ДСТУ EN 15276-1:2021 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування (EN 15276-1:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стаціонарні системи пожежогасіння
СИСТЕМИ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування

ДСТУ EN 15276-1:2021
(EN 15276-1:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український союз пожежної та техногенної безпеки

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 вересня 2021 р. № 289 з 2022–05–01

3 Національний стандарт відповідає EN 15276-1:2019 Fixed fire fighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems — Part 1: Requirements and test methods for components (Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ CEN/TR 15276-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 15276-1:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до компонентів

4.1 Генератор вогнегасного аерозолю

4.2 Тверда аерозолеутворювальна сполука

4.3 Пристрій охолодження

4.4 Пристрій запуску

4.5 Корпус

4.6 Вогнегасні речовини

5 Вимоги до генераторів вогнегасного аерозолю

5.1 Загальні положення

5.2 Показник вогнегасної здатності вогнегасної речовини

5.3 Розподіл вогнегасної речовини

5.4 Тривалість безперервної подачі вогнегасної речовини

5.5 Робочі діапазони температури та відносної вологості навколишнього повітря

5.6 Термін служби

5.7 Термін служби та умови зберігання

5.8 Корозія

5.9 Вібрація

5.10 Механічний удар

5.11 Температура під час подавання вогнегасної речовини

5.12 Пристрій запуску

5.13 Надійність роботи

5.14 Умови за відкритого полум’я

5.15 Приладдя

5.16 Документація

6 Маркування

7 Методи випробування

7.1 Умови

7.2 Зразки

7.3 Відповідність будови

7.4 Визначення показника вогнегасної здатності вогнегасної речовини

7.5 Визначення захищуваної площі

7.6 Випробування з визначення робочих діапазонів температури та відносної вологості повітря

7.7 Випробування на прискорене старіння

7.8 Випробування на корозійну стійкість

7.9 Випробування на корозійну стійкість за жорстких умов експлуатації

7.10 Випробування на вібростійкість

7.11 Випробування на стійкість до падіння

7.12 Випробування з визначення температури струменя вогнегасного аерозолю

7.13 Випробування на спрацьовування

7.14 Випробування на функціювання

7.15 Випробування на стійкість до вогневого впливу

Додаток А (обов’язковий) Методика випробування щодо визначення показника вогнегасної здатності вогнегасної речовини/ захищуваної площі

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15276-1:2021 (EN 15276-1:2019, IDT) «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15276-1:2019 (версія en) «Fixed fi refi ghting systems — Condensed aerosol extinguishing systems – Part 1: Requirements and test methods for components».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань» (CEN/TR 15276-1:2009, IDT).

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 15276-1:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у розділі 7, підрозділі 7.2 фактична кількість зразків, необхідних для випробування може визначатись згідно з національною методикою;

— виправлено друкарські помилки, а саме:

— у п. 5.1 замість «5.17» має бути «5.16»;

— у п. 7.8 у шостому переліку замість «35» має бути «35 °С»;

— у п.7.11.1 замість «200 mm» має бути «200»;

— у п. A.6.1.2.2 замість «А.6.1.3.1» має бути «А.6.1.3.2»;

— у п. A.6.3.2.1 замість «А.6.1.2.2» має бути «А.5.1.2.2».

ВСТУП до EN 15276-1:2019

Під час розроблення цього стандарту виходили з припущення, що виконання його положень буде доручено особам, які мають належну кваліфікацію і досвід у галузі складання технічного завдання, проектування, монтування, випробування, схвалення, інспектування, експлуатування і технічного обслуговування систем та обладнання, для надання порад яким його і було розроблено, а також особам, яким, як очікується, буде доручено догляд за ними з метою уникнення несанкціонованого подавання вогнегасної речовини.

Системи пожежогасіння, на які поширюється цей стандарт, призначено для подавання заданої кількості вогнегасного аерозолю з метою гасіння пожежі.

Вимоги цього стандарту складено з огляду на найкращі технічні параметри, відомі на момент його розроблення, але у зв’язку з широкою сферою застосування було неможливо врахувати всі можливі чинники або обставини, що можуть вплинути на виконання його вимог.

Важливо, щоб протипожежний захист будинку або обладнання розглядався в цілому. Системи аерозольного пожежогасіння являють собою лише одну, хоча й важливу, частину відомих видів засобів, проте не варто вважати, що їх передбачення обов’язково усуває вимогу щодо розгляду необхідності реалізації додаткових заходів, наприклад, передбачення переносних вогнегасників або іншого переносного обладнання, що використовується як первинні засоби пожежогасіння або засоби для використання в екстремальних ситуаціях, а також вжиття відповідних заходів на особливих пожежонебезпечних об’єктах.

Аерозолеві вогнегасні речовини визнано ефективними засобами гасіння пожеж класу А (пожеж, під час яких відбувається поверхневе горіння твердого матеріалу), а також пожеж класів В та С згідно з EN 2, проте під час планування всебічних схем не слід забувати, що можуть існувати пожежонебезпечні об’єкти, для яких такі речовини неприйнятні, а також певні обставини або ситуації, коли їх використання може бути пов’язане з певними небезпеками і потребувати спеціальних заходів безпеки.

Поради з цих питань можна отримати у виробника генераторів вогнегасного аерозолю, відповідних щодо системи пожежогасіння. Інформацію можна отримати також у відповідних органів, що мають повноваження у сфері протипожежного захисту, охорони здоров’я та безпеки, і страхових компаній. Крім того, за необхідності потрібно враховувати вимоги інших стандартів або законодавчих актів.

Важливо, щоб для технічних засобів пожежогасіння проводилось відповідне технічне обслуговування з метою забезпечення постійної готовності до роботи у разі виникнення такої необхідності. Власник системи часто не надає належного значення або не приділяє належної уваги проведенню регламентних робіт. Разом з тим, нехтування ними пов’язане з небезпекою для життя осіб, наявних на об’єкті, а також із небезпекою завдання фінансових збитків. Технічному обслуговуванню необхідно приділяти значну увагу.

Під час пожежі можуть утворюватися слідові кількості токсичних речовин, а також наявність вогнегасного аерозолю призводить до зниження видимості подібно до диму від пожежі. Як захід безпеки цей стандарт містить вимогу щодо того, щоб у разі спрацьовування генератора вогнегасного аерозолю люди кожного разу залишали приміщення і його герметично закривали, що відповідає рекомендаціям щодо дій на випадок пожежі. Запобіжні заходи передбачають евакуацію з сусідніх приміщень, критерії повернення до них та інші заходи безпеки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
СИСТЕМИ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 1. Вимоги до компонентів і методи їх випробування

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS CONDENSED
AEROSOL EXTINGUISHING SYSTEMS
Part 1: Requirements and test methods for components

Чинний від 2022–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до компонентів систем аерозольного пожежогасіння та методи їх випробування.

Цей стандарт поширюється на системи аерозольного пожежогасіння для гасіння пожеж об’ємним способом. Цей стандарт незастосовний до систем вибухопригнічування. Цей стандарт не містить усіх законодавчо встановлених вимог. У деяких державах чинні особливі національні нормативні документи, які мають перевагу над цим документом. Користувачам цього стандарту рекомендовано отримувати інформацію щодо застосовності (незастосовності) цього стандарту від національних органів, що мають повноваження.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 2 Classification of fires

EN 15276-2 Fixed firefighting systems — Condensed aerosol extinguishing systems — Part 2: Design, installation and maintenance

ІЕС 60068-2-6:2015 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:2007)

ІЕС 60068-2-30:2015 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30:2005)

ISO 5660,1 Reaction-to-fire tests — Heat release, smoke production and mass loss rate — Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 2EN 2 Класифікація пожеж

EN 15276-2 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування

EN 60068-2-6:2008 (Випробування на впливання довкілля. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc. Вібрація (синусоїдальна) (IEC 60068-2-6:2007, IDT)

EN 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12 год + 12 год цикл) (IEC 60068-2-30:2005, IDT)

ISO 5660-1 Випробування щодо реакції на вогонь. Швидкість тепловиділення, димоутворення та втрати маси. Частина 1. Визначення швидкості тепловиділення методом конусного калориметра та димоутворення (динамічними вимірюваннями).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи