ДСТУ IEC 61850-7-1:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі (IEC 61850-7-1:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ
ТА СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Частина 7-1. Базова комунікаційна структура
Принципи та моделі
(ІЕС 61850-7-1:2011, IDT)

ДСТУ ІЕС 61850-7-1:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов'язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Волошко, канд. техн. наук; А. Праховник, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 61850-7-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation — Part 7-1: Basic communication structure — Principles and models (Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61850-7-1:2011

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Огляд концепції серії стандартів ІЕС 61850

5.1 Мета

5.2 Топологія і функції зв’язку систем автоматизації підстанції

5.3 Інформаційні моделі систем автоматизації підстанції

5.4 Додатки, які моделюються логічними вузлами, описаними в ІЕС 61850-7-4

5.5 Семантика, прив’язана до даних

5.6 Сервіси обміну інформацією

5.7 Сервіси, що відображаються в конкретних інформаційних протоколах

5.8 Конфігурація підстанції

5.9 Висновок

6 Підхід до моделювання в серії стандартів ІЕС 61850

6.1 Декомпозиція прикладних функцій та інформації

6.2 Створення інформаційних моделей методом ступінчастої композиції

6.3 Приклад створення IED

6.4 Моделі обміну інформацією

7 Прикладний підхід

7.1 Вступ

7.2 Перший стан моделювання — логічні вузли та дані

7.3 Режим і поведінка логічного вузла

7.4 Використання діапазонів вимірювання та сигналізації для функцій спостереження

7.5 Дані обмеження доступу для контролю дій

7.6 Дані для блокування функції, описаної логічними вузлами

7.7 Дані логічних входів/виходів вузла блокування (оперативні блокування)

7.8 Дані для тестування

7.9 Логічні вузли, які використовуються протягом тривалого фіксування

8 Апаратне представлення

8.1 Вступ

8.2 Другий етап моделювання — модель логічного пристрою

9 Представлення з точки зору зв’язку

9.1 Узагальнення

9.2 Моделі сервісів серії стандартів ІЕС 61850

9.3 Віртуалізація

9.4 Основні механізми обміну інформацією

9.5 Компонувальні блоки клієнт-сервер

9.6 Зв’язок між логічними вузлами

9.7 Інтерфейси всередині пристроїв та між ними

10 Взаємодія фізичних пристроїв, прикладних моделей і сервісів зв’язку

11 Взаємозв’язок між ІЕС 61850-7-2, ІЕС 61850-7-3 та ІЕС 61850-7-4

11.1 Уточнення визначення класів

11.2 Приклад 1. Логічний вузол і клас даних

11.3 Приклад 2. Взаємозв’язок між ІЕС 61850-7-2, ІЕС 61850-7-3 та ІЕС 61850-7-4

12 Метод формалізованого опису

12.1 Нотація класів ACSI

12.2 Моделювання класів

12.3 Таблиці сервісів

12.4 Екземпляри посилань

13 Простір імен

13.1 Загальні відомості

13.2 Простори імен, визначених у серії стандартів ІЄС 61850-7

13.3 Специфікація простору імен

14 Загальні правила для нової версії класів і для розширення класів

14.1 Узагальнення

14.2 Основні правила

14.3 Правила класів LN

14.4 Правила класів загальних даних і класів даних блоку керування

14.5 Кілька екземплярів класів LN для спеціалізованих і складних функцій

14.6 Спеціалізація даних із використанням числових розширень

14.7 Приклади нових LN

14.8 Приклад для нових даних

Додаток А Огляд логічних вузлів і даних

Додаток B Прив'язування даних до логічних вузлів

Додаток С Використання мови конфігурації підстанції (SCL)

Додаток D Застосування концепції LN до опцій для майбутніх розширень

Додаток Е Відповідність між логічними вузлами й РІСОМ-даними

Додаток F Відображення ACSI реальними системами зв'язку

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61850-7-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation — Part 7-1 Basic communication structure — Principles and models (Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні. — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов'язані з цим процеси інформаційної взаємодії»

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина ІЕС 61850» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено структурний елемент «Передмова» до ІЕС 61850-7-1:2011 («FOREWORD») як такий, що не стосується цього стандарту;

— зі «Вступу» до ІЕС 61850-7-1:2011 («INTRODUCTION») наведено лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується цього стандарту, її викладено в структурному елементі «Вступ до ІЕС 61850-7-1 2011»;

— структурні елементи стандарту; «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— інформацію в структурному елементі «Зміст» цього стандарту щодо рисунків і таблиць вилучено як зайву, що не порушує ідентичності за технічним змістом;

— у розділі «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», які в тексті виділено рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO/IEC 8825 (усі частини), частини 1. 2, 3 якого прийнято в Україні як:

— ДСТУ ISO/IEC 8825-1:2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN. 1. Частина 1. Специфікація правил базового кодування (BER). правил канонічного кодування (CER) і правил витонченого кодування (DER) (ISO/IEC 8825-1 2008, IDT);

— ДСТУ ISO/IEC 8825-2:2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN. 1. Частина 2. Специфікація правил упакованого кодування (PER) (ISO/IEC 8825-2 2008, IDT);

— ДСТУ ISO/IEC 8825-3 2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN 1. Частина 3. Специфікація керівної нотації кодування (ECN) (ISO/IEC 8825-3:2008, IDT).

Решту міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні, і нормативних документів замість них немає. їх копії можна отримати у Національному фонді нормативних документів

ВСТУП до ІЕС 61850-7-1:2011

Цей стандарт призначений для всіх, хто зацікавлений у стандартизованому зв'язку і стандартизованих системах в електроенергетиці.

У цьому стандарті описано взаємозв'язок між іншими частинами серії стандартів ІЕС 61850 Остаточно цей стандарт визначає як досягають функційної взаємодії. У цьому стандарті використано прості приклади функцій для опису понять і методів, застосованих у серії стандартів ІЕС 61850. У цьому стандарті представлено огляд і вступна інформація до ІЕС 61850-7-4. ІЕС 61850-7-3, ІЕС 61850-7-2, ІЕС 61850-6 і ІЕС 61850-8-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Частина 7-1. Базова комунікаційна структура
Принципи та моделі

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Часть 7-1 Базовая коммуникационная структура
Принципы и модели

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS
FOR POWER UTILITY AUTOMATION
Part 7-1. Basic communication structure
Principles and models

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті представлено методи моделювання, принципи зв'язку та інформаційні моделі, ідо використовують у серії стандартів ІЕС 61850-7 Метою цього стандарту є здійснення з концептуальної точки зору, сприяння в розумінні основних концепцій моделювання і методів описування для;

— конкретних інформаційних моделей підстанцій для автоматизації електроенергетичних підприємств;

— функцій пристроїв, які використовують в автоматизації підстанцій;

— систем зв'язку для забезпечення взаємодії у межах підстанцій.

Крім цього, в цьому стандарті наведено пояснення та викладено докладні вимоги щодо зв'язку між ІЕС 61850-7-4. ІЕС 61850 7-3. ІЕС 61850-7-2. ІЕС 61850-5 Також пояснюється, як абстрактні сервіси й моделі серії стандартів ІЕС 61850 7 відображено в конкретних протоколах зв'язку відповідно до опису наведеного в ІЕС 61850-8-1

Концепції та моделі, описані в цьому стандарті, також можуть бути застосовані для описування інформаційних моделей і функцій для

— обміну інформацією між гідроелектроустановками;

— обміну інформацією між підстанціями;

— обміну інформацією між підстанцією та центром керування;

— обміну інформацією для розподільної автоматики;

— обміну інформацією щодо вимірювань;

— контролю стану і діагностування;

— обміну інформацією з технічними системами для конфігурування пристроїв.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (охоплюючи будь-які зміни). У цьому стандарті використано нормативні посилання на такі міжнародні стандарти:

IEC 61850-2 Communication networks and systems in substations — Part 2: Glossary

IEC 61850-3 Communication networks and systems in substations — Part 3: General requirements

IEC 61850-4 Communication networks and systems for power utility automation — Part 4 System and project management

IEC 61850-5 Communication networks and systems in substations — Part 5: Communication requirements for functions and device models

IEC 61850-6 Communication networks and systems for power utility automation — Part 6 Configuration description language for communication in electrical substations related to lEDs

IEC 61850-7-2 Communication networks and systems in substations — Service interface(ACSI)

IEC 61850-7-3 Communication networks and systems in substations — Part 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment — Common data classer

IEC 61850-7-4 Communication networks and systems in substations — Part 7-4: Basic communication structure for substation and feeder equipment — Compatible logical node classes and data classer

IEC 61850-8-1 Communication networks and systems for power utility automation — Part 8-1 Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3

IEC 61850-9-2 Communication networks and systems in substations — Part 9-2: Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over ISO/IEC 8802-3

IEC 61850-10 Communication networks and systems in substations — Part 10 Conformance testing

ISO/IFC 8802-3 Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 3 - Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications

ISO/IEC 8825 (all parts) Information technology-ASN1 encoding rules

ISO 9506-1 Industrial automation systems — Manufacturing Message Specification — Part 1: Service definition

ISO 9506-2 Industrial automation systems — Manufacturing Message Specification — Part 2: Protocol specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 61850-2 Мережі й системи зв'язку на підстанціях Частина 2 Словник термінів

ІЕС 61850-3 Мережі й системи зв'язку на підстанціях. Частина 3. Основні вимоги

ІЕС 61850-4 Мережі й системи зв'язку для автоматизації енергосистеми загального користування Частина 4. Керування системою і проектом

ІЕС 61850-5 Мережі й системи зв'язку на підстанціях Частина 5. Вимоги до зв'язку для функцій і моделей пристроїв

ІЕС 61850-6 Мережі й системи зв'язку на підстанціях. Частина 6. Мова описування конфігурації для зв'язку між інтелектуальними електронними пристроями на електричних підстанціях

ІЕС 61850-7-2 Мережі й системи зв'язку на підстанціях. Частина 7-2. Базова структура зв'язку для обладнання підстанції та лінійного обладнання. Абстрактний інтерфейс послуг зв’язку (ACSI)

ІЕС 61850-7-3 Мережі й системи зв'язку на підстанціях. Частина 7-3 Базова структура зв'язку для обладнання підстанції та лінійного обладнання. Класи загальних даних

IEC 61850-7-4 Мережі й системи зв’язку на підстанціях. Частина 7-4. Базова структура зв'язку для обладнання підстанції та лінійного обладнання. Сумісні класи логічних вузлів і класи даних

IEС 61850-8-1 Мережі й системи зв'язку на підстанціях Частина 8-1. Схема розподілу особливої послуги зв'язку (SCSM). Схема розподілу для виробничої системи модульної конструкції MMS (ISO 9506-1 та ISO 9506-2) та згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-9-2 Мережі й системи зв'язку на підстанціях, Частина 9-2. Схема розподілу особливої послуги зв'язку (SCSM) Дискретні значення згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-10 Мережі й системи зв'язку на підстанціях. Частина 10 Випробування на відповідність

ISO/IEC 8802-3 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами Локальні та загальноміські мережі Спеціальні вимоги. Частина 3 Метод доступу (CSMA/CD) із виявленням зіткнень і специфікації фізичного рівня

ISO/IEC 8825 (усі частини). Інформаційні технології Правила кодування ASN1

ISO 9506-1 Системи промислової автоматизації Специфікація виробничих повідомлень. Частина 1 Визначення послуг

ISO 9506-2 Системи промислової автоматизації. Специфікація виробничих повідомлень. Частина 2. Специфікація протоколу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online