ДСТУ ISO 22322:2017 Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення (ISO 22322:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
УПРАВЛІННЯ
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Методичні рекомендації
щодо оповіщення населення

ДСТУ ISO 22322:2017
(ISO 22322:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 червня 2021 р. № 210 з 2021–12–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 22322:2015 Societal security — Emergency management — Guidelines for public warning (Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 22322:2015

Вступ до ISO 22322:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Система оповіщення населення

4.1 Загальні відомості

4.2 Модель концепції

4.3 Визначення завдань щодо оповіщення населення 

4.4 Реалізація процесу оповіщення населення

4.5 Оцінка та оптимізація 

5 Процес оповіщення населення

5.1 Загальні відомості

5.2 Процес моніторингу небезпечної події

5.3 Процес прийняття оперативних рішень

5.4 Процес оповіщення

5.5 Аспекти людських чинників

Додаток А (довідковий) Взаємозв’язок між попереджувальним сигналом небезпеки та інформуванням під час оповіщення населення

Додаток В (довідковий) Інформування населення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) «Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 22322:2015 (версія en) «Societal security — Emergency management — Guidelines for public warning».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 22300, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT).

ПЕРЕДМОВА до ISO 22322:2015

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Роботу з підготування міжнародних стандартів здійснюють через технічні комітети ISO. Кожна організація-член, зацікавлена у створенні технічного комітету, має право бути представлена в цьому технічному комітеті. Міжнародні організації, урядові й неурядові, які співпрацюють з ISO, також беруть участь у роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) з усіх питань електротехнічної стандартизації.

Процедури, застосовувані для розроблення цього стандарта і призначені для його подальшого технічного обслуговування, описано в Директивах ISO/IEC, частина 1.

Зокрема треба відзначити різні критерії схвалення, необхідні для різних типів документів ISO. Цей документ складено відповідно до редакційних правил Директив ISO/IEC, частина 2 (див. www.iso.org/directives).

Необхідно звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. ІSО не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Будь-яка торгова марка, назва якої використана в цьому документі, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є остаточною.

Для пояснення значення специфічних термінів та виразів ISO, що стосуються оцінки відповідності, а також інформації про дотримання ISO в рамках принципів СОТ у технічних обмеженнях у торгівлі (TBT).

ВСТУП до ISO 22322:2015

Цей стандарт надає рекомендації щодо вдосконалення, управління процесом і реалізації оповіщення до, під час і після небезпечних подій. Оповіщення — це доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення. У цьому контексті оповіщення характеризують необхідністю міжвідомчої співпраці та об’єднання ресурсів.

Потреба в оповіщенні може виникнути внаслідок небезпечних подій як природнього, так і техногенного характеру, а також викликаних діями людей (як навмисних, так і ненавмисних) та іншими небезпечними подіями. Деякі події вимагають термінового оповіщення, тоді як інші заздалегідь попереджують про негативний розвиток небезпечної події.

Оперативне планування оповіщення є важливим для збереження життя людей. Планування оповіщення забезпечить ефективне реагування і є частиною управління із запобігання надзвичайним подіям.

Структура стандарту складається з п’яти розділів. У розділах 4—5 описано заходи, порядок виконання яких не обов’язково передбачає послідовність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Методичні рекомендації щодо оповіщення населення

SOCIETAL SECURITY
EMERGENCY MANAGEMENT
Guidelines for public warning

Чинний від 2021–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо управління процесом оповіщення населення до, під час і після інцидентів.

Цей стандарт поширюється на організацію, відповідальну за оповіщення населення будь-якого рівня — від локального до міжнародного.

Перед плануванням і впровадженням системи оповіщення населення оцінюють ризики та наслідки потенційних чинників небезпек.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 22300 Security and resilience — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22300 Соціальна безпека. Термінологія.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online