СОУ МПП 77.180-164:2007 Устаткування металургійне. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНЕ.
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

СОУ МПП 77.180 -164:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування» (ДП «УкрНДІметалургмаш»)

РОЗРОБНИКИ: І. Бойденко (керівник розробки); М. Стороженко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства промислової політики України від 21.05.2007 № 243

3 ПОГОДЖЕНО: Державна санітарно-епідеміологічна служба

4 На заміну ОСТ 24.010.01-80

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги до виробів

4.1 Розробка технічної документації

4.2 Виготовлення виробів

4.3 Вимоги до монтажу виробів

4.4 Вимоги безпеки

4.5 Комплектність

4.6 Правила приймання, методи контролювання та випробування

4.7 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

4.8 Експлуатаційні документи

4.9 Гарантії виробника

5 Вимоги до виробів для районів з холодним або тропічним кліматом

5.1 Загальні положення

5.2 Вироби для районів з холодним кліматом

5.3 Вироби для районів з тропічним кліматом

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНЕ.
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чинний від 2007.08.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на проектування, виготовлення, поставку і монтаж металургійного устаткування, машин, механізмів, складанних одиниць і деталей (надалі - вироби) для металургійних Об'єктів і є обов’язковим для підприємств-виробників, науково-дослідних, проектних, конструкторських, монтажних і інших організацій.

Стандарт не поширюється на крани, посудини, які працюють під тиском, і інші вироби, на які існують спеціальні нормативні документи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 ССКД. Правила виконання експлуатаційних документів

ДСТУ 2280-93 (ГОСТ 16162-93) Редуктори зубчасті. Загальні технічні умови

ДСТУ 2592-94 (ГОСТ 19141-94) Обертачі зварювальні вертикальні. Типи, основні параметри та розміри

ДСТУ 2593-94 (ГОСТ 19140-94) Обертачі зварювальні горизонтальні двостоякові. Типи, основні параметри та розміри

ДСТУ 2594-94 (ГОСТ 19143-94) Обертачі зварювальні універсальні. Типи, основні параметри та розміри

ДСТУ 2657-94 Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2687-94 Машини та обладнання для механізації робіт у сталеплавильному виробництві. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

ДСТУ ГОСТ 14019-2004 (ICO 7438:1985) Матеріали металеві. Метод випробування на згин

ДСТУ ГОСТ 17375-2003 (ICO 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D(R-1,5DN). Конструкція

ДСТУ ГОСТ 17376-2003 (ІСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція

ДСТУ ГОСТ 17378-2003 (ІСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція

ДСТУ ГОСТ 17379-2003 (ІСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція

ДСТУ ГОСТ 17380-2003 (ІСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Загальні технічні умови

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (ЄСКД. Текстові документи)

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (ЄСКД. Основні вимоги до креслеників)

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхности (ЄСКД. Позначення шорсткості поверхні)

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (ЄСКД. Указівки на креслениках про маркування та клеймування виробів)

ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа (ЄСКД. Правила виконання конструкторської документації виробів, які виготовляються із застосуванням електричного монтажу)

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЄСКД. Правила обліку і зберігання)

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений (ЄСКД. Правила внесення змін)

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання)

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (ЄСКД. Правила виконання електричних схем)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.028-74 ЕСЗКС. Межоперационная противокоррозионная защита заготовок, деталей и сборочных единиц металлических изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Міжопераційний протикорозійний захист заготовок, деталей та складальних одиниць металевих виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 9.048-89 ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (ЄСЗКС. Вироби технічні. Методи лабораторних випробувань на стійкість до впливу пліснявих грибів)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до впливу кліматичних факторів)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности (ССБП. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей эоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтувальний метод)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт, коли сидиш. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт, коли стоїш. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции (ССБП. Гідроприводи об'ємні і системи мастильні. Загальні вимоги безпеки до конструкції)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП Устаткування виробниче. Захисна загорода)

ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (ССБП. Гідроприводи об'ємні і системи мастильні. Загальні вимоги безпеки до монтажу, випробувань і експлуатації)

