ДСТУ EN 13286-47:2021 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 47. Метод випробування для визначення показника CBR, показника несної здатності та лінійного набухання (EN 13286-47:2012, I...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ
ТА УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Частина 47. Метод випробування
для визначення показника CBR,
показника несної здатності та лінійного набухання

ДСТУ EN 13286-47:2021
(EN 13286-47:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 квітня 2021 р. № 156 з 2021–12–01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09 вересня 2021 р. № 316

3 Стандарт відповідає EN 13286-47:2012 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling (Незв’язні та гідравлічнозв’язні суміші. Частина 47. Метод випробування для визначення показника CBR, показника несної здатності та лінійного набухання) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Обладнання

5.1 Обладнання для виготовлення зразків

5.2 Додаткове обладнання для процедури замочування та вимірювання набухання

5.3 Додаткове обладнання для визначення показника CBR, показника несної здатності

6 Зразок для визначення показника CBR та показника несної здатності

7 Виготовлення зразків для визначення показника CBR та показника несної здатності

8 Підготування зразка для проведення випробування показника CBR

8.1 Загальні положення

8.2 Підготування зразків для запобігання випаровуванню

8.3 Підготування зразків їх повним замочуванням

8.4 Підготування зразків, що складається із «запобігання випаровуванню» з наступним замочуванням

9 Порядок визначення показника CBR та показника несної здатності

10 Розрахунки та подання результатів

10.1 Крива «сила/глибина вдавлювання»

10.2 Розрахунок значення показника CBR/показника несної здатності

10.3 Оформлення звіту за результатами визначення показника CBR/показника несної здатності

11 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13286-47:2021 (EN 13286-47:2012, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 47. Метод випробування для визначення показника CBR, показника несної здатності та лінійного набухання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13286-47:2012 (версія en) «Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 13286-47:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ НЕУКРІПЛЕНІ ТА УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Частина 47. Метод випробування для визначення показника CBR,
показника несної здатності та лінійного набухання

UNBOUND AND HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES
Part 47. Test method for the determination of california
bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробувань для лабораторного визначення співвідношення показника CBR, показника несної здатності та лінійного набухання.

Випробування проводять для частини суміші з максимальним розміром часток до 22,4 мм. Якщо занурення у воду є етапом випробування зразка, цей стандарт містить визначення вертикального набухання зразка перед визначенням показника CBR.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1097-5:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

EN 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content — Proctor compaction.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1097-5:2008 Методи випробування механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання вологості висушуванням у сушильній шафі

EN 13286-2 Незв’язні та гідравлічнозв’язні суміші. Частина 2. Методи випробування для лабораторного контролю щільності та вмісту води. Ущільнення за методом Проктора.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online