організації дорожнього руху.

Цей стандарт охоплює вимоги до продуктивності та методів випробування.

Колориметричні та світлоповертальні властивості, а також яскравість елементів із внутрішнім/ зовнішнім освітленням зазначені з урахуванням рекомендацій CIE.

Конструктивні вимоги до ТДС охоплюють вимоги за статичного та динамічного навантаження.

Передбачено заходи безпеки щодо використання, зокрема динамічні впливи, спричинені транспортними засобами.

Обладнання аналогічного призначення, але без внутрішнього освітлення та заввишки менше ніж 600 мм у цьому стандарті не розглянуто.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12899-1:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs

EN 12899-4 Fixed vertical road traffic signs — Part 4: Factory production control

EN 12899-5 Fixed vertical road traffic signs — Part 5: Initial type testing

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 139 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)

EN ISO 877:1996 Plastics — Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glass- filtered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors (ISO 877:1994)

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12899-1:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні

EN 12899-4 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві

EN 12899-5 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 5. Початкові випробування типу виробу

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код ІР) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 139 Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання та випробування (ISO 139:2005)

EN ISO 877:1996 Пластмаси. Методи впливу прямого світла, денного світла через скло і денного світла, інтенсифікованого за допомогою дзеркал Френеля (ISO 877:1994)

EN ISO 1461 Покриття, нанесені методом гарячого цинкування на готові вироби із заліза та сталі. Технічні умови і методи випробування (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Інформація та документація. Правила скорочення заголовних слів у назвах видань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online