ДСТУ EN 14227-5:2021 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим (EN 14227-5:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ
ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені
дорожнім гідравлічним в’яжучим

ДСТУ EN 14227-5:2021
(EN 14227-5:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 25 травня 2021 р. № 187 з 2021–12–01

3 Національний стандарт відповідає EN 14227-5:2013 Hydraulically bound mixtures — Specifications — Part 5: Hydraulic road binder bound granular mixtures (Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Складники

5.1 Заповнювачі

5.2 Дорожнє гідравлічне в’яжуче

5.3 Вода

5.4 Добавки, що сповільнюють тужавлення

6 Дисперсна суміш, укріплена дорожнім гідравлічним в’яжучим

6.1 Типи

6.2 Уміст води в сумішах

6.3 Масові частки складників, гранулометричний склад і щільність у сухому стані

6.4 Інші вимоги до свіжоприготовленої суміші

7 Класифікація механічних характеристик за результатами лабораторних випробувань

7.1 Загальні положення

7.2 Класифікація за міцністю під час стискання

7.3 Класифікація за показником Rt, E

8 Інші вимоги до суміші

8.1 Міцність після занурення у воду

8.2 Інші характеристики

9 Контролювання виробництва

10 Познака та опис

10.1 Познака

10.2 Опис

11 Маркування та етикетування

12 Рисунки

Додаток А (обов’язковий) Ущільнювальність дисперсної суміші 2, укріпленої дорожнім гідравлічним в’яжучим

Додаток В (довідковий) Контролювання виробництва дисперсних сумішей, укріплених дорожнім гідравлічним в’яжучим

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14227-5:2021 (EN 14227-5:2013, IDT) «Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14227-5:2013 (версія en) «Hydraulically bound mixtures — Specifi cations — Part 5: Hydraulic road binder bound granular mixtures».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— cтруктурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назва», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 14227-5:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зміст останнього абзацу підрозділу 7.2 приведено у відповідність до назви та інших положень підрозділу;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000. Назви хімічних сполук наведено відповідно до вимог ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи» та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC — International Union of the Pure and Applied Chemistry — Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).

Європейський стандарт EN 13242:2002 прийнято в Україні як ДСТУ Б EN 13242:2013 «Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва (EN 13242:2002 + A1:2007, IDT)».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
Частина 5. Суміші дисперсні, укріплені дорожнім гідравлічним в’яжучим

HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES
SPECIFICATIONS
Part 5. Hydraulic road binder bound granular mixtures

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до дисперсних сумішей, укріплених дорожнім гідравлічним в’яжучим, для доріг, аеродромів та інших зон руху транспорту та встановлює вимоги до їхніх складників, складу й класифікацію за результатами лабораторних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution — Sieving method

EN 1097-6:2000 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 7: Determination of the particle density of filler — Pyknometer method

EN 13242 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

EN 13282-1 Hydraulic road binders — Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders — Composition, specifications and conformity criteria

EN 13286-1 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 1: Test methods for laboratory reference density and water content — Introduction, general requirements and sampling

EN 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content — Proctor compaction

EN 13286-3 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrocompression with controlled parameters

EN 13286-4 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating hammer

EN 13286-5 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating table

EN 13286-40 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 40: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-41 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-42 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 42: Test method for the determination of the indirect tensile strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-43 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 43: Test method for the determination of the modulus of elasticity of hydraulically bound mixtures

EN 13286-45 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 45: Test method for the determination of the workability period of hydraulically bound mixtures

EN 13286-47 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

EN 13286-50 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 50: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using Proctor equipment or vibrating table compaction

EN 13286-51 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 51: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrating hammer compaction

EN 13286-52 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 52: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrocompression

EN 13286-53 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 53: Methods for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using axial compression.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 933-1 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного складу. Метод просіювання

EN 1097-6:2000 Методи випробувань з визначання механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначання середньої густини та водопоглинання

EN 1097-7 Методи випробувань з визначання механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначання густини частинок наповнювача. Метод пікнометра

EN 13242 Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва

EN 13282-1 В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 1. В’яжучі дорожні гідравлічні швидкого тверднення. Склад, технічні умови та критерії відповідності

EN 13286-1 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 1. Методи випробувань з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб

EN 13286-2 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 2. Методи випробувань з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Ущільнення методом Проктора

EN 13286-3 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 3. Методи випробувань з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вібростиск з контрольованими параметрами

EN 13286-4 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 4. Методи випробувань з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вібраційний молоток

EN 13286-5 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 5. Методи випробувань з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вібраційний стіл

EN 13286-40 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 40. Метод випробування з визначання міцності під час прямого розтягнення сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-41 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 41. Метод випробування з визначання міцності під час стискання сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-42 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 42. Метод випробування з визначання міцності під час непрямого розтягнення сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-43 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 43. Метод випробування з визначання модуля пружності сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-45 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 45. Метод випробування з визначання терміну збереження легкоукладальності сумішей, оброблених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-47 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 47. Метод випробування з визначання каліфорнійського показника несної здатності, показника несної здатності після ущільнення та лінійного набухання

EN 13286-50 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 50. Метод виготовлення випробних зразків сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з використанням обладнання за методом Проктора або ущільненням на вібраційному столі

EN 13286-51 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 51. Метод виготовлення випробних зразків сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з застосуванням ущільнення вібраційним молотком

EN 13286-52 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 52. Метод виготовлення випробних зразків сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з застосуванням вібростискання

ЕN 13286-53 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 53. Метод виготовлення випробних зразків сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з застосуванням осьового стискання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи