ДСТУ EN 1367-2:2021 Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію (EN 1367-2:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТА АТМОСФЕРОСТІЙКОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію

ДСТУ EN 1367-2:2021
(EN 1367-2:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 червня 2021 р. №209 3 2022-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1367-2:2009 Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 2: Magnesium sulfate test (Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Відбирання проб

6 Апаратура

7 Реактиви

8 Готування досліджуваних зразків

9 Проведення випробування

10  Обчислення та подання результатів

11  Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Точність

Додаток В (довідковий) Випробування заповнювачів з розміром за межами діапазону від 10 мм до 14 мм

Додаток С (довідковий) Оцінювання повного зернового складу

Додаток D (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1367-2:2021 (EN 1367-2:2009, IDT) «Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1367-2:2009 (версія en) «Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 2: Magnesium sulfate test».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 1367-2:2009 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейський стандарт EN 1367 складається з таких частин із загальною назвою «Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів»:

— Частина 1. Визначення стійкості до поперемінного заморожування і відтавання;

— Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію;

— Частина 3. Метод кип’ятіння для випробування базальту «сонячним опіком»;

— Частина 4. Визначення усадки в разі висихання;

— Частина 5. Визначення термостійкості;

— Частина 6. Визначення стійкості до замерзання і танення за присутності солі (NaCI).

Європейські стандарти EN 932-2, EN 932-3 та EN 933-2, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

ДСТУ EN 1367-2:2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА АТМОСФЕРОСТІЙКОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію

TESTS FOR THERMAL AND WEATHERING PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 2. Magnesium sulfate test

Чинний від 2022-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонний метод оцінювання властивостей заповнювачів під час циклічної дії занурення в сульфат магнію та висушування в сушильній шафі, який використовують для типового випробування та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема контролю виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи, якщо підтверджено їх кореляцію з еталонним методом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates — Part 1: Methods for sampling

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-3 Tests for general properties of aggregates — Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures

ISO 649-1 Laboratory glassware — Density hydrometers for general purposes — Part 1: Specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-1 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Методи відбирання проб

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних проб

EN 932-3 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 3. Проведення і термінологія спрощеного петрографічного методу випробування

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

EN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення зернового складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит

ISO 649-1 Лабораторні вироби зі скла. Ареометри загальної призначеності. Частина 1. Специфікація

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online