ДСТУ EN 12697-31:2021 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем (EN 12697-31:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
Частина 31. Підготування зразка
гіраторним ущільнювачем

ДСТУ EN 12697-31:2021
(EN 12697-31:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РозРоблеНо: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТо ТА НАДАНо ЧИННоСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 липня 2021 р. № 256 з 2022–04–01

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-31:2019 Bituminous mixtures — Test methods — Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor (бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВеДеНо ВПеРШе

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Суть методу

5 Апаратура

5.1 Випробувальний прилад

5.2 Металеві форми

5.3 Круглі металеві вставки

5.4 Прилад для вимірювання відстані між вставками

5.5 Прилад для підрахунку кількості обертів з точністю до одного оберту

5.6 Інше відповідне обладнання

6 Підготування зразків

6.1 Маса суміші, яку потрібно завантажити у форму

6.2 Підготування сумішей

7 Проведення випробування

7.1 Попереднє налаштування

7.2 Ущільнення

8 Точність

9 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Процедура встановлення напруження для різних типів гіраторного ущільнювача під час випробування на сумісність

Додаток В (довідковий) Процедура визначення внутрішнього кута гіраторного ущільнювача (ГУ) та пов’язані з ним параметри з використанням штучного навантаження

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-31:2021 (EN 12697-31:2019, IDT) «бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12697-31:2019 (версія en) «Bituminous mixtures — Test methods — Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «бібліографію» та «бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 12697-31:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
Частина 31. Підготування зразка гіраторним ущільнювачем

BITUMINOUS MIXTURES
TEST METHODS
Part 31. Specimen preparation by gyratory compactor

Чинний від 2022–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод виготовлення зразків-циліндрів з бітумомінеральних сумішей з використанням гіраторного ущільнювача.

Метод використовують для:

— визначення вмісту повітряних пор у суміші для заданої кількості гірацій або побудови кривої щільності (або вмісту повітряних пор) залежно від кількості гірацій;

— підготування зразків заданої висоти та/або заданої щільності для наступного визначення їхніх механічних властивостей.

У додатках А та В описано метод відповідності обладнання.

Цей стандарт поширюється на бітумомінеральні суміші (як на вироблені в лабораторії, так і на відібрані в місці виконання робіт) з максимальним розміром заповнювача не більше ніж 31,5 мм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12697-5 Bituminous mixtures — Test methods — Part 5: Determination of the maximum density

EN 12697-6 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

EN 12697-8 Bituminous mixtures — Test methods — Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods — Part 27: Sampling

EN 12697-35 Bituminous mixtures — Test methods — Part 35: Laboratory mixing

EN 12697-38 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 38: Common equipment and calibration

EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287)

EN ISO 6508-1 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6508-1).

НАЦІоНАлЬНе ПоЯСНеННЯ

EN 12697-5 бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 5. Визначення максимальної щільності

EN 12697-6 бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків

EN 12697-8 бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 5. Визначення показників пористості зразків асфальтобетону

EN 12697-27 бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-35 бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 35. лабораторне змішування

EN 12697-38 бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 38. Типове устатковання та калібрування

EN ISO 4287 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287)

EN ISO 6508-1 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (ISO 6508-1).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online