ДСТУ 3047-95 Тканини та вироби ткані поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ТА ВИРОБИ ТКАНІ ПОШТУЧНІ
Класифікація та номенклатура
показників якості

ДСТУ 3047—95

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом тек стильної промисловості (УкрНДІТП)

ВНЕСЕНО Державним комітетом України з легкої і текстильної промисловості (Держкомлегтекс)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту № 91 від 28 березня 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. І. Синельникова, канд. техн. наук; П. А. Ховрина; Ж. О. Кирей; А. М. Любомирська

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація тканин та тканих поштучних виробів

5 Номенклатура показників якості тканин та тканих поштучних виробів

6 Показники якості тканин та тканих поштучних виробів

Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ТА ВИРОБИ ТКАНІ ПОШТУЧНІ
Класифікація та номенклатура показників якості

ТКАНИ И ИЗДЕЛИЯ ТКАНЫЕ ШТУЧНЫЕ
Классификация и номенклатура показателей качества

FABRICS AND WOVEN GOODS
Classification and nomenclature of indices

Чинний від 1996—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на тканини та ткані поштучні вироби побутового призначення з натуральних, хімічних волокон, ниток, їх сумішей і встановлює номенклатуру показників якості на цю продукцію.

Показники якості тканин та тканих поштучних виробів, встановлені цим стандартом, застосовують під час розробки і впровадження продукції у виробництво та для обов’язкової і добровільної сертифікації продукції.

Вимоги, викладені в 5.4 є обов’язковими, решта — рекомендованими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2201—91 Полотна текстильні. Види, дефекти, терміни та визначення

ГОСТ 3811—72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые по лотна и штучные изделия. Методы определения линейных разме ров, линейной и поверхностной плотности.

ГОСТ 3812—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса.

ГОСТ 3813—72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении.

ГОСТ 3814—81 Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости.

ГОСТ 3815.3—77 Материалы ворсовые. Метод определения прочности закрепления ворса.

ГОСТ 3816—81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.

ГОСТ 4659—79 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерс тяные. Методы химических испытаний.

ГОСТ 5012—82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Ме тод определения изменения линейных размеров после замочки.

ГОСТ 6611.1—73 Нити текстильные. Метод определения линейной плотности.

ГОСТ 8710—84 Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров тканей после мокрой обработки.

ГОСТ 8837—83 Материалы текстильные. Методы определения вязкости растворов целлюлозы.

ГОСТ 9009—77 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоот талкивающей отделкой. Технические условия.

ГОСТ 9315—90 Ткани шелковые и полушелковые. Метод определения изменения размеров после мокрой обработки.

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

ГОСТ 9733.1—91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету.

ГОСТ 9733.2—91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету и погоде.

ГОСТ 9733.3—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеоновая лампа).

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испыта ния устойчивости окраски к стиркам.

ГОСТ 9733.5—83 Материя ты текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дисідотированной воде.

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испыта ния устойчивости окрасок к поту.

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивост окраски к глажению.

ГОСТ 9733.9—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде.

ГОСТ 9733.23—83 Макриалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к реагентам, применяемым при крашении шерсти.

ГОСТ 9733.26—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке сернистым ангидридом.

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению.

ГОСТ 9913—90 Материалы текстильные. Методы определе ния стойкости к истиранию.

ГОСТ 10550—75 Материалы для одежды. Методы определе ния жесткости при изгибе.

ГОСТ 12023—66 Материалы текстильные. Метод определения толщины.

ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости.

ГОСТ 12867—77 Ткани плательные чистошерстяные и полу шерстяные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрого глажения.

ГОСТ 14067—91 Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения величины перекоса.

ГОСТ 14326—73 Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости.

ГОСТ 16733—71 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию на сгибах.

ГОСТ 17922—72 Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения раздирающей нагрузки.

ГОСТ 18054—72 Материалы текстильные. Метод определения белизны.

ГОСТ 18117—80 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости.

ГОСТ 18976—73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию.

ГОСТ 19204—73 Полотна текстильные. Метод определения несминаемости.

ГОСТ 19297—73 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия.

ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления.

ГОСТ 21516—76 Мех искусственный из химических волокон. Метод моделирования износа и оценки износоустойчивости.

ГОСТ 22730—87 Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости.

ГОСТ 23351—78 Ткани и штучные изделия текстильные махровые. Метод определения прочности закрепления петельных нитей.

ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online