ДСТУ EN 1097-7:2021 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом (EN 1097-7:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 7. Визначення густини частинок
наповнювача пікнометричним методом

ДСТУ EN 1097-7:2021
(EN 1097-7:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 вересня 2021 р. № 322 з 2022-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1097-7:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 7: Determination of the particle density of Aller — Pyknometer method (Методи випробування з визначення механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача. Пікнометричний метод) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Матеріали

6 Апаратура

7 Підготування досліджуваної частини

8 Проведення випробування

9 Обчислення та подання результатів

10 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Калібрування пікнометра

Додаток В (обов’язковий) Процедура визначення густини рідини, яку використовують для визначення густини частинок наповнювача

Додаток С (довідковий) Точність

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1097-7:2021 (EN 1097-7:2008, IDT) «Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1097-7:2008 (версія en) «Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 7: Determination of the particle density of Aller — Pyknometer method».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1097-7:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом

TESTS FOR MECHANICAL
AND PHYSICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 7. Determination of the particle density of filler. Pyknometer method

Чинний від 2022-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює еталонний метод визначення густини частинок наповнювача з використанням пікнометра, який застосовують для типових випробувань та у спірних випадках. Для інших потреб, зокрема контролювання виробництва на підприємстві, можна використовувати інші методи випробування, якщо підтверджено їхню кореляцію з еталонним методом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

ISO 3507 Laboratory glassware — Pyknometers.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-2 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробування з визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устатковання та калібрування

ISO 3507 Лабораторні вироби зі скла. Пікнометри.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online