ДСТУ ISO 13473-3:2021 Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів (ISO 13473-3:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ШОРСТКОСТІ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
ЗА ПРОФІЛЯМИ ЙОГО ПОВЕРХНІ
Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги i транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 106 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13473-3:2002 Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 3: Specification and classification of profilometers (Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 3.

Специфікація та класифікація профілометрів)

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні класи профілометрів для вимірювання шорсткості

5 Види вимірювань

6 Вимоги до робочих характеристик

7 Калібрування

8 Подання інформації щодо технічних характеристик

Додаток A (довідковий) Поверхні калібрування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 13473-3:2021 (ISO 13473-3:2002, IDT) «Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 13473-3:2002 (версія en) «Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 3: Specification and classification of profilometers».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 13473» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 13473-3:2002 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ШОРСТКОСТІ
ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ЗА ПРОФІЛЯМИ ЙОГО ПОВЕРХНІ
Частина 3. Специфікація та класифікація профілометрів

CHARACTERIZATION OF PAVEMENT TEXTURE
BY USE OF SURFACE PROFILES
Part 3. Specification and classification of profilometers

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги щодо профілометрів, які використовують у дорожній сфері для забезпечення достовірних і точних вимірювань характеристик мікро-, макро- й мегашорсткості покриття доріг та аеродромів. Крім того, долучено схеми класифікації таких профілометрів щодо їх використання та загальної точності. Профілометри можуть бути будь-якого експлуатаційного типу.

Обсяг цього стандарту не охоплює аналізування профілів оброблених поверхонь. Аналізування профілю нерівномірності дороги також вилучено зі сфери застосування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведеному нижче нормативному документі зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 13473-2:2002 Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 13473-2:2002 Визначення характеристик шорсткості дорожнього покриття за профілями його поверхні. Частина 2. Термінологія та основні вимоги щодо аналізування профілів шорсткості покриття.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online