ДСТУ EN 12272-1:2021 Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню (EN 12272-1:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12272-1:2021
(EN 12272-1:2002, IDT)

ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА
Методи випробувань
Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 жовтня 2021 р. № 361 з 2022-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12272-1:2002 «Surface dressing — Test methods — Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings» (Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню) і внесений з дозволу CEN, rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі. Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Визначення норм розподілення в’яжучого

5 Визначення норм розподілення щебеню

6 Визначення точності розподілення в’яжучого

7 Визначення точності розподілення щебеню

Додаток А (обов’язковий) Визначення точності розподілення щебеню .

Додаток В (довідковий) Рекомендоване обладнання для визначення точності розподілення в’яжучого

Додаток С (обов’язковий) Визначення точності розподілення в’яжучого

Додаток D (довідковий) Збірна рама, яку застосовують

для визначення точності розподілення щебеню

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12272-1:2002 (версія en) «Surface dressing — Test methods — Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова: «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 12272-1:2002 внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього стандарту;

— у 4.2.2 «Пластини або абсорбувальні волокнисті дошки» вилучені друкарські помилки, а саме: у третьому абзаці щодо розмірів пластин або дощок допуск «+2 мм» замінено на допуски: «від (250 ± 2) мм до (500 ± 2) мм»; в останньому абзаці пункту помилку: слово «піддонів» замінено на вимоги: «пластин чи адсорбувальних дощок»;

— у першому реченні підрозділу 7.4 «Подання результатів» щодо зважування всіх відібраних проб щебеню виправлено друкарську помилку — посилання: «у додатку В» (див. додаток В «Рекомендоване обладнання для визначення точності розподілення в’яжучого») замінено на посилання: «у додатку А» (див. додаток А «Визначення точності розподілення щебеню»);

— у додатку С «Визначення точності розподілення в’яжучого» виправлено друкарську помилку в прикінцевій інформації щодо розмірів та конфігурації піддонів у двох режимах використання — словосполуку: «в одинарному (100 мм) чи здвоєному (50 мм)» замінено на вимоги: «в одинарному (50 мм) чи здвоєному (100 мм)» (див. додаток В «Рекомендоване обладнання для визначення точності розподілення в’яжучого»).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

Цей стандарт належить до серії стандартів:

EN 12272-1:2002 Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню;

EN 12272-2:2003 Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 2. Візуальна оцінка дефектів;

EN 12272-3:2003 Поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого з заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN 12272-1:2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА
Методи випробувань
Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню

SURFACE DRESSING
Test methods
Part 1. Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings

Чинний від 2022-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробувань для визначення норм і точності розподілення в’яжучого та щебеню для влаштування поверхневої обробки на ділянці автомобільної дороги в певний час. Цей стандарт застосовують також для влаштування поверхневої обробки на аеродромах та інших ділянках для автомобільного транспорту.

У цьому стандарті наведено методи випробування, які застосовують на випробувальній ділянці для перевіряння устатковання, а саме спроможності конструкції розпилювача в’яжучого і розподілювача щебеню забезпечити розподілення в межах допусків призначених норм та коефіцієнтів варіації.

Методів випробування не застосовують для комбінованого типу конструкції розподілювачів із синхронним поданням щебеню та в’яжучого для визначення норм і точності їх розподілення згідно з цим стандартом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативних посилань не застосовують.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 поверхнева обробка (surface dressing)

Шар зносу, який влаштовують одним і більше розподіленням в’яжучого та розподіленням щебеню одним шаром і більше

3.2 щебінь (chippings)

Матеріал для розподілення у вигляді крупного заповнювача з вузьким інтервалом значень змінення розміру зерен, що майже не містить тонкої фракції.

Примітка. Щебінь може мати певні показники щодо міцності, спроможності до генерації шуму, щодо форми, стійкості до полірування, стійкості до стираності, довговічності та спорідненості з бітумним в’яжучим, а також чистоти

3.3 норми розподілення в’яжучого (rate of spread of binder)

Показник середньої маси в’яжучого в кілограмах на квадратний метр (кг/м2), який вимірюють відповідно до цього стандарту. В’яжуче розподіляють по дорозі

3.4 норми розподілення щебеню (rate of spread of chippings)

Показник середнього об’єму проби щебеню у літрах на квадратний метр (л/м2) або маси у кілограмах на квадратний метр (кг/м2), який вимірюють відповідно до цього стандарту. Щебінь розподіляють по дорозі

3.5 діапазон значень розподілення (proportional range)

Арифметичний добуток, отриманий від ділення різниці між діапазонами максимального та мінімального індивідуальних значень розподілення в’яжучого або щебеню на середнє значення. Діапазони індивідуальних значень установлюють згідно з методами випробування цього стандарту

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online