ДСТУ ГОСТ 20272-2002 Тканини підкладкові з хімічних ниток та пряжі. Загальні технічні умови (ГОСТ 20272-96, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТКАНИНИ ПІДКЛАДКОВІ З ХІМІЧНИХ НИТОК ТА ПРЯЖІ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 20272-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 20272-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України № 523 від 7 жовтня 2002 р. з 2003—01—01

3 СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 20272—96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия (Тканини підкладкові з хімічних ниток та пряжі. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в області стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20272—83; ГОСТ 7779—75, ГОСТ 9202—87, ГОСТ 20236-87, ГОСТ 22542—82 в частині підкладкових тканин)

5 ОФОРМЛЕННЯ: Л. Л. Ваніфатова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний міждержавному стандарту ГОСТ 20272—96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия (Тканини підкладкові з хімічних ниток та пряжі. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 3 Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Росії;

б) вилучено четверту сторінку обкладинки, яка містить інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12 апреля 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Белоруссия Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 20272-83; ГОСТ 7779-75, ГОСТ 9202-87, ГОСТ 20236-87, ГОСТ 22542-82 в части подкладочных тканей

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ПОДКЛАДОЧНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ И ПРЯЖИ
Общие технические условия

Lining fabrics of chemical threads and yam.
General specifications

Дата введения 1999—07—01
Дата введения в Украине 2003—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые подкладочные ткани бытового и ведомственного назначения, вырабатываемые из химических нитей в основе и химических нитей или пряжи в утке.

Стандарт не распространяется на подкладочные ворсовые и трикотажные ткани.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 187—85 Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности

ГОСТ 3811—72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3812—72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения плотностей нитей и пучков ворса

ГОСТ 3813—72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 3814—81 Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости.

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7779—75 Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения.

ГОСТ 9315—90 Ткани шелковые и полушелковые. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к поту

ГОСТ 9733.7—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к глажению

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14326—73 Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости

ГОСТ 18976—73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные и изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 21768—76 Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки

ГОСТ 22730—87 Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости

ГОСТ 25227—82 Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online