ДСТУ EN 933-10:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів (просіювання струменем повітря) (EN 933-10:2009...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів
(просіювання струменем повітря)

ДСТУ EN 933-10:2021
(EN 933-10:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 липня 2021 р. № 247 з 2022-03-01

3 Національний стандарт відповідає EN 933-10:2009 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 10: Assessment of fines — Grading of filler aggregates (air jet sieving) (Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів (просіювання струменем повітря) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Обладнання

6 Підготування досліджуваних частин

7 Проведення випробування

8 Обчислення та подання результатів

9 Протокол випробування

9.1 Обов’язкові дані

9.2 Необов’язкові дані

Додаток А (довідковий) Приклад аркуша даних випробування

Додаток В (довідковий) Точність

Додаток С (довідковий) Графічне зображення результатів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 933-10:2021 (EN 933-10:2009, IDT) «Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів (просіювання струменем повітря)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 933-10:2009 (версія en) «Tests for geometrical properties of aggregates — Part 10: Assessment of fines — Grading of filler aggregates (air jet sieving)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 933-10:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

У цьому стандарті є посилання на EN 932-2 та EN 933-2, які не прийнято в Україні як національні стандарти.

pr EN 932-5, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято як національний ДСТУ Б EN 932-5:2015 «Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування» (EN 932-5:2012, IDT + EN 932-5:2012/АС:2014, IDT).

ДСТУ EN 933-10:2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Зерновий склад наповнювачів
(просіювання струменем повітря)

TESTS FOR GEOMETRICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 10. Assessment of fines. Grading of filler aggregates
(air jet sieving)

Чинний від 2022-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонний метод визначення зернового складу частинок розміром до 2 мм наповнювачів природного або штучного походження з використанням просіювання струменем повітря, який застосовують для типового випробування та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема контролювання виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо підтверджено їх кореляцію з еталонним методом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 2: Determination of particle size distribution — Test sieves, nominal size of apertures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

EN 933-2 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення зернового складу. Контрольні сита, номінальні розміри отворів сит

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online