ГОСТ 12.2.099-84 Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности (Агрегати для виплавки сталі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (ССБП. Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности (ССБП. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби захисту рук від вібрації. Технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Пелюстка». Технічні умози)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Створення виробів одиничного та дрібносерійного виробництва, які збираються на місці експлуатації)

ГОСТ 102-75 Фанера березовая авиационная. Технические условия (Фанера березова авіаційна. Технічні умови)

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды (Арматура і деталі трубопроводів. Тиски умовні, спробні і робочі. Ряди)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия (Виливки з ковкого чавуну. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун із пластинчастим графітом для виливків. Марки)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы, Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробування на розтягання)

ГОСТ 1585-85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки (Чавун антифрикційний для виливків Марки)

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий (Зварювання металів. Терміни і визначення основних понять)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики)

ГОСТ 2977-82 Шпон строганый. Технические условия (Шпон струганий. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением (Труби металеві. Метод випробування гідравлічнимиском)

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска (Арматура трубопровідна. Маркування та відмітне фарбування)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651-1-76, ИСО 3651-2-76) Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкриста плитной коррозии (Сталі та сплави корозійностійкі. Методи випробувань на стійкість проти міжкристалітної корозії)

ГОСТ 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски (Поковки з вуглецевої і легованої сталі, які виготовляються куванням на пресах. Припуски та допуски)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні та метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (Поковки стальні штамповані. Допуски, припуски і ковальські напуски)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 7769-82 Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки (Чавун легований для виливків зі спеціальними властивостями. Марки)

ГОСТ 7829-70 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски (Поковки з вуглецевої і легованої сталі, які виготовляються куванням на молотах. Припуски і допуски)

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (Поковки з конструкційної вуглецевої і легованої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання пд флюсом. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, УСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Брінелєм)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквелом)

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строєний и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарити наближення споруд та рухомого потягу залізниць колії 1520 (1524) мм)

ГОСТ 9454-78 Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной, повышенных температурах (Метод випробувань на ударний згин при знижених, кімнатній, підвищених температурах)

ГОСТ 9544-75 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов (Арматура трубопровідна запірна. Норми герметичності затворів)

ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах (Метали. Методи випробувань на розтягання при підвищених температурах)

ГОСТ 10776-78 Ткани льняные и полульняные с водоупорными и биоцидными пропитками. Нормы закрепленных соединений и показателей водной вытяжки (Тканини лляні і напівлляні з водотривкими і біоцидними просоченнями. Норми закріплених з’єднань і показників водної витяжки)

ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных температурах (Метали. Методи випробувань на розтягання при знижених температурах)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения гоарные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З’єднання зварні лід гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 11700-80 Станции смазочные двухмагистральные. Технические условия (Станції мастильні двомагістральні. Технічні умови)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин та приладів. Розміри)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Розпізнавальне фарбування, попереджувальні знаки і маркувальні щитки)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые {Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15108-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Гідроприводи об'ємні, пневмоприводи та мастильні системи. Маркування, пакування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання дпя різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия (Машини, прилади та інші технічні вироби для районів з тропічним кліматом. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15152-69 ЕСЗКС. Изделия резиновые технические дпя районов с тропическим климатом. Общие требования (ЄСЗКС. Вироби гумові технічні для районів з тропічним кліматом. Загальні вимоги)

ГОСТ 15156-84 Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом (Масла, мастила та спеціальні рідини, які застосовуються у технічних виробах для районів із тропічним кліматом)

ГОСТ 15158-78 Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия (Папір і картон із захисною обробкою для пакування продукції і виготовлення деталей технічних виробів для районів із тропічним кліматом. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15159-76 Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых врайонах с тропическим климатом. Технические условия (Повсть технічна і деталі з неї для технічних виробів, які експлуатуються у районах з тропічним кліматом. Технічні умови)

ГОСТ 15160-69 Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия (Тканини і вироби бавовняні технічні з біоцидами для районів із тропічним кліматом. Технічні умови)

ГОСТ 15592-76 Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия (Шкіра для виробів, які призначені для експлуатації у районах з тропічним кліматом. Загальні технічні умови!

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З'єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные елементы и размеры (Зварювання дугове. З'єднання зварні трубопроводів з міді і мідно-нікелевого сплаву. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 20519-75 Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования (Система стандартизації експортної продукції. Експонати для ярмарків і виставок. Основні вимоги)

ГОСТ 21357-87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия (Виливки з холодостійкої та зносостійкої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22161-76 Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний (Машини, механізми, парові казани, посудини й апарати суднові. Норми та правила гідравлічних та повітряних випробувань)

ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22614-77 Система «челоаек-машина». Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Вимикачі і перемикачі клавішні та кнопкові. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 22915-78 Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации (Підшипники рідинного тертя. Основні правила експлуатації)

ГОСТ 23000-78 Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования (Система «людина-машина». Пульти керування. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности (Устаткування технологічне. Загальні вимоги монтажної технологічності)

ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположенияповерхностей. Основные термины и определения (Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Основні терміни та визначення)

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположенияповерхностей. Числовые значения (Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Числові значення)

ГОСТ 25670-83 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками {Основні норми взаємозамінності. Граничні відхилення розмірів з неуказаними допусками)

ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия (Виливки з чавуну. Загальні технічні умови)

НАОП 1.2.00-1.01-87 Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности (Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості)

ДНАОП 1.2.10-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

ДНАОП 1.2.10-1.03-97 Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

ДНАОП 1.2.10-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві, затверджені наказом державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 лютого 1997р. № 34

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999р. № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999р. № 39

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999р. № 42

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення

ОСТ 24.290.11-84 Станции насосные и насосно-аккумуляторные гидравлических систем металлургического оборудования. Общие технические условия (Станції насосні та насосно-акумуляторні гідравлічних систем металургійного устаткування. Загальні технічні умови)

РД 24.854.01-89 Изделия металлургического машиностроения. Маркировка (Вироби металургійного машинобудування. Маркування)

ОСТ 24.916.01-79 Отливки из цветных сплавов. Общие технические условия (Виливки з кольорових сплавів. Загальні технічні умови)

ОСТ 24.920.01-80 Отливки из стали. Общие технические условия (Виливки зі сталі. Загальні технічні умови)

ОСТ 24.920.02-80 Отливки из чугуна. Технические условия (Виливки з чавуну. Технічні умови)

ОСТ 24.940.01-90 Конструкции стальные сварные. Общие технические требования (Конструкції стальні зварні. Загальні технічні вимоги)

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст

ДСП 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії

ДСН:П 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Держ. САН.П.н 3.3.2.007-98 Державні санітарні норми і правила роботи з візуально дисплейними терміналами

Держ. САН.П.н 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами

СНиП ІІ-ІV-79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования (Природне і штучне освітлення. Норми проектування)

СНиП 2.4.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря)

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи)

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах (Санітарні правила при фарбувальних роботах)

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (Санітарні правила при зварюванні, наплавлюванні і різанні металів)

СП 1024-74 Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов (Санітарні правила з улаштовування і обладнання кабін машиністів кранів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

СП 1520-76 Санитарные правила изменений к СП1024-74 (Санітарні правила змін до СП 1024-74)

СП 1964-79 Гигиенические требования к машинам и механизмам, используемым при разработке рудных, нерудных, рассыпных месторождений полезных ископаемых (Гігієнічні вимоги до машин і механізмів, які використовуються при розробці рудних, нерудних, розсипних родовищ корисних копалин)

СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями (Санітарні правила при роботі з мастильно - охолодними рідинами)

СП 4053-85 Санитарные правила по устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов (Санітарні правила з улаштовування і експлуатації устаткування для плазмової обробки матеріалів)

СП 4224-86 Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием (Санітарні правила для процесів обробки металів різанням)

САНПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від збруднення)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online